Lấy mẫu thức ăn chăn nuôi

Lấy mẫu thức ăn chăn nuôi

Độ chính xác và độ tin cậy của các kết quả của bất kỳ phân tích nào trong ngành thức ăn chăn nuôi đều bắt nguồn từ chất lượng lấy mẫu. Điều quan trọng là đảm bảo lấy mẫu thành phần thức ăn chăn nuôi được thực hiện trong một khu vực và theo cách dễ dàng, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm chéo, giúp thực hiện phân tích trong phòng thí nghiệm phù hợp và đảm bảo tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn cho mẫu và môi trường.

Các loại mẫu

Một nghiên cứu đã xác định các loại mẫu khác nhau tùy theo mục đích và cách sử dụng của chúng như sau: kiểm tra mẫu; mẫu tổng hợp; mẫu rời rạc; mẫu trùng lặp; mẫu chính thức; mua mẫu; mẫu trọng tài; mẫu tham khảo; mẫu lưu giữ; mẫu chuẩn và mẫu làm việc.

Lỗi lấy mẫu

Lỗi lấy mẫu có thể do tính không đồng nhất của các đặc tính được kiểm tra, tính chất ngẫu nhiên của việc lấy mẫu và các đặc điểm đã biết và được chấp nhận của kế hoạch lấy mẫu.

Một số biện pháp cần thực hiện để giảm thiểu sai số lấy mẫu trong ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi bao gồm:

1) Các thủ tục lấy mẫu phải dựa trên các mục tiêu, tiêu chuẩn hoặc mục đích của phân tích. Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản, lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng và lấy mẫu có hệ thống là ví dụ về các lược đồ lấy mẫu phổ biến được sử dụng trong ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi.

2) Sử dụng thiết bị lấy mẫu thích hợp sẽ không gây ô nhiễm. Ví dụ, không sử dụng vật liệu chứa chì để thu thập mẫu có nghĩa là để phân tích chì. Ví dụ về thiết bị lấy mẫu bao gồm thăm dò hạt (đầu dò hạt có rãnh, đầu dò hạt mở được xử lý, đầu dò xoắn ốc mở); lấy mẫu hạt pelican; thớt túi hình nón; đôi ống túi triers; ống đơn, mở nắp túi.

3) Thu thập mẫu đại diện. Nếu các mẫu được thu thập không đại diện cho toàn bộ, kết quả phân tích trở nên sai lệch. Để thu thập mẫu đại diện, phải tuân theo lược đồ lấy mẫu, phải thu thập đủ số lượng mẫu và thiết bị lấy mẫu, quy trình phải phù hợp, yêu cầu kiểm tra mẫu, và một số điều kiện khác.

4) Sử dụng đúng lượng thành phần và tránh bắn tung tóe các mẫu trong quá trình thu thập và phân tích. Một số lỗi có thể được liên kết với việc tách mẫu, nếu không được thực hiện cẩn thận.

5) Sử dụng các tài liệu tham khảo tiêu chuẩn.

6) Lặp lại phân tích.

7) Xác nhận các phương pháp xét nghiệm và sử

dụng các phương pháp chuẩn.

8) Sử dụng nhân viên được đào tạo và am hiểu tốt.

9) Quan sát các biện pháp phòng ngừa lấy mẫu cần thiết cho các phương pháp phân tích.

10) Sử dụng các kế hoạch lấy mẫu thích hợp.

Lựa chọn kế hoạch lấy mẫu

Kế hoạch lấy mẫu là quy trình được thiết lập cho phép lựa chọn các mẫu riêng biệt, với mục đích nhận được thông tin cần thiết, chẳng hạn như quyết định về tình trạng mẫu. Nó cũng là một lược đồ xác định số lượng các mục cần thu thập và số lượng các mục không phù hợp được yêu cầu trong một mẫu để đánh giá tình trạng tuân thủ. Do đó, không có kế hoạch lấy mẫu thích hợp, có thể thực tế là không thể xác định chính xác trạng thái tuân thủ của một lô sản phẩm cụ thể.

