Báo giá tủ đựng hóa chất chống cháy nổ 2024

Báo giá tủ đựng hóa chất chống cháy nổ hãng Sysbel

Với tiêu chí chống cháy nổ lên hàng đồng Lý Sơn Sa Kỳ Lab chuyên cung cấp báo giá tủ đựng hóa chất chống cháy nổ cũng như tủ hút khí độc phòng thí nghiệm, tủ lưu mẫu, tủ đựng hóa chất với giá rẻ nhất chất lượng tốt nhất tại việt nam

Tủ chứa chất dễ cháy

Tủ chứa chất dễ cháy SYSBEL dùng để chứa chất lỏng dễ cháy (chất lỏng có điểm bắt cháy thấp và trung bình, điểm bắt cháy < 37,8°C), giúp giảm thiểu rủi ro cháy, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản

Bảng báo giá tủ đựng hóa chất chống cháy nổ

STT Tên Sản phẩm Model ĐVT Giá Hình ảnh
1

Tủ đựng hóa chất chống cháy 115 Gal – 434 lít, cửa không tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất chống cháy 115 Gal – 434 lít, cửa không tự đóng WA810115 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:115 Gallon(s) – 434 lít
Tủ an toàn Sysbel cửa mở 2 cánh, không tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 100kg
Kích thước (HxWxD): 165×150 ×86 cm
Khối lượng: 271 kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ đựng hóa chất chống cháy 110 Gal – 415 lít, cửa không tự đóng
03 khay đựng

Model: WA810115 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 115 Gal – 434 lít, cửa không tự đóng Model: WA810115
2

Tủ đựng hóa chất chống cháy 110 Gal – 415 lít, cửa không tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất chống cháy WA811100 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:110 Gallon(s) – 415 lít
Cửa mở 2 cánh, không tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 100kg
Kích thước (HxWxD): 165×150 ×86 cm
Khối lượng: 271 kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ an toàn Sysbel chống cháy 110 Gal – 415 lít, cửa không tự đóng
01 khay đựng

Model: WA811100 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 110 Gal – 415 lít, cửa không tự đóng Model: WA811100
3

Tủ đựng hóa chất chống cháy 90 Gal – 340 lít, cửa tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất/Tủ an toàn chống cháy WA810861 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:90 Gallon(s) – 340 lít
Cửa mở 2 cánh, tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 100kg
Kích thước (HxWxD): 165×109×86 cm
Khối lượng: 186kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ đựng hóa chất / Tủ an toàn chống cháy 90 Gal – 340 lít, cửa tự đóng
02 khay đựng

Model: WA810861 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 90 Gal – 340 lít, cửa tự đóng Model: WA810861
4

Tủ đựng hóa chất chống cháy 90 Gal – 340 lít, cửa không tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất / Tủ an toàn chống cháy WA810860 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:90 Gallon(s) – 340 lít
Cửa mở 2 cánh, không tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 100kg
Kích thước (HxWxD): 165×109×86 cm
Khối lượng: 186kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ đựng hóa chất chống cháy 90 Gal – 340 lít, cửa không tự đóng
02 khay đựng

Model: WA810860 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 90 Gal – 340 lít, cửa không tự đóng Model: WA810860
5

Tủ đựng hóa chất chống cháy 60 Gallon – 227 lít, cửa tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất chống cháy WA810601 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:60 Gallon(s) – 227 lít
Tủ an toàn cửa mở 2 cánh, tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 100kg
Kích thước (HxWxD): 165×86×86 cm
Khối lượng: 166kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ đựng hóa chất / Tủ an toàn chống cháy 60 Gallon – 227 lít, cửa tự đóng
02 khay đựng

Model: WA810601 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 60 Gallon – 227 lít, cửa tự đóng Model: WA810601
6

