Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng trong phòng thí nghiệm

Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng trong phòng thí nghiệm

Trong bất kỳ phòng thí nghiệm nào, kết quả mới là vấn đề quan trọng. Nhưng việc không tuân thủ các yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm có thể ảnh hưởng đến kết quả và danh tiếng của cơ sở của bạn. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về cách giám sát hiệu quả môi trường phòng thí nghiệm của bạn nhằm duy trì sự tuân thủ quy định. 

Khi nhiệt độ và độ ẩm không được theo dõi và ghi lại một cách thích hợp, nó có thể khiến toàn bộ công việc của phòng thí nghiệm bị nghi ngờ, ảnh hưởng đến nguồn tài trợ trong tương lai và dẫn đến những thách thức về niềm tin cũng như tinh thần giữa các nhóm phòng thí nghiệm và nhân viên giám sát của họ. Bằng cách theo dõi cẩn thận nhiệt độ và độ ẩm, mọi nhóm và công ty sẽ có dữ liệu cần thiết để hỗ trợ kết quả của mình. Ngoài ra, các yêu cầu theo dõi nhiệt độ và độ ẩm chính xác giúp tránh mọi sự xao lãng trong tương lai về tính hợp lệ và độ tin cậy của kết quả kiểm tra.

Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng trong phòng thí nghiệm

Nhiệt độ và độ ẩm chỉ là hai yếu tố cần được duy trì để tránh sự giám sát, ô nhiễm, tạo sự thoải mái cho nhân viên và duy trì văn hóa an toàn tích cực.

Tại Hoa Kỳ, hướng dẫn quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đưa ra nhiệt độ tối ưu cho các phòng thí nghiệm là từ 68 °F đến 77 °F (20 °C và 25 °C) với độ ẩm nằm trong khoảng từ 30% đến 50%. Hai yếu tố này rất quan trọng đối với mọi môi trường phòng thí nghiệm vì vô số lý do, trong đó ít nhất là kiểm soát chất lượng. Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm không đúng có thể dẫn đến những điều sau:

  • Ô nhiễm mẫu vật
  • Vi khuẩn kém phát triển hoặc bị bắt giữ
  • Tích tụ tĩnh điện trên một số dụng cụ và thiết bị
  • Lỗi hiệu chuẩn và thách thức đo lường
  • Tỷ lệ không chắc chắn có vấn đề về hiệu quả của kết quả

Với 7 tỷ xét nghiệm lâm sàng được thực hiện mỗi năm chỉ riêng ở Hoa Kỳ, nhu cầu về điều kiện phòng thí nghiệm lý tưởng cho tất cả các thí nghiệm để có kết quả đáng tin cậy là rất quan trọng.

Đảm bảo tính hiệu quả của tất cả các kết quả xét nghiệm

Khi bạn có thể hiển thị tính nhất quán đo được về nhiệt độ và độ ẩm trong tất cả các giai đoạn làm việc trong phòng thí nghiệm, bạn sẽ gặp ít câu hỏi hơn về kết quả và bạn sẽ có tỷ lệ độ chính xác và độ không đảm bảo cạnh tranh hơn.

Công việc trong phòng thí nghiệm phải luôn được xem xét trong bối cảnh của toàn bộ phòng thí nghiệm để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của các thí nghiệm. Do đó, tất cả nhân viên phòng thí nghiệm phải hiểu rõ về các biện pháp kiểm soát môi trường trong phòng thí nghiệm, khả năng và hạn chế của mình cũng như cách sử dụng chúng đúng cách.

Để đạt được mục tiêu đó, mọi cơ sở phải có chiến lược kiểm soát khí hậu, hoàn chỉnh với các mục tiêu về khí hậu do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Tổ chức Y tế Thế giới, Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp và các tổ chức giám sát khác thông báo, tùy thuộc vào công việc.

Cách tạo chiến lược tuân thủ nhiệt độ và độ ẩm

Bằng cách lập kế hoạch về khí hậu và thông gió, bao gồm tất cả nhân sự có liên quan, bạn lập kế hoạch chi tiết cho các mục tiêu có thể đạt được cho tất cả các thử nghiệm cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn, chẳng hạn như cách ứng phó, khắc phục và giải quyết mọi vấn đề hoặc trục trặc. Đây là cách để bắt đầu:

  • Phác thảo công việc đang được hoàn thành cùng với các biện pháp kiểm soát nhiệt độ cần thiết để có kết quả nhất quán
  • Bao gồm các mức chịu đựng nhiệt độ thấp hơn và cao hơn tùy theo công việc và phòng thí nghiệm
  • Liệt kê các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm cần duy trì nhiệt độ và độ ẩm để hoạt động và đo lường chính xác
  • Cài đặt hệ thống giám sát đáng tin cậy để đảm bảo bạn có dữ liệu cần thiết để báo cáo kết quả công việc thử nghiệm
  • Tạo quy trình vận hành để theo dõi và đánh giá các điều kiện trong phòng thí nghiệm, bao gồm nhiệt độ và độ ẩm, cùng với kế hoạch ứng phó khi có sự cố

Nguồn tham khảo:

0934 517 576