Hướng dẫn lấy mẫu khuyến nghị 7 cân nhắc quan trọng trong việc lựa chọn kế hoạch lấy mẫu thích hợp phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan trong ngành thức ăn chăn nuôi:

(i) Sự tồn tại (hoặc không) của tài liệu tham khảo quốc tế về lấy mẫu sản phẩm đang được xem xét;

(ii) Bản chất kiểm soát (cá nhân hoặc toàn bộ);

(iii) Bản chất của đặc tính để kiểm soát (định tính hoặc định lượng);

(iv) Lựa chọn mức chất lượng, hạn chế chất lượng hoặc mức chất lượng chấp nhận, phù hợp với nguyên tắc hướng dẫn thủ tục và loại rủi ro;

(v) Bản chất của lô, đó là các sản phẩm được đóng gói hoặc đóng gói sẵn, kích thước, tính đồng nhất và phân phối liên quan đến đặc tính điều khiển;

(vi) Thành phần của mẫu, bao gồm một hoặc nhiều đơn vị lấy mẫu;

(vii) Lựa chọn loại kế hoạch lấy mẫu.

Chuẩn bị mẫu

Codex cũng thiết lập các hướng dẫn để chuẩn bị mẫu. Mẫu chính được chuẩn bị bằng cách thu thập trực tiếp các vật phẩm hoặc các mẫu gia tăng. Trong giai đoạn đầu tiên của quá trình lấy mẫu, các mẫu sơ cấp được thu thập từ nhiều vật phẩm hoặc mẫu gia tăng cho các loại thức ăn đóng gói sẵn hoặc số lượng lớn, tương ứng. Để thuận tiện cho việc phân tích trong phòng thí nghiệm, cần thu thập đủ số lượng mẫu chính có tình trạng tương tự. Cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của mẫu và tránh bất kỳ hình thức ô nhiễm nào trong suốt quá trình lấy mẫu và phân tích.

Mẫu hỗn hợp được chuẩn bị, bất cứ khi nào theo yêu cầu của kế hoạch lấy mẫu, bằng cách trộn cẩn thận các mẫu chính. Điều này bao gồm các mẫu chính được thu thập từ rất nhiều sản phẩm đóng gói sẵn hoặc các mẫu gia tăng từ một lô hàng rời (chưa đóng gói sẵn). Trong quá trình chuẩn bị mẫu hỗn hợp, sự kết hợp của các mẫu ban đầu có thể dẫn đến mất thông tin về sự thay đổi mẫu so với mẫu ban đầu. Mẫu hỗn hợp (trừ khi quá lớn) nên tạo thành mẫu cuối cùng được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích.

Các mẫu thử được chuẩn bị từ mỗi mẫu hỗn hợp bằng cách sử dụng các quy trình nghiền phù hợp, phân chia mẫu và quy trình trộn. Một số chất phân tích hoặc thành phần có thể bị suy thoái trong quá trình chuẩn bị mẫu do một số yếu tố đặc thù.

Lưu trữ mẫu

Để phân tích trong phòng thí nghiệm, mẫu thức ăn chăn nuôi phải được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định.

Thực phẩm được coi là không an toàn nếu nó có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người hoặc nó sẽ làm cho thức ăn có nguồn gốc từ động vật không phù hợp để sử dụng. Thức ăn gia súc đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất thực phẩm an toàn và bổ dưỡng. Có một số cân nhắc nâng cao chất lượng và ra quyết định hiệu quả trong chuỗi thức ăn và chuỗi sản xuất thực phẩm.

Lấy mẫu và phân tích mẫu là những phần thiết yếu của quy trình để đảm bảo rằng thức ăn đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cần thiết. Độ tin cậy và chất lượng phân tích phụ thuộc vào độ chính xác của việc lấy mẫu. Do đó, phải cẩn thận để đảm bảo rằng, các chất phân tích được xử lý theo cách sẽ ngăn ngừa sự xuống cấp và sai sót. Trong trường hợp mẫu đã được xác định là không đáp ứng yêu cầu về an toàn, thì sẽ được coi là mẫu trong lô hàng đó bị ảnh hưởng, trừ khi thực hiện đánh giá chi tiết, không có bằng chứng cho thấy phần còn lại của lô hàng không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Đây là một điểm quan trọng nếu bạn nhận được kết quả mẫu có hại khi lấy mẫu.

Anh Kiệt dịch
(Theo OpenScience)

0934 517 576