Tủ đựng hóa chất chống cháy 60 Gallon – 227 lít, cửa không tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất/ Tủ an toàn chống cháy 60 Gallon – 227 lít, cửa không tự đóng WA810600 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:60 Gallon(s) – 227 lít
Cửa mở 2 cánh, không tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 100kg
Kích thước (HxWxD): 165×86×86 cm
Khối lượng: 166kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ đựng hóa chất chống cháy 60 Gallon – 227 lít, cửa không tự đóng
02 khay đựng

Model: WA810600 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 60 Gallon – 227 lít, cửa không tự đóng Model: WA810600
7

Tủ đựng hóa chất chống cháy 54 Gallon – 204 lít, cửa không tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất chống cháy 54 Gallon – 204 lít, cửa không tự đóng WA810540 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:54 Gallon(s) – 204 lít
Cửa mở 1 cánh, không tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 100 kg
Kích thước (HxWxD): 165×60×87 cm
Khối lượng tủ an toàn Sysbel: 140 kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ đựng hóa chất chống cháy / Tủ an toàn 54 Gallon – 204 lít, cửa không tự đóng
03 khay đựng

Model: WA810540 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 54 Gallon – 204 lít, cửa không tự đóng Model: WA810540
8

Tủ đựng hóa chất chống cháy 45 Gallon – 170 lít, cửa tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất chống cháy 45 Gallon – 170 lít, cửa tự đóng WA810451 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:45 Gallon(s) – 170 lít
Cửa mở 2 cánh, tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 100 kg
Kích thước (HxWxD): 165×109×46 cm
Khối lượng tủ an toàn Sysbel: 133 kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ đựng hóa chất chống cháy 45 Gallon – 170 lít, cửa tự đóng
02 khay đựng

Model: WA810451 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 45 Gallon – 170 lít, cửa tự đóng Model: WA810451
9

Tủ đựng hóa chất chống cháy 45 Gallon – 170 lít, cửa không tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất chống cháy 45 Gallon – 170 lít, cửa không tự đóng WA810450 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:45 Gallon(s) – 170 lít
Cửa mở 2 cánh, không tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 100 kg
Kích thước (HxWxD): 165×109×46 cm
Khối lượng tủ đựng hóa chất: 133 kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ đựng an toàn hóa chất chống cháy 45 Gallon – 170 lít, cửa không tự đóng
02 khay đựng

Model: WA810450 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 45 Gallon – 170 lít, cửa không tự đóng Model: WA810450
10

Tủ đựng hóa chất chống cháy 30 Gallon – 114 lít, cửa tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất chống cháy 30 Gallon – 114 lít, cửa tự đóng WA810301 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:30 Gallon(s) – 114 lít
Cửa mở 2 cánh, tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 50 kg
Kích thước (HxWxD): 112×109×46 cm
Tủ an toàn Sysbel có khối lượng: 102 kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ an toàn chứa hóa chất chống cháy 30 Gallon – 114 lít, cửa tự đóng
01 khay đựng

Model: WA810301 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 30 Gallon – 114 lít, cửa tự đóng Model: WA810301
11

Tủ đựng hóa chất chống cháy 30 Gallon – 114 lít, cửa không tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất chống cháy 30 Gallon – 114 lít, cửa không tự đóng WA810300 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:30 Gallon(s) – 114 lít
Cửa mở 2 cánh, không tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 50 kg
Kích thước (HxWxD): 112×109×46 cm
Khối lượng tủ đựng hóa chất dễ cháy: 102 kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy 30 Gallon – 114 lít, cửa không tự đóng
01 khay đựng

Model: WA810300 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 30 Gallon – 114 lít, cửa không tự đóng Model: WA810300
12

Tủ đựng hóa chất chống cháy 22 Gallon – 83 lít, cửa không tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất chống cháy 22 Gallon – 83 lít, cửa không tự đóng WA810220 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:22 Gallon(s) – 83 lít
Cửa mở 1 cánh, không tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 50kg
Kích thước (HxWxD): 165×60×46 cm
Khối lượng: 90kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy 22 Gallon – 83 lít, cửa không tự đóng
03 khay đựng

Model: WA810220 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 22 Gallon – 83 lít, cửa không tự đóng Model: WA810220
13

