Bàn cân chống rung

BÀN CÂN CHỐNG RUNG PHÒNG THÍ NGHIỆM còn gọi là bàn đặt cânbàn cân phòng thí nghiệm. Nó giúp cho thao tác cân trở nên chính xác hơn

0934 51 75 76