Đào tạo kỹ thuật phân tích kiểm nghiệm gồm những nội dung gì?

Đào tạo kỹ thuật phân tích kiểm nghiệm gồm những nội dung gì?

Hãy cùng Lý Sơn Sa Kỳ Lab tìm hiểu bài viết sau đây để biết thông tin chi tiết đào tạo kỹ thuật phân tích kiểm nghiệm gồm những nội dung gì?

I. Kỹ thuật phân tích:

 1. Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS. Ứng dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và thuốc BVTV (cơ bản và nâng cao)
 2. Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) – Áp dụng trong định danh và định lượng (cơ bản và nâng cao)
 3. Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC). Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường (cơ bản và nâng cao)
 4. Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/ MS/MS). Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường (cơ bản và nâng cao)
 5. Kỹ thuật ELISA – Ứng dụng trong kiểm tra chất lượng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến
 6. Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) – Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường
 7. Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón
 8. Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước và nước thải
 9. Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản
 10. Phân tích chất lượng phân bón và đất
 11. Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải
 12. Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm

II. Đối tượng phân tích:

 1. Thực phẩm: dinh dưỡng, đa lượng, vi lượng, phụ gia thực phẩm, nhiễm bẩn, độc chất
 2.  Dược phẩm, mỹ phẩm
 3. Sản phẩm công nghiệp: phân bón, thuốc BVTV
 4. Nước uống, nước bề mặt
 5. Nước thải

III. Quản lý phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm:

 1. Quản lý và kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm hóa học và vi sinh
 2. An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong phòng thí nghiệm
 3. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuậ

Đào tạo đánh giá viên nội bộ

– Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 – 2012 Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế.

IV. Các khóa đào tạo khác:

 1. Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích
 2. Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm
 3. Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học
 4. Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh
 5. Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
 6. Kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN
 7. Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng
 8. Phương pháp đánh giá cảm quan thực phẩm
 9. Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

Bên cạnh việc đào tạo kỹ thuật phân tích kiểm nghiệm, Các trung tâm còn đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật phân tích cho các phòng thí nghiệm và đào tạo kiểm nghiệm viên cho các phòng thí nghiệm của các doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực thực phẩm, thủy sản, môi trường, thức ăn chăn nuôi….; thường xuyên cập nhật những phương pháp kiểm nghiệm và các ứng dụng mới trong các lĩnh vực này.

0934 517 576