Đảm bảo chất lượng cho các phòng thử nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi

Đảm bảo chất lượng cho các phòng thử nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi

Jim Balthrop, Benedikt Brand, Richard A. Cowie, Jürgen Danier, Johan De Boever, Leon de Jonge,Felicity Jackson, Harinder P.S. Makkar and Chris Piotrow

Lời toà soạn: “Đảm bảo chất lượng cho các phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi” là công trình nghiên cứu của 9 chuyên gia thuộc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) với 2 phần chính:

Phần 1 trình bày các khía cạnh chung của quy trình đảm bảo chất lượng và thực hành tốt cho phòng thử nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi.

Phần 2 giới thiệu một số quy trình cơ bản để xác định chất dinh dưỡng và độc tố, nấm mốc…

Giới thiệu

Cung ứng đầy đủ thức ăn chăn nuôi và cung cấp thức ăn chăn nuôi hiệu quả là nền tảng để sản xuất chăn nuôi thành công. Việc cho ăn khẩu phần cân bằng và chế phẩm thức ăn chính xác làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và lợi nhuận. Ngoài ra, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây ra, chăn nuôi theo chế độ dinh dưỡng phù hợp với sinh lý của vật nuôi là điều cần thiết.

Để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho cả vật nuôi, con người và tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương giữa các nước đang phát triển và chưa phát triển, bắt buộc phải hài hòa hóa các phương pháp đảm bảo chất lượng.

Hệ thống quản lý chất lượng vững mạnh mang đến cơ chế đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chí và cung cấp một hệ thống để liên tục theo dõi kết quả phòng thử nghiệm và xác định các cơ hội để cải thiện.

Hệ thống quản lý chất lượng quy định cho quản lý, nhân viên và khách hàng cùng với sự tin tưởng tất cả các yếu tố kỹ thuật, hành chính và con người ảnh hưởng đến việc theo dõi liên tục chất lượng của kết quả phân tích nhằm mục đích ngăn chặn sự không phù hợp và xác định các cơ hội để cải thiện. Tài liệu hướng dẫn này mô tả hệ thống quản lý chất lượng có thể được sử dụng bởi các phòng thử nghiệm phân tích thức ăn / dinh dưỡng chăn nuôi và là nguồn tham chiếu để các phòng thử nghiệm có thể sử dụng để thực hiện các giao thức phù hợp với tình huống cụ thể của mình.

Tuy nhiên, các nguyên tắc đặt ra được khái quát hóa và có thể không áp dụng cho mọi tình trạng của phòng thử nghiệm. Hệ thống quản lý chất lượng được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này dựa trên các nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 và nhằm giúp nhân viên phòng thử nghiệm duy trì theo các tiêu chuẩn trong khi cung cấp dịch vụ phù hợp, đáng tin cậy, hiệu quả và chuyên nghiệp với chất lượng theo yêu cầu của khách hàng của phòng thử nghiệm. Chính sách này đạt được thông qua cam kết quản lý và nhân viên các cấp để áp dụng thực hành trong phòng thử nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ thử nghiệm và kết quả đưa ra.

Vì công việc trong các phòng thử nghiệm riêng biệt thay đổi rất nhiều nên cần thiết phải có hệ thống quản lý chất lượng chi tiết nhưng linh hoạt. Nhân viên phòng thử nghiệm phải nắm được các nguyên tắc cơ bản đảm bảo chất lượng và phải áp dụng chúng trong mọi lĩnh vực công việc của họ. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể duy trì độ tin cậy, điều quan trọng nhất của bất kỳ phòng thử nghiệm nào. Tài liệu hướng dẫn này cung cấp nền tảng vững chắc cho các phòng thử nghiệm để có thể phát triển một hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế.

Tài liệu hướng dẫn chia thành hai phần chính. Phần 1 trình bày các khía cạnh chung của các quy trình đảm bảo chất lượng và thực hành phòng thử nghiệm tốt cho phòng thử nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi. Phần 2 có một số quy trình cơ bản để xác định chất dinh dưỡng và độc tố nấm mốc. Thực hiện các phương pháp được mô tả cho các chất phân tích khác nhau từ các phương pháp được công nhận chính thức cũng như từ các đại diện của phòng thử nghiệm, đảm bảo chất lượng cho các phòng thử nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi đã đóng góp cho việc xây dựng tài liệu này. Nhân viên phân tích trong các phòng thử nghiệm đã sử dụng các phương pháp trong nhiều năm và các phương pháp này đã được chứng minh là đáng tin cậy. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng các phương pháp khác hoặc các biến thể của các phương pháp được trình bày trong tài liệu hướng dẫn này. Người ta đưa ra kế hoạch bao gồm một số kỹ thuật quan trọng cho phụ gia thức ăn, các tác nhân vi sinh, dư lượng thuốc, vv…, các phương pháp đảm bảo chất lượng liên quan trong ấn bản tiếp theo của tài liệu hướng dẫn này.

