Hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại trong phòng thử nghiệm

Hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại trong phòng thử nghiệm

Những hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại trong phòng thử nghiệm trong bài báo này trích trong cuốn “Sổ tay Hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại trong phòng thử nghiệm” thuộc Chương trình Quản lý chất thải nguy hại phòng thử nghiệm quận King – Washington – Hoa Kỳ. Các phòng thử nghiệm tại Việt Nam có thể tham khảo.

Ấn phẩm đầu tiên của sổ tay hướng dẫn quản lý này được xuất bản năm 1994, do các Phòng Tài nguyên nước và đất đai quận King, LHWMP, Liên minh Phòng thử nghiệm Tây bắc, Công nghệ Sinh học Washington, Hiệp hội y sinh. Baz Stevens thuộc Phòng Xử lý chất thải công nghiệp của quận King (trước đây là đô thị Seattle) là tác giả biên soạn.

Hướng dẫn quản lý này là một phần của chương trình toàn diện nhằm giảm thiểu lượng chất thải nguy hại do các doanh nghiệp thải ra kim loại và các chất hóa học không đúng cách, gây ô nhiễm cho nước và đất.

Gần đây, có những thay đổi trong bản sửa đổi năm 2014 là những quy định xử lý của Tiểu bang Washington theo hướng dẫn nguồn ô nhiễm phát sinh. Các khuyến cáo thực hành đưa ra trong hướng dẫn này sẽ giúp các phòng thử nghiệm phân tích, y học, giảng dạy và công nghệ sinh học có thể quản lý đúng cách chất thải nguy hại và giảm thiểu sự nguy hiểm của chất thải nguy hại.

Hướng dẫn này cũng giúp các doanh nghiệp và cơ quan quản lý quận King quyết định xem liệu chất thải của họ có thể được chấp nhận để xả thải vào môi trường hay không? Để hiểu rõ hơn, xin mời xem các liên hệ liệt kê trong phần các thông tin thêm của báo cáo này. Mặc dù hướng dẫn cụ thể này là quy định riêng của quận King nhưng nhiều đề xuất có thể áp dụng cho các phòng thử nghiệm ở bất kỳ nơi nào tại Hoa Kỳ.

Những hướng dẫn này được xây dựng với giả định rằng, các chất thải phát sinh từ các hoạt động liên tục với quy mô nhỏ, bắt nguồn từ các phòng thử nghiệm trong quá trình đào tạo của nhà nước hoặc tư nhân. Liên hệ với công ty thoát nước tại địa phương với các câu hỏi về nguy cơ về nồng độ và khối lượng chất thải nguy hại.

Các hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp và các cơ quan của quận King trong việc xác định, họ có được xả thải vào môi trường hay không.

1. Quản lý cơ sở

1.1. Bảo vệ hệ thống xả thải

Chất thải lỏng thải vào hệ thống xả thải, chảy đến các cơ sở xử lý nước thải có khả năng hạn chế, loại bỏ các chất gây ô nhiễm hóa học.

Nước mưa và các loại nước khác xả vào cống thoát nước mưa thường chảy trực tiếp đến các sông lạch dẫn đến Puget Sound mà không cần xử lý. Điều quan trọng là phải bảo vệ hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước từ hóa chất và các chất gây ô nhiễm khác. Do đó, hành động quản lý tốt nhất trong hướng dẫn này nhằm mục đích “bảo vệ hệ thống thoát nước” hoặc bảo vệ chất lượng nước.

Một số cơ sở thương mại tại King County tiếp tục xả ra các hệ thống tự hoại tại chỗ. Không có chất thải phòng thử nghiệm có thể được thải ra bể tự hoại. Đề xuất các phương pháp quản lý tốt nhất để bảo trì và vận hành các hệ thống tự hoại tại chỗ có thể tìm thấy tại: www.lhwmp.org/home/publications/publications_de-tail.aspx?DocID=kiricUGmzcs%3d.

Giảm nguy cơ xả các hóa chất ngẫu nhiên vào bồn rửa và cống thoát nước, thông qua việc sử dụng kỹ thuật phòng chống tràn và rò rỉ. Ống thoát nước đặt dưới sàn nhà tại các khu vực có hóa chất được sử dụng hoặc lưu giữ. Cất giữ các thùng chứa hóa chất và bình axit trong các bồn chứa thứ cấp nhằm ngăn ngừa sự cố tràn ra các cống.

Rất khó bảo vệ khỏi sự cố tràn và rò rỉ trong bồn rửa thoát nước ở các tủ hút đang được sử dụng. Bởi vì các cống thoát nước này ít khi được sử dụng, các chất lỏng tràn ra không ai để ý có thể vẫn đọng lại và phản ứng với các hóa chất không tương thích được đổ ra sau đó.

Việc lắp đặt đường ống thủy tinh dưới các cống này tạo điều kiện kiểm tra định kỳ ống thoát nước để xác định xem liệu hóa chất có đi vào cống không và có được chú ý hay không? Sau khi kiểm tra, xả bồn rửa dụng cụ bằng nước, tránh khí thoát ra từ một ống thoát khô nước.

Phải sẵn sàng các loại vật tư để làm sạch sự cố tràn. Những vật tư này có thể bao gồm các chất hấp thụ, nắp cống, chất trung hòa axit và bazơ, kính bảo hộ, găng tay, mặt nạ với hộp mực hóa học cụ thể và các thùng chứa rác thải. Phải đảm bảo rằng, các vật liệu làm sạch, bản sao của kế hoạch ứng phó khẩn cấp và số điện thoại khẩn cấp luôn sẵn sàng. Huấn luyện nhân viên và những người sẽ làm sạch sự cố tràn hóa chất theo tiêu chuẩn phản ứng nhanh của Washington (WAC 296-824).

Hệ thống xử lý khí thải cho phòng thí nghiệm
Hệ thống xử lý khí thải cho phòng thí nghiệm

1.2. Vòi hoa sen an toàn

Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI/ISEA Z358.1-2009) khuyến cáo, nên lắp đặt hệ thống thoát nước sàn cho các vòi hoa sen an toàn. Không cất giữ hóa chất gần các cống này hoặc các cống thoát nước sàn khác. Ngăn chặn các hóa chất tràn ra khỏi vòi hoa sen an toàn bằng cách che hoặc đậy nắp cống khi không sử dụng hoặc bằng cách lắp đặt một nắp cống tạm thời tự động mở ra khi vòi hoa sen an toàn được bật. Hoạt động đòn bẩy kích hoạt vòi hoa sen có thể được liên kết với một đòn bẩy khác để nâng nắp cống. Xem phần “Quản lý tràn”, để biết thông tin về ngăn ngừa các hóa chất tràn.

Có cho phép một cá nhân rửa sạch các chất gây ô nhiễm khỏi người trong khi sử dụng một vòi sen an toàn an toàn tại một cống thoát nước không? Khi hóa chất độc hại dính vào một nhân viên, ưu tiên hàng đầu là loại bỏ chất gây ô nhiễm ra khỏi người đó. Cần thực hiện các bước để hạn chế lượng hóa chất độc hại xâm nhập vào sàn chỉ khi điều này không ảnh hưởng đến phản ứng tức thì.

Nếu hóa chất độc hại tràn ra sàn nhà, hãy thông báo cho cơ quan thoát nước địa phương càng sớm càng tốt. Ghi số điện thoại của cơ quan thoát nước địa phương gần vòi hoa sen an toàn. Kiểm tra trong phần “Dịch vụ cộng đồng” trong danh bạ điện thoại của bạn để biết số điện thoại này và tìm các từ “Hệ thống thoát nước” hoặc “Nước thải” dưới tên thành phố hoặc quận của bạn. Xem “Khu vực hệ thống thoát nước địa phương”, để biết danh sách các khu vực thoát nước và liên kết đến các trang web của họ.

1.3. Lưu giữ hóa chất

Các phòng thử nghiệm thường sử dụng nhiều loại chất độc hại khác nhau, các chất ăn mòn, dễ phản ứng và dễ cháy. Nếu chúng được lưu giữ gần nhau trong các bao bì dễ vỡ hoặc có nguy cơ vỡ, tràn dễ phát tán ra môi trường. Việc lưu giữ hóa chất đúng cách đòi hỏi phải sử dụng các biện pháp xử lý và lưu giữ thận trọng và xây dựng hạ tầng phòng thử nghiệm tốt.

Các yêu cầu của một khu vực lưu giữ hóa chất an toàn và hiệu quả như sau:

Các kệ tủ hóa chất để hóa chất phải thiết kế những khoảng trống giữa các tầng đủ rộng để có thể dịch chuyển và đặt lại loại bao bì, thùng chứa lớn nhất mà không bị lật. Vì bao bì, thùng chứa bị lật khi đặt lại chúng vào giá đỡ, kệ tủ hoặc tủ lạnh có thể làm cho các hóa chất nhỏ giọt hoặc rò rỉ.

Đồ chứa thứ cấp làm bằng vật liệu thích hợp với các hóa chất được lưu giữ trên các kệ và gần cống thoát nước.

Các chất lỏng dễ cháy, các axit vô cơ đậm đặc và các chất bazơ lỏng ăn da phải bảo quản trong tủ chống ăn mòn riêng. Đóng và chốt cửa các tủ lưu giữ hóa chất. Neo giữ các tủ chứa vật liệu nguy hiểm này vào tường. Xem bộ luật phòng cháy chữa cháy quốc tế chương 34, mục 3404.3.2.1 về các yêu cầu tủ cho chất lỏng dễ cháy và chương 27, bảng 2703.1.1 (1) về khối lượng lưu giữ vật liệu nguy hại được phép.

Chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp liên quan đến lưu giữ hóa chất:

 • Đặt bình chữa cháy gần các địa điểm nơi hóa chất được lưu giữ hoặc sử dụng và đào tạo nhân viên vận hành chúng. Phải có bình chữa cháy phù hợp với cấp độ nguy hiểm của chất hóa học hiện có (ABC cho hầu hết các hóa chất, D cho kim loại).
 • Có một bộ xử lý tràn và đào tạo nhân viên có cấp độ phù hợp với tiêu chuẩn phản ứng nhanh (WAC 296-824.)
 • Có sẵn thiết bị truyền thông như điện thoại hoặc bộ đàm trong phòng hoặc khu vực.
 • Khu vực chung liên quan có sự khác biệt giữa các khu vực lưu giữ chất thải và các vùng tích tụ.
 • EPA trả lời các câu hỏi thông thường về vùng tích tụ tích chất thải nguy hại tại: www.epa.gov/osw/hazard/generation/labwaste/memo-saa.htm.
 • Để biết thêm thông tin về các yêu cầu thu gom chất thải nguy hại, xin mời truy cập: http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx-?cite=173-303-200.