Tủ đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon – 45 lít, cửa tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon – 45 lít, cửa tự đóng WA810121 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:12 Gallon(s) – 45 lít
Cửa mở 1 cánh, tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 50kg
Kích thước tủ an toàn (HxWxD): 89×59×46 cm
Khối lượng: 56kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon – 45 lít, cửa tự đóng
01 khay đựng

Model: WA810121 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon – 45 lít, cửa tự đóng Model: WA810121
14

Tủ đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon – 45 lít, cửa không tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon – 45 lít, cửa không tự đóng WA810120 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:12 Gallon(s) – 45 lít
Cửa mở 1 cánh, không tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 50kg
Kích thước (HxWxD): 89×59×46 cm
Khối lượng: 56kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon – 45 lít, cửa không tự đóng
01 khay đựng

Model: WA810120 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon – 45 lít, cửa không tự đóng Model: WA810120
15

Tủ đựng hóa chất chống cháy 10 Gallon – 38 lít, cửa không tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ đựng hóa chất chống cháy 10 Gallon WA810100 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:10 Gallon(s) – 38 lít
Cửa mở 1 cánh, không tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 50kg
Kích thước (HxWxD): 64×59×60 cm
Khối lượng: 48kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ đựng hóa chất chống cháy 10 Gallon – 38 lít, cửa không tự đóng
01 khay đựng

Model: WA810100 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 10 Gallon – 38 lít, cửa không tự đóng Model: WA810100
16

Tủ đựng hóa chất chống cháy 4 Gallon – 15 lít, cửa tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy WA810041 Sysbel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:04 Gallon(s) – 15 lít
Cửa mở 1 cánh, tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 50kg
Kích thước (HxWxD): 56×43×43 cm
Khối lượng: 35kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ đựng hóa chất chống cháy 4 Gallon – 15 lít, cửa tự đóng
01 khay đựng

Model: WA810041 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 4 Gallon – 15 lít, cửa tự đóng Model: WA810041
17

Tủ đựng hóa chất chống cháy 4 Gallon – 15 lít, cửa không tự đóng

Thông số kỹ thuật
Tủ an toàn đựng hóa chất chống cháy 4 Gallon – 15 lít WA810040 Sybel
Thể tích hoá chất lỏng chứa được:04 Gallon(s) – 15 lít
Cửa mở 1 cánh, không tự đóng
Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm
Khả năng chịu tải của khay: 50kg
Kích thước (HxWxD): 56×43×43 cm
Khối lượng: 35kg
Cấu hình chuẩn – Phụ kiện
Tủ đựng hóa chất chống cháy 4 Gallon – 15 lít, cửa không tự đóng
01 khay đựng

Model: WA810040 Cái Liên hệ Tủ đựng hóa chất chống cháy 4 Gallon – 15 lít, cửa không tự đóng Model: WA810040

Thông số tủ đựng hóa chất chống cháy SYSBEL

  • Tủ đựng hóa chất chống cháy đạt chứng nhận an toàn chống cháy FM.
  • Tuân theo tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
  • Tủ đựng hóa chất chống cháy của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản nhà máy hóa chất ,sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp năng lượng, năng lượng mới và các lĩnh vực khác.
  • Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản và  cho người sử dụng.
  • Sơn Epoxy màu vàng cao cấp.
  • Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ.
  • Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

Tủ đựng hóa chất chống cháy gia công sản xuất tại Việt Nam theo yêu cầu

Với phương châm đi đầu về bảo vệ khỏi nguy cơ hỏa hoạn và chống cháy nổ công ty chuyên cung cấp các mẫu sản phẩm tủ đựng hóa chất chống cháy nổ có nhiều dung tích và kích thước khác nhau cũng như các sản phẩm nội thất phòng thí nghiệm hoặc các sản phẩm liên quan đến phòng thí nghiệm như tủ hút khí độc, tủ lưu mẫu quý khách hàng liên hệ đến công ty chúng tôi để được tư vấn và phục vụ tốt nhất.

0934 517 576