food quality testing services

Thức ăn chăn nuôi tác động đến nhiều lĩnh vực của ngành nông nghiệp: năng suất, phát thải môi trường, ô nhiễm nguồn nước, sử dụng đất, sức khỏe vật nuôi, an toàn sản phẩm, chất lượng sản phẩm và lợi nhuận từ vật nuôi.

Mọi lĩnh vực của ngành chăn nuôi, các dịch vụ liên quan, sự an toàn của cả vật nuôi và con người đều bị ảnh hưởng bởi thức ăn chăn nuôi. Thức ăn chăn nuôi phù hợp là loại thức ăn cung cấp chế độ ăn uống cân bằng các chất dinh dưỡng và không chứa các thành phần có hại, ở mức đáp ứng mục tiêu sản xuất, có tính đến trạng thái sinh lý của vật nuôi và tạo ra thực phẩm an toàn cho con người. Sự sẵn có của dữ liệu phân tích chính xác, đáng tin cậy và có thể tái sản xuất là bắt buộc để xây dựng thức ăn chăn nuôi thích hợp. Ngoài ra, chỉ có dữ liệu đáng tin cậy mới có thể tạo ra các dữ liệu khoa học có giá trị.

Các báo cáo nhận được từ chuyên gia quốc tế đến thăm các phòng thử nghiệm dinh dưỡng vật nuôi, tham gia phân tích thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở các nước đang phát triển, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hệ thống đảm bảo chất lượng trong các phòng thử nghiệm. Như các hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp không có sẵn, nhân viên phòng thử nghiệm không thể đánh giá chất lượng dữ liệu do mình tạo ra. Các phép thử khác nhau được tiến hành ở các nước phát triển đã cho thấy một sự thay đổi không thể chấp nhận đối với một số chất được phân tích trong các phòng thử nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi. Tương tự như bằng chứng nhận được từ các ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi ở các nước đang phát triển về độ tin cậy của dữ liệu phân tích thức ăn chăn nuôi cho thấy điều này là không nhất quán. Do đó, yêu cầu cấp bách là phải xây dựng hệ thống tài liệu đảm bảo chất lượng.

Một nhóm gồm chín chuyên gia đã chuẩn bị và phát triển tài liệu hiện tại. Tài liệu nhấn mạnh việc sử dụng các phân tích cơ bản để xác định giá trị dinh dưỡng của thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tài liệu cũng cung cấp toàn diện về cách thức thực hành tốt trong phòng thử nghiệm, các quy trình đảm bảo chất lượng và các ví dụ về các quy trình vận hành chuẩn như đã sử dụng trong các phòng thử nghiệm riêng biệt. Việc áp dụng các phương pháp và quy trình này sẽ hỗ trợ các phòng thử nghiệm đạt được năng lực cần thiết để chứng nhận hoặc công nhận và cũng sẽ nâng cao chất lượng dữ liệu báo cáo của các phòng thử nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, đảm bảo thực hành phòng thử nghiệm tốt được trình bày trong tài liệu sẽ tăng cường sự an toàn của các nhân viên phòng thử nghiệm, bảo vệ môi trường khỏi các chất gây ô nhiễm do phòng thử nghiệm thải ra và tăng hiệu quả của các phòng thử nghiệm. Tài liệu cũng sẽ cung cấp một cơ sở vững chắc cho các phòng thử nghiệm mà theo đó, họ có thể phát triển một hệ thống đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế.

Việc thực hiện và áp dụng các phương pháp kiểm soát/đảm bảo chất lượng này sẽ góp phần tăng cường phương pháp tiếp cận khả năng nghiên cứu, giáo dục của sinh viên tốt nghiệp từ các tổ chức nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy mạnh mẽ môi trường giao thương giữa các nền kinh tế phát triển. Điều này sẽ mang lại lợi ích lâu dài và sẽ thúc đẩy đầu tư vào cả ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi và các tổ chức R&D.