1.4. Lưu giữ và xử lý hóa chất

 • Giảm nguy cơ vỡ chai, bình đựng hóa chất. Nên đặt các axit đậm đặc và các dung môi dễ cháy trong các chai tráng nhựa khi có thể. Các bao bì chứa nhỏ bền hơn và ít có khả năng vỡ hơn các bao bì chứa lớn. Sử dụng các lớp lót cao su hay chai nhựa hoặc bọc chai lại khi vận chuyển đồ chứa bằng thủy tinh.
 • Giữ các thùng chứa bịt kín với nắp đậy vừa khít khi không sử dụng để các chất không thể bay hơi hoặc thoát ra ngoài.
 • Sau khi sử dụng, trước khi rời khỏi nơi làm việc vào cuối ngày phải trả lại hóa chất về vị trí thích hợp.
 • Dán nhãn đúng cách, ghi tên và các mối nguy hiểm chính của các hóa chất. Việc ghi nhãn không bắt buộc đối với các thùng chứa xách tay lấy hóa chất độc hại từ các thùng chứa đã có nhãn nếu hóa chất được sử dụng và kiểm soát bởi cùng một nhân viên thực hiện chuyển giao trong cùngmột ca làm việc.
 • Nguyên tắc chung là tránh cất giữ các chai lọ chứa hóa chất trong tủ hút khí độc. Vì chúng có thể cản trở luồng không khí lưu thông, làm ngột ngạt không gian làm việc và có khả năng tràn vào cống thoát nước.
 • Tránh lưu giữ hóa chất dưới bồn rửa. Hơi ẩm có thể khiến nhãn bị hư hỏng và các vật tư vệ sinh không tương thích có thể được đặt ở đó một cách vô tình.
 • Không cất giữ các chất lỏng dễ cháy trong tủ lạnh hoặc tủ đông trong nhà. Chỉ sử dụng thiết bị “An toàn phòng thử nghiệm” với bộ điều nhiệt bên ngoài, rã đông bằng tay, vv…

Không lưu trữ hóa chất theo thứ tự bảng chữ cái

1.5. Các hóa chất không tương thích

Các hóa chất không tương thích có thể phản ứng, sinh ra các khí độc hoặc dễ cháy, nổ hoặc tự bốc cháy. Phân loại và lưu giữ hóa chất theo mức độ nguy hiểm để giảm thiểu nguy cơ phản ứng giữa các hóa chất không tương thích và dán nhãn khoang bảo quản và tủ lưu giữ về cấp độ nguy hiểm của vật liệu được lưu giữ. Tờ dữ liệu an toàn (SDS) nên có sẵn cho tất cả hóa chất tại chỗ. Xem xét dữ liệu để biết thông tin về sự không tương thích. Sau đây là một phần danh mục các hóa chất không tương thích phổ biến có thể phản ứng với nhau:

Các chất ăn mòn

Nhiều axit có thể rất nguy hiểm ngoài khả năng ăn mòn. Do đó, cần đặc biệt chú ý về vị trí lưu giữ axit để tránh sự không tương thích.

 • Lưu giữ các axit và bazơ đậm đặc riêng biệt trong các bao bì bằng vật liệu chống ăn mòn. Tách riêng các axit hữu cơ khỏi các axit có tính oxy hóa, chẳng hạn như axit sulfuric, axit nitric và axit perchloric. Axit axetic và các axit hữu cơ dễ cháy khác nên được lưu giữ với các chất lỏng dễ cháy.
 • Axít sulfuric đậm đặc là một axit khan nước và có thể gây ra phản ứng giải phóng khí clo khi tiếp xúc với axit clohydric và khí flo khi tiếp xúc với axit hydrofluoric. Cả khí clo và khí flo đều có độc tính cao.
 • Axit flohydric có tính độc hại cao, nó dễ dàng hòa tan thủy tinh và nhanh chóng được hấp thu qua da khi tiếp xúc. Những đặc tính có một không hai này tạo ra những rủi ro đáng kể cho sức khỏe trong quá trình lưu giữ và xử lý. Phải xây dựng quy trình đặc biệt để ngăn ngừa sự phơi nhiễm bất ngờ và cần có sự chuẩn bị ứng phó nhanh khi axit hydrofluoric bị thoát ra.

Các hóa chất ô xy hóa

Các chất oxy hóa là những vật liệu có thể tạo ra oxy dễ dàng để kích thích quá trình đốt cháy chất hữu cơ. Khi chất oxy hóa tiếp xúc với chất lỏng hữu cơ, chúng có thể đốt cháy nhiên liệu.

Các tác nhân oxy hóa điển hình trong các phòng thử nghiệm bao gồm cromat và dicromat, halogen và các tác nhân halogen hóa, peroxit và peroxit hữu cơ, axit nitric và nitrat, axit perchloric, clo và perchlo-rat, permanganat và persulfat.

 • Lưu giữ các kiềm, azit, nitrit, các hợp chất hữu cơ (kể cả axit hữu cơ đậm đặc), kim loại dạng bột và than hoạt tính cách xa khỏi các chất oxy hóa.
 • Tránh để các chất oxy hóa và các vật liệu dễ cháy phổ biến như giấy, bìa cứng, vải và gỗ tiếp xúc với nhau.

Nước – Các hợp chất phản ứng

Các hợp chất dễ phản ứng với nước bao gồm các kim loại kiềm như lithium, kali và natri, natri borohydride, cacbua canxi và natri peroxit. Danh mục mô tả các hợp chất dễ phản ứng với nước phổ biến hơn có thể được tìm thấy tại trang web của Đại học Georgia: www.esd.uga.edu/chem/pub/waterreactivemat.pdf.

Trong quá trình lưu giữ và sử dụng nên tách riêng các chất có chứa nước như axit và cồn ra khỏi nhau.

 • Lưu giữ các hợp chất dễ phản ứng với nước cách xa các dung dịch nước, axit vô cơ, dung dịch kiềm và rượu. Mặc dù một số hệ thống lưu giữ hóa chất khuyến nghị các chất rắn dễ phản ứng với nước được lưu giữ trong tủ lưu giữ dễ cháy, điều này sẽ không an toàn vì các tủ này thường chứa các chai lọ dựng dung dịch rượu.
 • Đặt bình chữa cháy loại D gần nơi lưu giữ và sử dụng những hợp chất này.
 • Lưu giữ các hợp chất này tại các địa điểm được bảo vệ gần vòi phun nước tự động.
 • Kim loại kiềm nên được bảo quản ở những nơi có độ ẩm thấp và ngăn ngừa tiếp xúc với ôxy. Với lithium phải bảo quản để ngăn chặn tiếp xúc với khí nitơ.
 • Chỉ để khối lượng vật liệu dễ phản ứng nước cần thiết đủ để thực hiện công việc. Các vật liệu dự phòng cần được bảo quản trong các bao bì thích hợp và ở vị trí thích hợp.
 • Bao bì nên được dán nhãn với các thông tin của các chất chứa trong đó, các tính chất nguy hiểm và loại dầu hoặc khí được sử dụng để làm trơ kim loại. Hơn nữa, các bao bì này nên được lưu giữ riêng lẻ hoặc theo cách có thể kiểm tra trực quan về tính toàn vẹn của bao bì.
 • Các khu vực lưu giữ không được có các chất dễ cháy và các nguồn gây cháy.
 • Phần kho dành riêng cho khu vực lưu giữ kim loại kiềm không được trang bị vòi phun nước tự động. Không để kim loại kiềm gần các nguồn nước (ví dụ: vòi sen, bồn rửa).
 • Khu vực lưu giữ kim loại kiềm phải được dán nhãn nổi bật.

1.6. Thùng chứa chất thải trong tủ hút khí độc

Trong một số trường hợp, các dụng cụ chứa hóa chất trong tủ hút khí độc sử dụng như một nơi tồn lưu cho các chất thải phát sinh từ các thiết bị. Những “đồ chứa làm việc “ là các đồ chứa chất thải nhỏ (ví dụ, hai gallon hoặc ít hơn), được quản lý dưới sự kiểm soát của nhân viên trực tiếp dùng tại bàn thí nghiệm hoặc nơi làm việc và đổ vào các đồ chứa “vệ tinh” được đặt tại các vị trí hoặc gần điểm tạo thành chất thải vào cuối mỗi ca làm việc. Các hướng dẫn sau đây, do EPA thiết lập vùng I phối hợp với Cục Bảo vệ môi trường Massachusetts, cung cấp các thông số sử dụng các đồ chứa trong các tủ hút khí độc đúng cách.

Các dụng cụ chứa phải:

 • Đóng kín khi không sử dụng. Các dụng cụ chứa trên bàn thí nghiệm hoặc trong tủ hút nên được coi là đang sử dụng theo ca làm việc khi chúng được đổ đầy, nhưng cần được che đậy khi không sử dụng.
 • Được quản lý theo cách để ngăn chặn sự cố tràn và giảm thiểu sự thoát hơi. Chuyển các chất thải loại từ các dụng cụ chứa vệ tinh sang các thùng lớn hơn hoặc đổ đầy ở cuối ca làm việc.
 • Đánh dấu và dán nhãn “chất thải nguy hại” cùng với mô tả tính chất và sự nguy hiểm của chất thải đó.
 • Được đặt ở vị trí trên bề mặt không thấm nước.
 • Được đặt ở vị trí tại hoặc gần điểm tạo thành chất thải.
 • Dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhân viên chịu trách nhiệm về quá trình tạo thành chất thải được thu thập trong (các) dụng cụ chứa chất thải.

2. Quản lý tràn hoá chất

Kế hoạch quản lý tràn phụ thuộc vào quy mô và mức độ phức tạp của cơ sở và sự đa dạng và nguy hại của các hóa chất được sử dụng trong phòng thử nghiệm. Các ví dụ điển hình về kế hoạch quản lý tràn có sẵn trên các trang web của một số chương trình an toàn và sức khỏe môi trường của trường đại học. Một số điểm chính sẽ là một phần của mỗi quy trình phản ứng tràn của phòng thử nghiệm:

 • Phân biệt giữa sự cố tràn hóa chất lớn (không kiểm soát được) và sự cố tràn hóa chất nhỏ (ngẫu nhiên).
 • Sự cố tràn ngẫu nhiên – Tràn có thể được kiểm soát an toàn tại thời điểm tràn và không có khả năng trở thành sự cố tràn không kiểm soát được. Yêu cầu hành động phản ứng có giới hạn.
 • Sự rò rỉ không kiểm soát được – Sự rò rỉ có thể tạo ra các nguy cơ về an toàn và sức khỏe đáng kể. Bao gồm rò rỉ với số lượng lớn, rò rỉ với số lượng nhỏ có độc tính cao hoặc phơi nhiễm trong không khí có thể vượt quá giới hạn phơi nhiễm cho phép nếu nhân viên không được đào tạo hoặc trang bị đầy đủ để tự bảo vệ mình.
 • Chuẩn bị cho sự cố tràn lớn bằng cách làm việc với những người ứng cứu nhanh tại địa phương để xây dựng một kế hoạch thông báo và sơ tán. Tại một số cơ sở, phản ứng ban đầu đối với sự cố tràn lớn có thể do đội phản ứng nhanh được đào tạo của cơ sở. Tại nhiều phòng thử nghiệm khác, những sự cố tràn này có thể vượt quá khả năng xử lý của nhân viên. Sự cố tràn nhỏ thường nhanh tại cơ sở.
 • Chỉ làm sạch các vệt tràn nhỏ khi bạn có thể xác định được đó là hóa chất gì và nhận diện được các nguy cơ tiềm ẩn của nó. Bạn nên đeo thiết bị bảo hộ và trang bị bộ dụng cụ xử lý chống tràn thích hợp.
 • Cần huấn luyện ứng phó với phản ứng tràn một cách cẩn thận để phân biệt giữa sự cố tràn lớn và nhỏ giữa các hóa chất tương tự với các mối nguy khác nhau. Nhiều nhân viên phòng thử nghiệm có thể dễ dàng làm sạch 500 ml dung dịch natri hydroxit 25% khi bị tràn ra. Rất ít nhân viên phòng thử nghiệm có thể dọn sạch một cách tương tự chất amoni hydroxit bị tràn. Cả hai đều là các chất ăn mòn, nhưng hơi của amoni hydroxit kích thích mạnh tạo ra một mối nguy hiểm khôn lường.
 • Các phòng thử nghiệm nhỏ, chẳng hạn như phòng thử nghiệm khoa học của trường trung học, nên có bộ dụng cụ xử lý tràn đơn giản, dễ sử dụng. Bộ dụng cụ này nên bao gồm axit xitric để xử lý các sự cố tràn các chất lỏng, natri cacbonat để xử lý các sự cố tràn do axit và chất thấm dạng hạt cho các dung môi hữu cơ. Cát đôi khi cũng được áp dụng để tăng lực kéo trong sự cố tràn của các hợp chất trơn như axit sulfuric và natri hydroxit. Hãy liên lạc với cơ quan thoát nước địa phương để biết cách thức và thời điểm họ cần được thông báo về sự cố tràn vào cống thoát nước.

3. Quản lý hoá chất nguy hại tại chỗ

3.1. Hóa chất tiềm ẩn cháy nổ

Một số loại hóa chất có thể trở nên dễ nổ khi chúng phản ứng với các hợp chất khác hoặc có thể trở nên không ổn định trong quá trình lưu giữ. Chúng bao gồm các dung môi peroxidizable, các hợp chất hữu cơ có khả năng gây nổ, trinitro- hữu cơ và kali nguyên tố. Câu hỏi đặt ra là bạn có cần những hợp chất này trong cơ sở của bạn hay không.

Các hợp chất axit vô cơ, như natri axit, có thể phản ứng với kim loại và muối để tạo ra các tinh thể azide kim loại nổ. Ví dụ, khi dung dịch azide được đổ xuống cống, dung dịch pha loãng có thể phản ứng với chì hàn và ống đồng để tạo ra muối chì hoặc đồng azide dễ cháy nổ.

 • Nếu bạn phải sử dụng các dung dịch azide, thay thế các ống kim loại bằng các vật liệu ống dẫn PVC hoặc vật liệu phi kim loại.
 • Nếu các dung dịch natri axit đã được thải ra các cống thoát nước có ống kim loại hoặc hàn chì, bạn phải nghĩ đến các đường ống của bạn có thể bị nhiễm muối axit kim loại. Hãy liên lạc Đường dây Chất thải Doanh nghiệp theo số 206-263-8899 hoặc Ecology theo số 425-649-7000 để được hỗ trợ trong việc xác định các quy trình xử lý thích hợp.

3.2. Ether và các hóa chất tạo thành Peroxide khác

Một số ether đặc biệt dễ tạo peroxit. Peroxit được hình thành khi oxy phản ứng với ether: R-O-R là ether; R-O-O-R là peroxide. Liên kết Oxy-oxy(-O-O-) làm cho ether không ổn định. Nói chung, chuỗi hydrocacbon càng lớn (R), ether càng dễ tạo thành peroxit. Ethyl ether và ether isopropyl có thể phản ứng với không khí hình thành các tinh thể peroxide dễ nổ. Các dung môi khác như tetrahydrofuran và dioxan cũng có thể tạo ra peroxit.

Peroxit có thể nổ khi bị làm nóng do ma sát hoặc va chạm. Không làm rung hoặc mở các thùng chứa vì trong đó peroxit có thể đã được tạo ra. Vất bỏ bất kỳ vật chứa nào chứa hợp chất peroxit tạo thành một năm sau ngày nó được mở ra. Gắn nhãn các vùng chứa này bằng các từ “NGÀY ĐÃ MỞ” nhằm ngăn ngừa sự hình thành peroxit:

Tránh sử dụng các chất peroxide tạo ra nếu có thể.

Mua ether được bổ sung butylhydroxytoluene (BHT) hoặc ethanol như một chất chống oxy hóa.

Dán nhãn các thùng chứa ether cùng với ngày mở thùng.

Mua ether với các đơn vị đóng gói nhỏ đủ để sử dụng trong vòng sáu tháng.

Kiểm tra các SDS của dung môi đang sử dụng để xem liệu có khả năng tạo thành peroxit hay không? Kali nguyên tố là một chất peroxit thường được sử dụng trong các phòng thử nghiệm của trường học để chứng minh các đặc tính của kim loại kiềm thổ. Kali là kim loại kiềm thổ phản ứng rất mạnh với nước trong không khí để bắt đầu quá trình peroxit hóa. Quá trình này có thể được quan sát bằng những thay đổi vật lý về màu sắc của kali. Ban đầu là màu bạc xỉn, kali sẽ oxy hóa và tạo thành các tinh thể màu trắng trên bề mặt của nó. Khi các tinh thể này dần chuyển sang màu vàng, cam, đỏ và tím, quá trình peroxid hóa tiếp tục và hợp chất này càng tăng nguy cơ nổ khi thực nghiệm. [Blair, 2000]

3.3 Picrates kim loại và axit picric

Các hợp chất picrate kim loại và axit picric có thể trở thành một loại bột khô nguy hiểm và không ổn định. Axit picric ở thể khô và tạo thành các tinh thể picrate nổ khi tiếp xúc với không khí, ngay cả với một lượng kim loại tối thiểu. Để ngăn chặn sự hình thành của các tinh thể picrate dễ nổ, cần phải:

– Luôn giữ axit picric ướt hoặc trong dung dịch

 • Tránh tiếp xúc giữa axit picric với kim loại. Các muối picrate kim loại dễ bị nổ khi bị ma sát hoặc va chạm mạnh.
 • Không bao giờ mua hoặc lưu giữ axit picric trong các thùng chứa có nắp kim loại.
 • Tránh xả dung dịch axit picric xuống các đường thoát nước ở nồng độ trên 0,01 phần trăm và dưới giới hạn pH thấp hơn của công trình kỹ thuật thoát nước tại địa phương.

– Loại bỏ các dung dịch axit picric đậm đặc hơn như là các chất thải nguy hại. Nếu các dung dịch axit picric được xả ra đường thoát nước có ống bằng kim loại hoặc khớp nối hàn, giả sử đường ống bị nhiễm các muối picrate kim loại nổ. Hãy liên hệ đường dây Chất thải Doanh nghiệp theo số 206-263-8899 hoặc Ecology theo số 425-649-7000 để được trợ giúp, đưa ra các quy trình xử lý thích hợp.

3.4 Axit Perchloric

Axit perchloric có tính ăn mòn cao và thường là dung dịch 70%. Khi được làm nóng trên 150 độ F, nó là một chất oxy hóa mạnh. Axit perchloric có thể hình thành các tinh thể perchlorat kim loại nổ kết hợp với nhiều kim loại. Bất kỳ thí nghiệm nào với axit perchloric phải được thực hiện trong tủ hút khí độc, được thiết kế đặc biệt với hệ thống xả nước để ngăn chặn sự tích tụ kim loại perchlorat trong ống dẫn. Nếu bạn đã thực hiện xử lý axit perchloric trong tủ hút không được thiết kế đặc biệt cho axit perchloric, hãy liên hệ với bộ Môi Sinh ngay lập tức tại 425-649-7000 để được hỗ trợ trong việc định vị nhà thầu nhằm đánh giá mức độ nhiễm bẩn của perchlorate.

 • Trong sự cố tràn axit perchloric, trung hòa với tro soda (natri cacbonat) hoặc một chất trung hòa thích hợp khác;Tràn lẫn với chất hấp thụ vô cơ. KHÔNG sử dụng giẻ lau, khăn giấy hoặc mùn cưa để đưa sang một bên để khô. Những vật liệu như vậy có thể tự bốc cháy. Tương tự như vậy, sự cố tràn trên gỗ có thể gây ra hỏa hoạn sau khi chất lỏng bị khô.
 • Nếu bạn phải sử dụng dung dịch axit perchloric hãy thay thế ống kim loại bằng PVC hoặc bằng các vật liệu phi kim loại khác.
 • Các mối hàn, bạn phải nghĩ đến tình huống các đường ống của bạn bị ô nhiễm với muối azide kim loại. Hãy liên hệ đường dây Chất thải Doanh nghiệp theo số 206-263-8899 hoặc Ecology theo số 425-649-7000 để được hỗ trợ trong việc xác định các quy trình xử lý thích hợp.

Thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa axit perchloric về sự thay đổi màu sắc. Nếu axit đã chuyển sang màu tối và có các tinh thể hình thành xung quanh đáy chai thì có nguy cơ nổ tiềm ẩn; Thông báo cho cơ quan phản ứng nhanh như Ecology tại 425-649-7000 và bảo vệ khu vực. Các tinh thể màu trắng xung quanh nắp bình chứa axit perchloric thường là muối amoni, và có thể rửa sạch một lượng nhỏ này bằng cách sử dụng nhiều nước.

3.5. Dung dịch nhuộm màu Bạc Ammoniac

Dung dịch nhuộm màu bạc amoniac nguy hiểm vì chúng có thể tạo thành muối bạc nổ. Cho dù được phá hủy hoặc phân hủy, các chất thải này được tính vào trạng thái phát sinh ô nhiễm. Xem Phụ lục C để biết thông tin về những chất nhuộm màu này và các chất nhuộm màu khác. Việc sử dụng an toàn các dung dịch nhuộm màu này bao gồm các quy trình sau:

Không được phép lưu giữ bạc nitrat trong dung dịch amoni hơn hai giờ. Hủy ngay khi không sử dụng.

Lưu giữ các dung dịch bạc nitrat tách biệt với các dung dịch amoni hydroxit.

Hủy các dung dịch chất thải này bằng cách pha loãng theo tỷ lệ 15: 1 với nước.

Sau đó, thêm từ từ dung dịch axit clohydric 5% vào dung dịch, vừa cho vừa khuấy cho đến khi dung dịch đạt pH = 2.

Thêm đá nếu dung dịch nóng lên.

Bạc clorua sẽ kết tủa khi pH = 2.

Lọc kết tủa và xử lý như chất thải nguy hại, điều chỉnh pH của dung dịch tới 6-7 bằng natri bicarbonate, sau đó xả ra cống vệ sinh.

4. Giảm thiểu và xử lý chất thải nguy hại

Trong các ấn phẩm trước của tài liệu này, chúng tôi sử dụng các từ “nguy hiểm” và “nguy hại” thay thế cho nhau khi xác định các chất có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người hoặc môi trường. Vì quy định các phòng thử nghiệm của quận King theo Quy định về Chất thải nguy hại của Washington, hướng dẫn này sẽ sử dụng thuật ngữ “chất thải nguy hại”. Xin mời xem các Quy định về chất thải nguy hại (Chương 173-303 WAC) tại: www.ecy.wa.gov/biblio/wac173303.html

Việc không tuân thủ quy định xử lý chất thải nguy hại có thể bị phạt và hình phạt đáng kể. Người quản lý phòng thử nghiệm phải đảm bảo phòng thí nghiệm của họ tuân thủ các quy định thích hợp.

– Người quản lý phòng thử nghiệm phải thiết lập, tuân thủ và hỗ trợ chính sách quản lý chất thải trong phòng thử nghiệm.

– Chính sách bao gồm các quy trình bằng văn bản và xác định rõ trách nhiệm.

– Chính sách phải tối ưu hóa giảm thiểu chất thải nguy hại và giảm thiểu dòng thải bằng cách chuyển hướng chất thải thông qua phương pháp tái chế và các phương pháp khác.