Tài liệu này cũng sẽ là cơ sở để phát triển một mô-đun điện tử tự học và tổ chức các hội thảo đào tạo dành cho các nhà quản lý phòng thử nghiệm và các nhà phân tích kỹ thuật kiểm soát chất lượng/ cách tiếp cận bảo đảm. Dựa trên phản hồi từ người dùng, tài liệu sẽ được mở rộng trong tương lai, bao gồm các kỹ thuật quan trọng cho phụ gia thức ăn chăn nuôi, vi sinh, dư lượng thuốc, vv…

>> Xem thêm bài viết: Vai trò của phòng thử nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi

Phần 1: Các quy trình đảm bảo chất lượng và thực hành phòng thử nghiệm tốt

Thiết lập một hệ thống phòng thử nghiệm chất lượng

Chất lượng và hệ thống kiểm soát chất lượng.

Phần này giải thích ý nghĩa của “Hệ thống quản lý chất lượng”, chất lượng và làm thế nào để tác động và cải thiện công việc trong phòng thử nghiệm.

Chất lượng nghĩa là gì?

Chất lượng không dễ xác định nhưng cần được xác định bởi một phòng thử nghiệm được công nhận. Nó có thể có ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. Tuy nhiên, trong tất cả các khía cạnh của kinh doanh, “chất lượng” trở nên vô cùng quan trọng. Cho dù đó là một tổ chức sản xuất hay một tổ chức đa ngành, tất cả các tổ chức thành công đều muốn được liên kết với từ “chất lượng”. Vậy “chất lượng” là gì? Định nghĩa sách giáo khoa: “Chất lượng” là ấn định cho mục đích.Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã xây dựng bộ tài liệu có tiêu đề “Hệ thống quản lý chất lượng – Nguyên tắc cơ bản và từ vựng”, trong đó từ “chất lượng” được định nghĩa là: Mức độ mà một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Điều này cho thấy rõ ràng rằng, việc đạt được chất lượng có nghĩa là đáp ứng các yêu cầu. Yêu cầu có thể đến từ khách hàng và trong một số trường hợp từ các cơ quan quản lý.

Làm thế nào có thể đạt được chất lượng?

Chất lượng là trách nhiệm của mỗi người. Nó phải được xây dựng ở từng giai đoạn của quá trình, từ xác định nhu cầu của khách hàng, thông qua việc lập kế hoạch và triển khai ngay đến thời điểm báo cáo kết quả phân tích.Trong một số trường hợp, chất lượng cần phải được kiểm tra ngay cả khi giao hàng cho khách hàng, kể từ sự hài lòng của khách hàng có thể có tác động rất lớn đến chất lượng như được họ cảm nhận.

Làm cho nó xảy ra

Nó phải được hiểu rằng, chất lượng không xảy ra do sự cố. Điểm khởi đầu là xác định nhu cầu của khách hàng và từ đó phải xem xét kế hoạch của các quy trình, các nguồn và áp dụng các biện pháp kiểm soát giám sát. Nhân viên phân tích cần phải liên tục đánh giá hiệu quả của mình so sánh đối chiếu lại các mục tiêu và tiêu chuẩn để phấn đấu cải thiện. Vì chất lượng không xảy ra do sự cố nên cần phải thiết lập “Hệ thống quản lý chất lượng” hiệu quả để đảm bảo rằng các yêu cầu được đáp ứng hiệu quả. Hướng dẫn này là khởi đầu để đạt được điều này.

Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng chỉ đạo và kiểm soát một tổ chức liên quan đến chất lượng bằng cách đưa ra các quy trình vận hành chuẩn (SOP) mà mọi người hoạt động theo cách thức phù hợp để đảm bảo chất lượng cho các phòng thử nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi. Điều này kết hợp với kiểm tra nội bộ thường xuyên (các cuộc đánh giá), một hệ thống các vấn đề điều tra ( bất thường) và liên tục xác định các cơ hội để cải thiện sẽ làm giảm các hậu quả không mong muốn.

Tại sao thực hiện “Hệ thống quản lý chất lượng”?

Có một hệ thống tài liệu dẫn đến tất cả các nhân viên hoạt động theo một tiêu chuẩn chung và đảm bảo cho khách hàng về độ tin cậy thử nghiệm và tính nhất quán của dịch vụ. Một “Hệ thống quản lý chất lượng” tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế sẽ được công nhận trên toàn thế giới và sẽ chứng minh sự phù hợp với thị trường quốc tế.

Nhân viên phân tích trong phòng thử nghiệm dự kiến sẽ làm gì để phù hợp?