– Các nhà quản lý phòng thử nghiệm phải phân công trách nhiệm của nhân viên trong việc phối hợp quản lý các chất nguy hại và đảm bảo tuân thủ quy định. Cá nhân này cũng nên hỗ trợ phòng thử nghiệm trong việc tối đa hóa cơ hội tái chế và áp dụng các dung dịch thay thế phân hủy sinh học và tiêu hủy.

OSHA yêu cầu tất cả các phòng thử nghiệm phải thực hiện kế hoạch vệ sinh hóa chất. L & I sẽ giám sát các kế hoạch này để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của OSHA. Trong 29 CFR Phần 1910 §191.1450, Phụ lục A, OSHA liệt kê các khuyến nghị của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia về vệ sinh hóa chất trong phòng thử nghiệm. Các vấn đề quan trọng phải giải quyết bao gồm các quy tắc và quy trình về:

 • Mua sắm, phân phối và lưu giữ hóa chất.
 • Giám sát môi trường.
 • Vệ sinh, bảo trì và kiểm tra.
 • Chương trình y tế.
 • Quần áo bảo hộ lao động và thiết bị bảo vệ cá nhân.
 • Hồ sơ.
 • Ký hiệu và nhãn mác.
 • Đào tạo và thông tin.
 • Xử lý chất thải.

OSHA khuyến nghị về kế hoạch vệ sinh hóa chất của phòng thử nghiệm bao gồm chương trình xử lý chất thải. Sau đây là các khuyến nghị cụ thể (29 CFR 1910 §191,1450):

– Tuân thủ các quy định của Sở Giao thông vận tải (CFR 49) khi vận chuyển chất thải.

– Xử lý kịp thời các thùng chứa không dán nhãn. Không được mở nếu sử dụng một phần.

– Vận chuyển chất thải từ các phòng thử nghiệm đến kho lưu giữ chất thải trung tâm ít nhất một lần/ tuần và đúng ngày.

– Không đổ chất thải hóa chất xuống cống hoặc đổ vào rác thải hỗn hợp để chôn lấp rác.

– Không sử dụng tủ hút khí độc để xử lý hóa chất dễ bay hơi bằng cách để hóa chất bay hơi.

Bất cứ khi nào có thể, xử lý chất thải bằng cách tái chế, cải tạo hoặc khử hoạt tính hóa chất. Trước khi xả thải xuống cống hoặc xử lý chất thải rắn, hãy kiểm tra với cơ quan quy định để đảm bảo đúng quy trình. Có thể yêu cầu văn bản tài liệu về việc xử lý hóa chất.

Sau đây là một số hướng dẫn về quản lý chất thải trong phòng thử nghiệm, đặc biệt là hướng dẫn các phòng thử nghiệm gặp khó khăn trong việc quản lý các dòng thải cụ thể sao cho đúng cách, xử lý chất thải phòng thử nghiệm tại chỗ.

5. Xử lý chất thải phòng thử nghiệm tại chỗ

Các phòng thử nghiệm đủ năng lực để xử lý một số chất thải nhằm loại bỏ mối nguy hoặc giảm thiểu khối lượng chất thải cần xử lý, giảm chi phí. Không giống như tình trạng ở nhiều tiểu bang khác, Ecology khuyến khích xử lý chất thải nguy hại tại chỗ bằng các lò đốt. Biên bản ghi nhớ thông tin kỹ thuật của Ecology (TIM) 96-412 (Phiên bản tháng 2 năm 2014) cung cấp hướng dẫn xử lý chất thải tại chỗ tại: https://fortress.wa.gov/ecy/publications/publications/96412.pdf.

Tiêu chuẩn cụ thể để xử lý chất thải tại chỗ:

– Trước khi bắt đầu xử lý, xác minh xem các chất thải thu gom có được chấp nhận để xử lý như chất thải rắn hoặc thải ra cống rãnh hay không. Đảm bảo quá trình xử lý không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người hoặc môi trường.

– Các thùng chứa phải ghi ngày đầu tiên thu gom chất thải và cứ 180 ngày cho vào lò đốt đối với số lượng chất thải trung bình hoặc 90 ngày cho vào lò đốt đối với số lượng chất thải lớn.

– Các thùng chứa phải trong tình trạng tốt, tương thích với các chất thải, dán nhãn đúng cách, giữ kín và kiểm tra hàng tuần.

– Nên sử dụng đồ chứa thứ cấp đối với các chất thải đang chờ xử lý.

Các thay đổi năm 2014 về các yêu cầu đối với xử lý chất thải tại chỗ:

Năm 2011, Ecology đã thay đổi đáng kể các quy tắc TBG để hướng dẫn của họ phù hợp với RCRA.

Sự thay đổi đó đã ảnh hưởng đến việc miễn trừ có điều kiện các lò đốt chất thải nguy hại số lượng nhỏ (CESQGs), được gọi là “lò đốt số lượng nhỏ” ở bang Washington.

Để biết định nghĩa của CESQG, hãy truy cập: www.lhwmp.org/home/BHW/sqg.aspx hoặc www.ecy.wa.gov/programs/hwtr/manage_ waste/rules_for_sqgs.html.

Hấp thụ Carbon:

– Hoạt động tốt với dung môi thơm, hợp chất hữu cơ chứa clo, phenol, chất thơm đa phân tử cao, clo, halog, antimon, asen, bismuth, crom, thiếc, bạc, thủy ngân và coban.

– Hoạt động kém với rượu, ketone trọng lượng phân tử thấp, axit hữu cơ, aldehyde, hợp chất béo trọng lượng phân tử thấp, nitrat, phốt phát, clorua, bromua, iodua, chì, niken, đồng, cadmium, kẽm, bari và selen.

– Cho phép theo dõi và xử lý đúng cách khi xử lý nước thải và nước xoáy ngược, sử dụng carbon tái sinh hoặc xử lý đúng cách, làm sạch tràn và xả kịp thời, sử dụng thiết bị khử nhiễm theo yêu cầu và đủ thời gian để carbon hấp thụ chất gây ô nhiễm.

Bay hơi:

– Cho phép nếu chỉ xử lý chất thải vô cơ hòa với nước, thu gom tất cả các chất bay hơi hữu cơ từ các dung dịch hữu cơ, giữ một chút nước còn lại để ngăn “quá lửa” các chất cặn, xử lý đúng cách các chất cặn còn lại và sử dụng đồ chứa thứ cấp cho chất bay hơi.

– Nhiều phòng thử nghiệm trong các trường học có thể làm bay hơi nước từ chất thải đồng sunfat và các chất kim loại khác là một kỹ thuật giảm thiểu chất thải và giảm chi phí. Bằng cách lót thùng chứa chất bay hơi bằng túi nhựa đóng kín, có thể loại bỏ chất cặn dễ dàng và cuối cùng đặt trong một thùng chứa chất thải nguy hại nhỏ.

Sự tách biệt:

– Quá trình tách biệt không được thay đổi cấu trúc của hóa chất, ngoại trừ tạo thành chất kết tủa và không thể tạo ra khí độc hoặc chất dễ cháy trừ khi thu giữ tất cả hơi.

Trung hòa nguyên tố:

– Chỉ áp dụng quá trình này theo quy định đối với các chất thải có tính chất ăn mòn với độ pH nhỏ hơn hoặc bằng 2,0 hoặc lớn hơn hoặc bằng 12,5.

– Chất thải trung hòa phải có độ pH từ 6 đến 9 và đáp ứng theo hướng dẫn xả nước thải được liệt kê trong Phụ lục A trước khi xả thải.

– Không khuyến khích trung hòa khối lượng lớn các axit khoáng đậm đặc, vì nó tạo ra nhiệt và khí độc đáng kể gây ra các mối nguy hiểm nghiêm trọng.

– Không nên sử dụng các bồn trung hòa axit đá vôi thụ động. Axít sulfuric làm giảm đáng kể hiệu quả của đá vôi trừ khi nó thường xuyên được cọ rửa sạch. Những bồn chứa này rất khó bảo trì, khó tiếp cận các mảnh đá vụn, phải loại bỏ các trầm tích và tách riêng trước khi thải bỏ.

Khử hoạt tính Aldehyde:

– Truy cập https://fortress.wa.gov/ecy/publica-tions/publications/1404003. pdf để xem Bảng Thực tế của Ecology 14-04-003 cho hướng dẫn chi tiết.

– Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho việc xử lý hóa chất chất thải formalin, glutaraldehyde và ortho-phthalaldehyde (OPA) trong các bồn chứa hoặc thùng chứa thu gom.

– Khử hoạt tính chỉ bao gồm việc xử lý hóa chất của các dung dịch aldehyde đã qua sử dụng vì mục đích loại bỏ độc tính . Không thể xử lý formalin chưa sử dụng theo hướng dẫn này vì nó thuộc danh mục chất thải U122.

– Phải được cơ quan thoát nước địa phương phê duyệt trước khi xả ra cống rãnh.

Polime hóa tại chỗ:

– Truy cập https://fortress.wa.gov/ecy/publications/publications/1404002.pdf để xem Bảng Thực tế của Ecology 14-04-002 cho hướng dẫn chi tiết.

– Polime hóa tại chỗ thích hợp để xử lý chất thải nhựa dễ cháy dự định ban đầu cho sản xuất nhựa thương mại. Phương pháp xử lý này giới hạn chỉ khởi đầu ở những phản ứng của một thành phần polyme hóa hoặc chất xúc tác.

Các lò đốt số lượng nhỏ xử lý chất thải nguy hại:

– Truy cập https://fortress.wa.gov/ecy/publica-tions/publications/1404004.pdf để xem Hướng dẫn chi tiết của Ecology về TBG đối với CESQGs.

– CESQGs phải xử lý chất thải chỉ trong các thùng chứa và bồn chứa đáp ứng được tiêu chuẩn đã được quy định của Ecology.

– Phải lưu giữ văn bản trong đó ghi rõ ngày và khối lượng chất thải nguy hại được xử lý.

– Phải dán nhãn, đánh dấu thùng chứa và bình chứa bằng dòng chữ “Chất thải nguy hiểm” hoặc”Chất thải nguy hại” và phải xác định các nguy cơ chính do các chất gây ra.

– CESQG phải cử một điều phối viên khẩn cấp, đăng thông tin phản hồi khẩn cấp và trả lời mọi trường hợp khẩn cấp.

– SQG chỉ được phép sử dụng 8 phương pháp xử lý do Ecology công bố.

Xử lý theo yêu cầu tính toán lò đốt:

Trước khi tiến hành các hoạt động TBG, các lò đốt theo quy định và CESQG kích hoạt các số ID RCRA phải thông báo cho Ecology về các kế hoạch của họ;

Truy cập www.ecy.wa.gov/programs/hwtr/waste-report/notification.html để biết hướng dẫn và biểu mẫu.

– Các hoạt động TBG sẽ không làm giảm tình trạng phát sinh chất thải nguy hại của phòng thử nghiệm, nhưng có thể giảm đáng kể chi phí xử lý. Đối với việc xác định tình trạng báo cáo và phát sóng hàng năm, phải tính tổng số lượng (như trọng lượng tịnh) của chất thải phát sinh trước khi xử lý và trọng lượng của bất kỳ chất nào còn lại được chỉ định là chất thải nguy hại sau khi xử lý. Phải chỉ định và quản lý đúng cách các chất thải trước khi xử lý và chất còn lại sau quá trình xử lý.

– Chất thải trước khi xử lý và các chất lưu giữ sau quá trình này phải đảm bảo yêu cầu: Tất cả các lò đốt phải có một bản theo dõi về quản lý số lượng từng chất thải nguy hại được xử lý tại chỗ, phương pháp xử lý và ngày xử lý xảy ra diễn ra tại tất cả các lò đốt. Xác định chưng cất chất dung môi và các cơ hội tái chế:

Các hướng dẫn bổ sung nhằm giúp xác định xem có thể tái chế chất thải dung môi nguy hại hay không:

– Hầu hết các hệ thống tại chỗ có thể tách các dung môi khỏi chất rắn (như trong một xưởng sơn) nhưng ít có khả năng tách các chất dung môi khác nhau. Hãy lưu ý hướng dẫn khi mua sản phẩm.

– Nồng độ dung môi càng cao thì càng có nhiều khả năng chấp nhận chọn tái chế.

– Giá trị của dung môi tinh khiết càng cao, càng có nhiều khả năng chọn tái chế.

Sử dụng Acetone trong làm sạch thủy tinh:

Các phòng thử nghiệm phân tích thường sử dụng Acetone khi làm sạch thủy tinh. Acetone là chất dễ cháy và được liệt kê là một chất thải nguy hại (chất thải mã F003.). Acetone không thể rửa sạch thủy tinh theo đường thoát nước vì chất lỏng dễ cháy bị cấm xử lý theo hệ thống thoát nước. Phải thu gom và xử lý Acetone như chất thải nguy hại.

Chất thải sắc ký lỏng hiệu năng cao:

Các phép phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao

(HPLC) thường được thực hiện với hỗn hợp nước, axetonitril và metanol. Cả hai axetonitril và methanol là chất dung môi dễ cháy. Một số phương pháp thêm 0,1% axit trifluoroacetic vào hỗn hợp. Hàm lượng axetonitril trong phạm vi thu gom chất thải lỏng từ 10 đến 40% và bị cấm thải ra cống rãnh.

Có một số phương pháp để giảm lượng chất thải dung môi từ các phân tích HPLC. Các phương pháp như vậy bao gồm việc sửa đổi kích thước của các cột trong quá trình sử dụng, chưng cất, tái sử dụng axetonitril và tách nước ra khỏi chất thải dung môi. Nếu nước còn lại sau khi tách có chứa <100 miligam / lít axetonitril, có thể được thải ra cống rãnh ở quận King. Kỹ thuật tách này theo hướng dẫn trong TIM 96-412, xử lý bằng lò đốt.

Nếu có thể, tránh sử dụng axit trifluoroacetic hoặc các hydrocacbon halogen hóa khác trong hỗn hợp HPLC. Các hợp chất này được chỉ định là chất thải nguy hại dai dẳng ở tiểu bang Washington với nồng độ 100 ppm trở lên.

Quản lý chất Ethidium Bromide:

Chất Ethidium bromide (EtBr) thường được sử dụng trong các phòng thử nghiệm nghiên cứu và giảng dạy sinh học phân tử. Dù không được quy định là chất thải nguy hại, nhưng các đặc tính gây đột biến của chất này có thể gây nguy hiểm khi đổ xuống cống hoặc đổ vào thùng rác.

Thay thế chất Ethidium Bromide:

Kể từ khi xuất bản ấn phẩm đầu tiên của Hướng dẫn Lab, đã phát triển nhiều phương pháp lựa chọn thay thế chất EtBr để phát hiện axit nucleic.

Chương trình Phòng chống ô nhiễm/hóa học xanh của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cung cấp một bản tóm tắt về các đặc điểm của ethidium bromide và 8 lựa chọn thay thế thương mại tại: https://ehs.mit.edu/site/sites/default/files/files/BCS_ etbr_alts_apr2k9.pdf.

MIT cung cấp thông tin trong ấn phẩm Green Chemistry của họ để giúp các phòng thử nghiệm đánh giá các dung dịch thay thế. Tại thời điểm in ấn này, chưa đánh giá các phương pháp xử lý đã liệt kê. Do đó, cột xử lý trong biểu đồ không phải là hướng dẫn của quận King và phê chuẩn của Cơ quan Quản lý tài nguyên nước Massachusetts (MWRA) không sử dụng làm cơ sở cho phép xả các chất đó vào hệ thống cống của quận King. Các giải pháp thay thế ánh sáng tia cực tím cho phương pháp chiếu sáng qua mô gồm việc mở rộng sang các bước sóng khác để phát hiện. Ví dụ, Các máy đọc gel dùng đèn LED có tuổi thọ bóng đèn kéo dài hơn.

Xử lý thuốc nhuộm Ethidium Bromide nguyên chất: EtBr không dùng đến nên được thu gom để xử lý.

Xử lý điện đi trên gel:

Lượng vết của EtBr trong điện đi trên gel không nên đặt vào tình thế nguy hiểm. Nồng độ cao hơn (tức là, khi màu của gel có màu hồng đậm hoặc đỏ) không nên đặt trong thùng rác trong phòng thử nghiệm. Các khuyến nghị xử lý cho gel là: EtBr it hơn 0,1 phần trăm: xử lý như xử lý chất thải rắn cùng với làm sạch theo chương trình đặc điểm chất thải tại Y tế Cộng đồng – quận Seattle và quận King: www.kingcounty.gov/healthservices/health/ehs/tox-ic/SolidWaste.aspx#wc.

EtBr hơn hoặc bằng 0,1%: đặt trong túi kín và dán nhãn để xử lý tương tự như chất thải nguy hại. Xử lý găng tay, thiết bị và đồ dùng bị ô nhiễm:

Găng tay, ống nghiệm, khăn giấy, vv… bị nhiễm nhiều hơn lượng vết nhiễm EtBr nên được đặt trong túi kín và dán nhãn để xử lý tương tự như chất thải nguy hại.

Xử lý dung dịch Ethidium Bromide:

Có thể thải các dung dịch nước <10 µg / L (<10

ppb) EtBr ra cống rãnh. Phải xử lý hóa học dung dịch nước chứa> 10 µg / L (> 10 ppb) EtBr bằng cách áp dụng quy trình khử nhiễm được liệt kê dưới đây và xử lý xuống cống hoặc thu gom để xử lý tương tự như xử lý chất thải nguy hại hoặc chất thải không nguy hại (tùy thuộc vào nồng độ). Đối với xả cống, phải đáp ứng các yêu cầu xả cống của địa phương cho kim loại, pH, vv …

Dung dịch dung môi chứa bất kỳ lượng EtBr nào cần được xử lý như chất thải nguy hại có thể bắt lửa. Cấm xả ra cống rãnh chất Ethidium bromua trộn với đồng vị phóng xạ và phải xử lý như chất thải hỗn hợp. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các yêu cầu đối với chất thải phóng xạ và nguy hại hỗn hợp tại:

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx-?cite=70.105E&full=true.

Xử lý chất thải Ethidium Bromide:

Có thể giảm thể tích của dung dịch chất thải Ethidium bromide trước khi xử lý, do đó giảm chi phí xử lý. Có thể khử hoạt tính các dung dịch này để loại bỏ các đặc tính nguy hiểm của chúng trước khi thải ra cống rãnh. Hầu hết các trường đại học khuyên bạn nên lọc bằng khử hoạt tính. Lọc và trung hòa EtBr theo hướng dẫn trong TIM 96-412, xử lý bằng lò đốt. Lọc dung dịch nước thải EtBr thông qua than hoạt tính rất đơn giản và hiệu quả. Lọc sau đó có thể đổ xuống cống. Các hệ thống lọc thương mại sẵn sàng bao gồm FluorAway TM, S & S Extractor TM và túi xanh® Kit.

– Lọc dung dịch EtBr qua bộ lọc than:

– Đổ chất được lọc xuống cống.

– Đặt bộ lọc than trong túi kín (ví dụ: ZiplockTM) và

thu gom để xử lý tương tự như xử lý chất thải nguy hại. Lưu ý an toàn: nếu sử dụng chân không trong nhà để tăng tốc độ lọc, không sử dụng bình lọc Erlenmeyer hoặc bình lọc không đạt tiêu chuẩn. Phải sử dụng bình lọc có khả năng chịu đựng chân không để ngăn chặn vụ nổ xảy ra.

Khử hoạt tính dung dịch EtBr:

Nên trung hòa các dung dịch EtBr đã được khử hoạt tính và đổ xuống cống cùng với nhiều nước. Có thể xác nhận việc xử lý bằng tia cực tím (UV) để thấy phát huỳnh quang. Tiếp tục xử lý cho đến khi không còn thấy phát huỳnh quang trong dung dịch đã khử hoạt tính. Có hai phương pháp được công nhận để khử hoạt tính, phương pháp Lunn và Sansone [Lunn và Sansone, 1994, tr. 185] sử dụng axit hypophosphorus và natri nitrat và phương pháp Armour sử dụng thuốc tẩy gia dụng. [Giáp, 1996, tr. 214]. Mặc dù phương pháp Armor là đơn giản nhất, các dấu vết của hỗn hợp phản ứng gây đột biến đã được tìm thấy bằng cách sử dụng phương pháp này. [Lunn và Sansone, Hóa sinh phân tích, 1987, vol. 162, tr. 453].

Khử nhiễm các vết tràn EtBr:

Có thể khử nhiễm EtBr tràn bằng dung dịch 20ml axit hypophosphorus (50%) được thêm vào dung dịch 4,2 g natri trong 300 ml nước. Chuẩn bị dung dịch mới trong tủ hút khí độc. Mang găng tay cao su, áo khoác phòng thử nghiệm và kính an toàn. Tắt thiết bị điện trước khi khử nhiễm để giảm nguy cơ bị điện giật.

– Ngâm khăn giấy trong dung dịch khử nhiễm, sau đó đặt khăn lên bề mặt bị ô nhiễm và chà sát.

– Chà 5 lần nữa bằng khăn giấy thấm nước, sử dụng khăn mới mỗi lần.

– Đặt tất cả khăn trong thùng chứa và ngâm trong dung dịch khử nhiễm mới trong một giờ.

– Các chất lỏng thử được vắt từ khăn cuối cùng và hỗn hợp cho huỳnh quang; Lặp lại quy trình với dung dịch khử nhiễm mới nếu có hiện tượng huỳnh quang.

– Trung hòa với natri bicarbonate và thải bỏ như chất thải không độc hại.

– Xác nhận quy trình này đối với thép không gỉ nhiễm EtBr, Formica, thủy tinh, bề mặt sàn vinyl và bộ lọc phát hiện huỳnh quang.

Xử lý rượu:

– Rượu, như ethanol, methanol và isopropanol, là dung môi hữu cơ phổ biến được sử dụng trong phòng thử nghiệm. Tất cả đều là chất lỏng dễ cháy và được quy định là chất thải nguy hại có thể đốt cháy ở nồng độ trên 24% trong nước. Ngoài ra, methanol và isopropanol là chất thải nguy hại độc hại loại D theo quy định về chất thải nguy hại ở nồng độ trên 10% trong nước.

– Các dung dịch rượu có đặc tính là chất thải nguy hại bị cấm xả ra cống rãnh. Chỉ duy nhất là pha loãng chất thải rượu để nồng độ của nó dưới mức bị cấm. Pha loãng rượu như là một phần cho phép của “quy trình công nghiệp” tại phòng thử nghiệm và không đánh giá nồng độ đặc tính chất thải cho đến khi quá trình hoàn tất.

Ví dụ, trong các phòng thử nghiệm giảng dạy, ethanol “chất thải” có thể được trộn với nước để chứng minh Lý thuyết Hạt. Thể tích cuối cùng của dung dịch nhỏ hơn tổng thể tích dự tính của các dung dịch riêng biệt vì các phân tử rượu và nước sắp xếp theo một hình dạng khác nhau được lèn chặt chẽ hơn. Tại thời điểm hoàn thành chứng minh, xác định nồng độ ethanol. Nếu nồng độ ethanol cuối cùng dưới 24%, sẽ không được coi là chất thải dễ cháy và có thể chấp nhận thải ra cống rãnh.

– Kỹ thuật sẵn có để loại bỏ các vết bẩn, thuốc nhuộm và các mảnh vụn tế bào khỏi thuốc thử lớp etanol, metanol và isopropanol được sử dụng trong các dòng tế bào học và mô học, do đó cho phép sử dụng lại cùng một loại rượu. Ngoài ra, các hệ thống này sẽ loại bỏ các chất béo và các loại mực đánh dấu thường thấy trong chất thải của bộ xử lý mô. Các hệ thống thương mại sẵn có bao gồm Hệ thống tái chế rượu từ Bàn thí nghiệm dựa trên lọc từ các dung dịch xử lý chất thải sáng tạo và các hệ thống chưng cất phân đoạn từ các công cụ B /R, Công nghệ sinh học CBG và dịch vụ môi trường CMT, các hệ thống Suncycle cũng đã phát triển một hệ thống tái chế hộp mực rượu cho các bộ xử lý mô.

– Bạn có thể tìm thấy sự mô tả về các hệ thống này bằng cách truy cập trang web của Bệnh viện Bền vững tại: www.sustainablehospitals.org/cgi- bin/DB_Report. cgi?px=W&rpt=Cat&id=30.

– Xem xét cẩn thận phần Xử lý Chất thải phòng thử nghiệm tại chỗ của hướng dẫn này để xác định xem hệ thống bạn đang sử dụng có nằm trong hướng dẫn TBG của Ecology hay là giải pháp phục hồi dung môi được miễn trừ.

– Trong các phòng thử nghiệm y tế thường sử dụng Isopropanol như một chất khử trùng. Lau các bề mặt bằng khăn giấy isopropanol hoặc khăn giấy, với phần lớn isopropanol bốc hơi ra khỏi vải và coun-ter. Khi khăn lau vải không còn hữu ích nữa, hãy đặt miếng giẻ trong hộp đựng khăn lau của bạn để giặt giũ, hoặc vắt kiệt chất lỏng vào thùng chứa rác thải nguy hại có thể đốt cháy được. Các miếng vải hoặc khăn giấy còn lại thường sẽ được xử lý như chất thải rắn. Xem Phụ lục E, Xử lý chất thải rắn – phần Các câu hỏi thông thường, để biết thông tin quan trọng về việc hướng dẫn xử lý chất thải rắn ở quận King.

Xử lý 3,3-Diaminobenzidine (DAB):

3,3-Diaminobenzidine là một chất gây đột biến mạnh và cần được xử lý cẩn thận. Khi tiếp xúc với da gây đau rát và ngứa, nếu hít phải có thể gây tím tái. Bởi vì nó gây nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe khi tiếp xúc, DAB bị giới hạn xả thải vào hệ thống thoát nước hoặc bể tự hoại. DAB nên được xử lý tương tự như chất thải nguy hại hoặc khử độc trước khi thải ra cống rãnh.

Bất kỳ quy trình khử độc nào, DAB cũng phải có nồng độ cuối cùng dưới 10 µg/L (ppb) để chất thải này được chấp nhận thải ra cống rãnh. Khử độc DAB theo hướng dẫn trong TIM 96-412, Xử lý bằng lò đốt.

Đừng cố gắng khử độc DAB bằng thuốc tẩy clo (sodium hypochlorite) vì các sản phẩm này vẫn độc hại. Mô tả phương pháp như sau: [Dapson, 1995, tr. 162]

 1. Chuẩn bị các dung dịch gốc sau: 0,2 M kali permanganat (31,6 g KMnO4/lít) 2,0 M axit sulfuric (112 ml axit đậm đặc/lít)
 2. Pha loãng dung dịch DAB cho đến khi nồng độ của nó không vượt quá 0,9 mg/ml.
 3. Đối với mỗi 10 ml dung dịch DAB, thêm: 5 ml 0,2 M kali permanganat 5 ml 2,0 M axit sulfuric
 4. Để hỗn hợp ít nhất 10 giờ. Đến lúc bấy giờ nó được coi là không còn nguy cơ gây đột biến.
 5. Điều chỉnh pH để đáp ứng nồng độ giới hạn thoát nước tại địa phương
 6. Gửi mẫu đến phòng thử nghiệm phân tích để kiểm tra nồng độ DAB cuối cùng
 7. Nếu kết quả cho thấy DAB dưới 10 µg/L, có thể thải dung dịch ra cống thoát nước.

Xử lý chất thải chứa Natri Azide:

Trong phòng thử nghiệm, thường sử dụng một số thuốc thử có chứa natri azide. Natri azide là một chất thải nguy hại thuộc độc tố loại B do dữ liệu LD50 chuột- uống, nên trong hỗn hợp chất thải, chỉ định ở nồng độ 0,1%. Bất kỳ chất thải nào chứa hơn 0,1% natri azide phải được xử lý như một chất thải nguy hại.

Nếu natri azide không được sử dụng và là thành phần hoạt chất duy nhất (dung dịch pha loãng) hoặc sản phẩm hóa chất bị loại bỏ (không sử dụng hoặc tràn), không thể xử lý xả thải vào cống mà phải được xử lý như một chất thải nguy hại. Trong trường hợp này, sẽ chỉ định natri azide là một sản phẩm hóa chất bị loại bỏ với số lượng chất thải nguy hại P105. Natri azide cũng có thể tạo thành azide kim loại nổ, như nêu trong phần Quản lý các hóa chất nguy hại tại chỗ.

Enterococcus Agar:

Mặc dù vi khuẩn enterococcus agar chứa natri azide làm chất  bảo quản, sau khi sử dụng nồng độ natri azide còn lại dưới 0,1%. Do đó, nó không được tính hoặc xử lý như chất thải nguy hại.

Chất phản ứng kiềm Iodide Azide (AIA) cho chuẩn độ oxy hòa tan của Winkler

Dưới đây là danh sách các thành phần và nồng độ trong thuốc thử AIA trước khi được thêm vào mẫu nước để phân tích oxy hòa tan:

Nước …………………………………………………50%

Kali Hydroxide …………………………………….40%

Kali Iodide ………………………………………….9%

Natri Azide …………………………………………0,6%

Bởi vì nồng độ natri azide lớn hơn 0,1% với độ pH lớn hơn12,5, thuốc thử tồn kho đã hết hạn hoặc chưa sử dụng sẽ được bang Washington quy định như một chất thải nguy hại độc hại có tính chất ăn mòn. Khi sử dụng làm chất chuẩn độ, natri azide được pha loãng đầy đủ trong quá trình phân tích giảm xuống dưới giới hạn nồng độ 0,1%. Mặc dù dung dịch thải do phương pháp Winkler tạo ra phải được tính là chất thải nguy hại ăn mòn nếu pH cuối cùng trên 12.5, sau đó nó có thể được trung hòa theo hướng dẫn xử lý bằng lò đốt.

Bởi vì các dung dịch nước azide có thể tạo thành các tinh thể azide kim loại có khả năng gây nổ khi tiếp xúc với các hệ thống thoát nước trong phòng thử nghiệm có chứa các thành phần kim loại (ví dụ: ống đồng hoặc hàn chì), quận King đã quy định giới hạn chất thải công nghiệp cụ thể đối với các cống thoát nước vệ sinh, phụ thuộc vào thành phần của hệ thống thoát nước trong phòng thử nghiệm:

Các thành phần hệ thống thoát nước bằng thủy tinh hoặc PVC và xác minh không có kim loại: phải <0,05% (<500 mg / L) natri azide.

Thành phần không xác định của các thành phần hệ thống thoát nước: phải <0,01% (<100 mg /L) natri azide.

Quản lý chất thải Aldehyde:

Chất thải aldehyde thông thường nhất từ các phòng thử nghiệm là formalin đệm 10%. Dung dịch glutaraldehyde 2 đến 4% và 0,5% dung dịch ortho-phthalaldehyde (OPA) (thường là Cidex® OPA). Formalin đệm 10% là chất bảo quản mô chứa 3,7% formaldehyde trong hỗn hợp nước và metanol với natri phosphate dibasic. Glutaraldehyde và OPA được sử dụng như chất khử trùng lạnh.

Formalin đệm:

Tại tiểu bang Washington, quy định các dung dịch formalin là chất thải nguy hại loại C. Dựa trên các tiêu chí nồng độ tương đương, chỉ định các dung dịch formalin là chất thải nguy hại ở nồng độ 1,0% hoặc nhiều hơn formaldehyde. Tuy nhiên, do lo ngại về việc công nhân tiếp xúc với chất formaldehyde, quận King giới hạn xả thải đối với hệ thống thoát nước là 0,1% formaldehyde. Không được thải các dung dịch formaldehyde ra các hệ thống tự hoại hoặc cống thoát nước mưa. Các dung dịch có hơn 1,0%

formaldehyde phải được xử lý như chất thải nguy hại hoặc được xử lý hóa học để giảm nồng độ formaldehyde xuống mức có thể được chấp nhận xả ra cống rãnh.

Không nên xả formalin đệm chưa sử dụng xuống hệ thống thoát nước vệ sinh. Formalin chưa sử dụng chứa formaldehyde (chất thải mã U122) là một thành phần hoạt chất duy nhất, được liệt kê là chất thải nguy hại. Việc xử lý chất thải được liệt kê dẫn đến dư lượng mà vẫn còn là chất thải nguy hại, bị cấm xử lý xuống hệ thống thoát nước.

Xử lý hóa chất của formalin

Người ta thấy formalin đệm trong các phòng thử nghiệm mô học. Việc khử hoạt tính của formalin nêu trong hướng dẫn trong TIM 96-412, xử lý bằng lò đốt. Sau đây là một số sản phẩm xử lý hóa chất sẵn có về mặt thương mại sẽ “giải độc” formalin:

 • Neutralex™
 • VYTAC™ 10F
 • Aldex®
 • D-Formalizer®

Theo dữ liệu sản phẩm, các hợp chất này sẽ làm giảm nồng độ của một mẫu formalin được xử lý dưới 0,1% formaldehyde, mặc dù có yêu cầu về thời gian cho sự thay đổi này. Theo tài liệu sản phẩm, cả hai “Neutralex™” và “D-Formalizer®” sẽ giảm nồng độ xuống dưới 25 phần triệu (ppm) formaldehyde trong 15 phút.

Đối với Neutralex™, một gói xử lý một gallon formalin đệm đến 15 ppm. Tuy nhiên, do giới hạn của hệ thống thoát nước là 1000 ppm formaldehyde, gói thực tế có thể xử lý gấp 50 lần formalin và vẫn có kết quả dung dịch đáp ứng giới hạn thoát nước của địa phương. Do đó, cả “Neutralex™” và “D-Formalizer®” có thể được pha loãng theo tỷ lệ 50:1 bằng nước trước khi trộn lẫn với formalin thải. Do xử lý formalin theo xử lý như hướng dẫn bằng lò đốt, nên phải lưu giữ các hồ sơ theo dõi với số lượng formalin được xử lý và ngày xử lý. Lượng formalin được tạo ra trước khi xử lý phải tiếp tục tính vào trạng thái lò đốt của bạn. Vui lòng xem lại phần “Xử lý bằng lò đốt” của hướng dẫn này trước khi tiến hành các hoạt động xử lý chất thải hóa học được tạo ra trong phòng thử nghiệm của bạn.

Một phòng thử nghiệm ở quận King đã báo cáo sử dụng natri sulfite để khử hoạt tính các dung dịch formalin. Dựa trên dữ liệu thử nghiệm của phòng thử nghiệm, tỷ lệ 35 gram natri sulfite/lít của formalin, khi trộn, sẽ làm giảm nồng độ formalin còn lại thấp hơn mức giới hạn 1000 ppm. Phòng thử nghiệm cũng báo cáo giảm 75% chi phí xử lý cho mỗi lít formalin sử dụng các thuốc thử khô hơn sử dụng các sản phẩm thương mại chi phí đắt hơn nhiều.

Số lượng theo yêu cầu của sản phẩm thương mại hoặc natri sulfite được sử dụng để xử lý formalin có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào lượng chất thải thứ cấp trong chất thải formalin. Mực, thuốc nhuộm, và các sản phẩm hủy mô, có thể cản trở việc xử lý. Đối với formalin đặc biệt là “bẩn”, người ta cho rằng hỗn hợp xử lý trong khoảng 10 đến 12 giờ trước khi xử lý.

Có những sản phẩm thương mại sử dụng thử nghiệm Purpald® để thử nghiệm formalin (chất thải) trước khi thải bỏ. Hiệu quả của thử nghiệm Purpald® đã giải quyết được vấn đề khi sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau. Khi formalin có hàm lượng chất thải thứ cấp cao và không còn mờ đục, người ta cho rằng, mục tiêu đạt 0 ppm là thích hợp khi sử dụng thử nghiệm của Tollen về chất lượng cho formaldehyde. Thay thế Formalin

Có sự lựa chọn khác là yêu cầu các nhà cung cấp cung cấp chất bảo quản ít độc hại hơn. Các chất thay thế an toàn hơn formaldehyde có thể làm giảm nguy cơ phơi nhiễm độc hại. Xem lại SDS cho các sản phẩm trước khi mua “sản phẩm thay thế an toàn hơn” để đảm bảo ít nguy hiểm hơn.

Propylene glycol thường là thành phần chính trong dung dịch ngâm các mẫu đã được bảo quản bằng formalin. Trong điều chỉnh mô học, Prefer® hoặc Safe-Fix® đã được sử dụng làm chất bảo quản thay thế hiệu quả cho formalin trên các mẫu nhỏ. Tuy nhiên, các sản phẩm này ít hiệu quả hơn trên các mô lớn hơn do tỷ lệ thâm nhập chậm hơn.

Glutaraldehyde

Tiểu bang Washington quy định dung dịch glutaraldehyde là chất thải nguy hiểm loại C. Dựa trên các tiêu chí nồng độ tương đương, chỉ định các dung dịch glutaraldehyde là chất thải nguy hại ở nồng độ 1% trong nước. Tuy nhiên, các dung dịch khử trùng glutaraldehyde từ 2 đến 4% đã được chứng minh là có thể phân hủy dễ dàng thành các sản phẩm phụ không độc hại trong hệ thống thoát nước. [Balogh, 1997] Vì vậy, các dung dịch khử trùng lạnh chứa ít hơn 4% glutaraldehyde được chấp nhận cho xả thải vào hệ thống cống thoát nước của quận King. Không được thải các dung dịch glutaraldehyde ra các hệ thống tự hoại hoặc cống thoát nước mưa. Các dung dịch glutaraldehyde trên 4% phải được xử lý như chất thải nguy hại hoặc được xử lý hóa chất để giảm nồng độ glutaraldehyde xuống mức được chấp nhận xả ra cống rãnh.

Xử lý hóa chất của glutaraldehyde

Có thể xử lý glutaraldehyde dễ dàng bằng các phương pháp tương tự được mô tả ở trên cho formalin. Việc khử hoạt tính glutaraldehyde theo hướng dẫn trong TIM 96-412, “Xử lý bằng lò đốt”. www.ecy.wa.gov/biblio/96412.html.

Ortho-Phthalaldehyde

Ortho-phthalaldehyde thường được sử dụng như một chất thay thế cho glutaraldehyde trong khử trùng. Nó hoạt động nhanh hơn, duy trì hoạt tính sinh học lâu hơn và ít gây kích ứng mắt và mũi. Tại tiểu bang Washington, quy định các dung dịch OPA là chất thải nguy hại độc hại loại A do độc tố thủy sinh (Keith Holtze, 2002). Dựa trên các tiêu chí nồng độ tương đương, chỉ định các dung dịch OPA là chất thải nguy hại ở nồng độ 0,01% trong nước. Do đó, các dung dịch khử trùng lạnh có chứa hơn 0,01% OPA không được chấp nhận để xả vào hệ thống cống của quận King. Không bao giờ được xả dung dịch O-phthalaldehyde vào hệ thống tự hoại hoặc cống thoát nước mưa.

Chất khử trùng lạnh có nguồn gốc OPA thường được sử dụng là Cidex® OPA. Cidex® OPA chứa 0,55% OPA vượt quá giới hạn xả cho phép.

Xử lý hóa chất của Ortho-phthalaldehyde

Dễ dàng xử lý O-phthalaldehyde bằng cách thêm glycine axit amin với tỷ lệ 7 gram mỗi gallon chất thải O-phthalaldehyde (nửa muỗng canh mỗi gallon). Thường sau năm phút tiếp xúc với glycine, OPA đã được khử hoạt tính, khi đó có thể được chấp nhận xả vào cống vệ sinh của quận King.

Việc khử hoạt tính của OPA theo hướng dẫn trong TIM 96-412, xử lý bằng lò đốt.

Quản lý tràn Aldehyde

Glutaraldehyde và formalin tràn có thể được khử hoạt tính bằng một trong các hóa chất xử lý thương mại sẵn có được liệt kê ở trên. Sự cố tràn O-phthalaldehyde có thể được khử hoạt tính bằng cách thêm glycine vào các chất bị tràn như đã mô tả. Sự tràn dầu của formalin chưa sử dụng được liệt kê là chất thải nguy hại (U122), vì vậy nó và các chất làm sạch bị ô nhiễm phải được xử lý như chất thải nguy hại.

Xử lý chất thải lỏng chảy tràn

Chất lỏng scintillation được sử dụng để phát hiện các hạt nhân phóng xạ alpha và beta phát ra yếu. Điều này thường được thực hiện bằng cách trộn chất lỏng với hạt nhân phóng xạ, làm cho chất lỏng trở thành phóng xạ.

Nếu chất lỏng chứa chất độc hại, chất thải được tạo ra là do chất thải hỗn hợp (cả chất thải phóng xạ nguy hiểm, mức độ thấp). Nếu nồng độ chất phóng xạ đủ thấp, chất lỏng có thể được xử lý như một chất thải nguy hại.

Trong hướng dẫn xuất bản từ năm 1993 đến năm 1995, Ecology đã phê duyệt ba chất lỏng điển hình để thải vào cống:

 • Packard / Perkin Elmer (PE) Microscint™ O.
 • Packard / PE Optifluor™.
 • Nguồn gốc Ecoscint ™ của chẩn đoán quốc gia.

Tại thời điểm này, không có chất lỏng nào khác đã được Ecology sử dụng để xả vào cống rãnh. Nói chung, nếu các mẫu có phóng xạ, chúng được xử lý như một chất thải hỗn hợp hoặc chất thải phóng xạ. Những mẫu không phát hiện phóng xạ (hoặc mức độ phóng xạ rất thấp) nếu không nguy hại sẽ được thải bỏ vào cống hoặc được xử lý như một chất thải độc hại/nguy hại. Đối với các tiêu chí chấp nhận xử lý hạt nhân phóng xạ trong hệ thống cống thoát nước của quận King, xin mời xem quy định của Bộ Y tế tiểu bang Washington WAC 246-221-290 – Phụ lục A – Bảng III. Giới hạn xả được cung cấp cho mỗi hạt nhân phóng xạ trong các đơn vị vi lượng nhỏ trên mililit (µCi/mL) trên cơ sở nồng độ trung bình hàng tháng. Việc lưu trữ hồ sơ nêu nồng độ và khối lượng hạt nhân phóng xạ thích hợp trong cống thoát nước là cần thiết để duy trì sự tuân thủ theo yêu cầu trung bình hàng tháng.

Chú ý: Xử lý chất thải scintillation có thể tốn kém ngay cả khi cơ quan quản lý không coi các chất này là chất phóng xạ. Mức độ bức xạ cao hơn một chút cũng có thể gây ra tình trạng nghiêm trọng tại cơ sở xử lý chất thải độc hại và tăng chi phí xử lý chất thải đáng kể, nếu chất thải không được chấp nhận. Cho nên cần làm việc cẩn thận với nhà cung cấp chất thải nguy hại của bạn để đảm bảo việc này.

Nhiều loại chất lỏng khác có sẵn, như trình bày trong danh mục này tại trang web của Đại học Illinois tại Chicago (UIC):

www.uic.edu/depts/envh/RSS/Radwaste.html#

Biodegradable_and_Nontoxic_Fluids

Lưu ý: hướng dẫn UIC về khả năng chấp nhận xả vào cống vệ sinh dựa trên các quy định về chất thải nguy hại của EPA, thay vì “Quy định về Chất thải nguy hại” của tiểu bang Washington. Ngoại trừ như liệt kê trên đây, các chất lỏng này KHÔNG được cơ quan “Chất thải Công nghiệp” của quận King chấp nhận xả vào cống vệ sinh.

Chỉ định các hợp chất được liệt kê dưới đây là chất thải nguy hại và bị cấm thải ra cống rãnh. Các chất hoạt động trong nhiều loại cocktail scintillation chứa alkyl phenoxy ethoxylates (APEs) hoặc tergi-tol. Cả hai hợp chất này đều là chất thải nguy hại loại D. Các loại cocktail khác có chứa xylen, pseudocu-mene, hoặc các dung môi khác khiến chúng được điều chỉnh như chất thải nguy hại có thể bắt lửa.

 • Packard/Perkin Elmer: Microscint ™ 20, Ultima Gold, OptiPhase HiSafe, OptiPhase HiSafe 2 và OptiPhase PolySafe
 • Chẩn đoán quốc gia: Ecoscint ™ A, Ecoscint ™ O và Ecoscint ™ H, Uniscint BD
 • Beckman Coulter: An toàn sẵn có, Protein sẵn có +, Gel sẵn có, Giá trị sẵn có, hữu cơ Sẵn có, Dòng chảy III sẵn có và Solv HP sẵn có.

6. Quản lý chất thải tiêu dùng trong phòng thử nghiệm

Có thể tái chế nhiều loại nhựa trong phòng thử nghiệm nếu chúng không bị nhiễm chất thải nguy hại. Chuyển sang nhựa tái chế có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ xử lý chất thải rắn của một phòng thử nghiệm. Việc theo dõi các khoản tiết kiệm chuyển đổi chất thải này giúp các phòng thử nghiệm xác định được tính hiệu quả của việc tái chế.

Phòng thử nghiệm ở một số khu vực tái chế vật sắc nhọn, hộp tip pipet, chai lọ, chai thuốc thử và lọ, ống hình nón, ống mẫu, ống đáy tròn, ống truyền, vật liệu đóng gói bằng nhựa và thậm chí thùng chứa vận chuyển polystyrene (styrofoam).

 • Bắt đầu một chương trình tái chế toàn diện tại chỗ có thể gặp khó khăn. Xem xét thuê chuyên gia tư vấn giúp tổ chức chương trình theo cách giảm chất thải và báo cáo các lợi ích. Truy cập internet có thể đưa bạn đến trường đại học hoặc các trang chăm sóc sức khỏe mô tả các chương trình giảm chất thải của họ. Liên hệ với họ để xem họ có thể cung cấp giúp chương trình của bạn hay không.
 • Chọn các nhà cung cấp có sự lựa chọn đóng gói vận chuyển giảm hoặc vật liệu đóng gói có thể tái sử dụng. Các công ty cung cấp tại địa phương thường sử dụng ít vật liệu đóng gói hơn. Sử dụng các thùng chứa vận chuyển cách nhiệt có thể dễ dàng tái sử dụng được, chẳng hạn lô hàng được cách nhiệt bằng polyethylene đệm (ví dụ: Túi bằng nhựa cách nhiệt, Hộp xanh và Hộp sinh học, vv …)

Chuẩn bị thùng chứa rỗng bị ô nhiễm để tái chế

Kính phòng thử nghiệm và nhựa bị ô nhiễm với các vật liệu sinh học có thể được chuẩn bị để tái chế trong một số trường hợp, sau khi đã được tiệt trùng và sấy khô theo “Hướng dẫn về Khử trùng và Khử trùng trong các Cơ sở Y tế” của CDC, 2008: www.cdc.gov/hicpac/disinfection_sterilization/20_00reference.html.

Ngăn ngừa ô nhiễm

Khuyến khích mạnh mẽ các hoạt động giảm thiểu chất thải và ngăn ngừa ô nhiễm. Giảm sử dụng hóa chất làm giảm chất thải hóa học. Kỹ thuật phòng chống ô nhiễm cơ bản bao gồm thay thế sản phẩm, giảm sử dụng sản phẩm, tái chế và tái sử dụng hóa chất, các hành động sửa đổi, theo dõi hàng tồn kho cẩn thận và bảo quản nguồn nước.

Sau đây là một số biện pháp phòng chống ô nhiễm tốt nhất cho các phòng thử nghiệm:

 • Khi có thể, hãy sử dụng các phương pháp phân tích và kinh nghiệm đào tạo mà không yêu cầu hóa chất độc hại.
 • Thay thế hóa chất độc hại bằng các chất ít độc hại hơn. Mặc dù đây có thể là một thách thức. Chương trình Thiết kế Môi trường của EPA đã xuất bản bản tóm tắt tại http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es1015789.
 • Sử dụng lượng hóa chất tối thiểu cần thiết cho mỗi thử nghiệm hoặc quy trình để ít thải bỏ chất thải hơn.Hỏi xem nhà cung cấp của bạn có cung cấp hóa chất với số lượng nhỏ và mua chúng với số lượng nhỏ không. Điều này có thể làm giảm chất thải và vật liệu còn sót lại trong trường hợp thay đổi quy trình, ngày quá hạn hoặc xảy ra tràn.
 • Giảm quy mô của các thí nghiệm và phân tích thông qua việc sử dụng thiết bị vi mô hoặc các kỹ thuật hóa học quy mô nhỏ. Nhiều nguồn trực tuyến có sẵn để hỗ trợ trong quá trình này.
 • Đánh dấu ngày đến trên các thùng chứa để bạn có thể thấy sử dụng chúng nhanh như thế nào (nếu có). Các hệ thống mã vạch hiện có sẵn để theo dõi hàng tồn kho.
 • Hợp nhất hoặc điều phối ủy quyền mua để giảm lượng mua hóa chất trùng lặp và cải thiện theo dõi hàng tồn kho.
 • Kiểm tra các nhà cung cấp về các tiêu chuẩn phòng thử nghiệm của bạn. Một số sẽ gửi lại các tiêu chuẩn cho phép bạn tái sử dụng sau ngày hết hạn. Nếu không, hãy thải bỏ chúng đúng cách.
 • Tránh lưu trữ trên 2,2 pound hoặc 1,0 kg sản phẩm hóa chất “P – được liệt kê” (WAC)173-303-9903). Điều này có thể giúp bạn trong tình trạng “lò đốt số lượng lớn”.
 • Giới hạn kích thước của mẫu mà bạn chấp nhận và đảm bảo khả năng trả lại mẫu cho nhà cung cấp.

7. Hướng dẫn xử lý nước thải và chất thải rắn

Tất cả nước thải xả vào hệ thống thoát nước phải tuân theo các tiêu chuẩn của địa phương, tiểu bang và liên bang. Chúng được thiết kế để bảo vệ nước mặt và duy trì chất lượng của các chất sinh học từ các nhà máy xử lý nước thải. Do việc xả thải vào hệ thống bể tự hoại được quy định như xả trực tiếp vào nước ngầm, hầu như không có chất thải nào thải ra bể tự hoại. Các hoạt động trong phòng thử nghiệm thường tạo ra các chất thải nguy hại có chứa các dung dịch pha loãng và hỗn hợp hóa chất ở nồng độ rất thấp hoặc với số lượng nhỏ. (Xem Phụ lục A để biết các nguyên tắc của quận King về xử lý chất thải lỏng theo hệ thống cống rãnh).

Cung cấp các hướng dẫn về xử lý chất thải rắn để bảo vệ các bãi rác địa phương và khu vực, các trạm trung chuyển, khách hàng và nhân viên của họ. Phụ lục B liệt kê các hướng dẫn của quận King về xử lý chất thải rắn. Nói chung, mỗi thành phần của một dòng chất thải phải đáp ứng tất cả các tiêu chí được liệt kê trong phụ lục liên quan để được chấp nhận xả thải vào hệ thống thoát nước của quận King hoặc xử lý như một chất thải rắn.

Cung cấp các hướng dẫn trong các phụ lục như là điểm khởi đầu cho việc xử lý chất thải rắn và thoát nước thích hợp. Nhiều khía cạnh của “Quy định xử lý chất thải nguy hại”, chương 173-303 WAC (các chất thải được liệt kê, hóa chất ngoại thất, hỗn hợp, công thức, vv…), không được đề cập trong Phụ lục A và B. (Vui lòng tham khảo WAC 173-303-070 đến 173-303-110 để biết quy trình chỉ định chất thải. Lò đốt chịu toàn bộ trách nhiệm về đặc tính chất thải và tuân thủ quy định).

Một số chất thải không theo các tiêu chí liệt kê trong Phụ lục A có thể phù hợp để thải vào cống theo các quy tắc đặc biệt. Trong mọi điều kiện, xin giấy ủy quyền bằng văn bản từ “Chương trình Chất thải công nghiệp” của quận King tại 206-263-3000 hoặc Info.KCIW@kingcounty.gov, hoặc một công ty thoát nước tại địa phương để xả nước thải nằm ngoài các tiêu chuẩn này. Để biết thêm thông tin về xử lý chất thải rắn, hãy gọi Chương trình Đặc điểm chất thải tại Sở Y tế Cộng đồng- quận Seattle & King theo số 206-263-8528 hoặc wc@kingcounty.gov.

Ecology cung cấp hai nguồn trực tuyến để giúp các nhà phát thải chất thải hiểu rõ hơn về việc chỉ định chất thải:

10 ước chỉ định: www.ecy.wa.gov/programs/hwtr/demodebris/pages2/designat_steps.html

Dụng cụ chỉ định chất thải nguy hại: www.ecy.wa.gov/programs/hwtr/manage waste/des intro.html.

Phụ lục E: Các từ viết tắt và chữ viết tắt

Từ viết tắt Ý nghĩa
AIA Kiềm Iodide Azide
BHT Butylhydroxy toluene
BMBL An toàn sinh học trong các phòng thử nghiệm vi sinh và y sinh
BMP Thực hành quản lý tốt nhất
BSC Tủ an toàn sinh học
BSL
Cấp độ an toàn sinh học (các phòng thử nghiệm)
CAV Lưu lượng không khí liên tục
CFR Bộ luật Quy định của Liên bang
CHP Kế hoạch vệ sinh hóa chất
DAB 3,3 Diaminobenzidine
DNA Axit Deoxyribonucleic
DW Chất thải hư hại
DWS Các tiêu chuẩn nước uống an toàn
EATOS Dụng cụ đánh giá môi trường cho tổng hợp hữu cơ
EHSs
Các chất cực kỳ nguy hiểm
EHW Chất thải cực kỳ nguy hại
EIA Xét nghiệm miễn dịch Enzyme
ELISA Xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme
EPA Cơ quan bảo vệ môi trường
EPCRA Kế hoạch khẩn cấp và cộng đồng
EtBr Ethidium Bromide
FDA Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ
FOG Chất béo, dầu và mỡ
GHS Hệ thống hài hòa toàn cầu
GMP Thực hành quản lý tốt
GMS Bạc Methenamine của Grocall
HCS Chuẩn thông báo nguy hại
HEPA Lọc không khí hiệu năng cao
HMIS Hệ thống tài liệu mô tả mức độ độc hại của vật liệu
HMIS Bảng dữ liệu tồn kho vật liệu nguy hiểm
HPLC Sắc ký lỏng hiệu suất cao
HVAC Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa nhiệt độ
HW Chất thải nguy hại
HWTR Giảm thiểu chất thải nguy hại và độc tố
IBC Ủy ban An toàn Sinh học
IMEX Trao đổi Vật liệu công nghiệp
KCLWMG Hướng dẫn Quản lý Chất thải Phòng thử nghiệm quận King LC Sắc kỷ lỏng
LQG Lò đốt số lượng lớn
MQG
Lò đốt số lượng trung bình
NaOCl Sodium Hypochlorite
NaOH Sodium Hydroxide
NFPA Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia
NIH Viện Y tế Quốc gia
NIOSH Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
OPA Ortho-phthalaldehyde
OSHA Cơ quan quản lý vấn đề An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
PAH Polycyclic aromatic hydrocarbons
PAPR Mặt nạ phòng độc
PAS Axit Schiff định kỳ
PAS-D Axít Schiff Digested định kỳ
PBR Giấy phép theo quy tắc
PCB Polychlorinated Biphenyls
PEL Giới hạn phơi nhiễm cho phép
POTW Công trình Xử lý sở hữu công cộng
PPE Thiết bị Phòng hộ cá nhân
PPM Phần triệu
PTAH Phophotungstic Acid Hematoxylin
PVC Polyvinyl chloride
RCRA
Đạo luật Phục hồi và Bảo tồn tài nguyên
RIA Radioimmunoassays
RO Thẩm thấu ngược
RTECS Đăng ký các hiệu ứng độc hại của các chất hóa học
SDS Bảng chỉ dẫn an toàn
SQG
Lò đốt số lượng nhỏ
TBG Xử lý bằng lò đốt
TCLP Quy trình lọc độc tố
TSD Cơ sở xử lý, lưu trữ hoặc thải bỏ
TSS Tổng chất rắn lơ lửng
USDA Cục Nông nghiệp Hoa Kỳ
UV
Tia cực tím
VAV
Lưu lượng dòng khí thay đổi
WAC Bộ luật Hành chính Wasington
WISHA
Bộ luật An toàn Công nghiệp và Sức khỏe của Washington

Đỗ Quyên
(Trích theo Chương trình Quản lý chất thải nguy hại phòng thử nghiệm quận Kinh-Washington – Hoa Kỳ)

0934 517 576