Khi bắt đầu làm việc, tất cả nhân viên mới sẽ được cấp một bản sao của tài liệu hướng dẫn này. Nhân viên sẽ đọc và hiểu nội dung (nếu thích hợp). Nhân viên cũng nên được cấp một file đào tạo để họ có thể chứng minh kinh nghiệm và năng lực của mình theo tiêu chuẩn, “Hệ thống quản lý chất lượng” và trình độ chuyên môn của họ theo các quy trình phân tích chất dinh dưỡng.

Tổ chức và trách nhiệm của phòng thử nghiệm

Mỗi thành viên của phòng thử nghiệm cần phải xác định rõ ràng và ghi nhận trách nhiệm (mô tả công việc). Một biểu đồ tổ chức nên bao gồm trong tài liệu chất lượng phòng thử nghiệm và có sẵn trong hồ sơ đào tạo nhân viên. Quản lý phòng thử nghiệm/ giám đốc có trách nhiệm cuối cùng để thực hiện hệ thống chất lượng. Quản lý chất lượng báo cáo trực tiếp cho giám đốc / giám đốc phòng thử nghiệm và chịu trách nhiệm duy trì và phát triển các quy trình chất lượng được sử dụng trong phòng thử nghiệm.

Các quy trình phân tích – Sự lựa chọn và xác nhận

Khi khách hàng không chỉ định phương pháp được sử dụng, lựa chọn một phương pháp được công nhận (ISO, CEN, AOAC, FDA, vv…) phương pháp theo tiêu chuẩn. Nếu không tìm thấy phương pháp chuẩn, phòng thử nghiệm có thể sử dụng phương pháp phi tiêu chuẩn hoặc sửa đổi phương pháp để sử dụng có sự thống nhất của khách hàng. Phòng thử nghiệm phải thông báo cho khách hàng khi phương pháp do khách hàng đề xuất được coi là không phù hợp với mục đích dự định. Phương pháp tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn hoặc sửa đổi phải được phòng thử nghiệm xác nhận đầy đủ trước khi sử dụng để báo cáo dữ liệu.

Khi phòng thử nghiệm phát triển các phương pháp để sử dụng riêng, phòng thử nghiệm có quy trình để giới thiệu. Phương pháp phi tiêu chuẩn là những phương pháp không được lấy từ các nguồn có thẩm quyền, được xác nhận. Một phương pháp phi tiêu chuẩn chưa trải qua quá trình xác nhận, chẳng hạn như nghiên cứu cộng tác hoặc quy trình để đánh giá khả năng hiệu suất của phương pháp. Các phương pháp không chuẩn được chọn để sử dụng khi yêu cầu của khách hàng không thể giải quyết cùng với việc sử dụng một phương pháp tiêu chuẩn. Các phương pháp như vậy phải tuân theo thỏa thuận với khách hàng và được xác nhận. Xác nhận bằng cách kiểm tra và cung cấp bằng chứng khách quan về các thông số kỹ thuật cụ thể, đáp ứng cho mục đích sử dụng.

Phòng thử nghiệm xác nhận các phương pháp chuẩn, phương pháp phi tiêu chuẩn, phòng thử nghiệm phát triển các phương pháp mở rộng và các phương pháp tiêu chuẩn đã sửa đổi, bao gồm cả việc sử dụng ngoài phạm vi và ứng dụng dự định. Tiến hành xác nhận để xác nhận rằng, các phương pháp phù hợp với mục đích sử dụng. Hiệu suất của tất cả các phương pháp được xác minh trước khi được sử dụng để tạo dữ liệu báo cáo. Quá trình xác nhận đáp ứng nhu cầu của ứng dụng đã cho. Các thuộc tính và mục tiêu chất lượng dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

 • Độ chính xác
 • Tính rõ ràng
 • Giới hạn phát hiện (LOD)
 • Giới hạn định lượng (LOQ)
 • Tuyến tính các giới hạn mục tiêu chính xác và rõ ràng có thể được lấy từ AOAC (Horwitz). Chính xác hoặc độ lặp lại được tính toán như độ lệch chuẩn tương đối (hệ số biến thiên) và độ chính xác được tính theo phần trăm phục hồi.

Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOPs)

Ghi chép SOPs cụ thể. Phê duyệt SOP là cam kết về một lĩnh vực cụ thể đối với một hành động hoặc hành vi. SOPs có thể được ghi chép bới một nhân viên có thẩm quyền trong phòng thử nghiệm. Sau đó, SOP được xem xét về nội dung và được người giám sát hoặc người quản lý ủy quyền trong lĩnh vực mà SOP sẽ được sử dụng. Khi xem xét SOP và nhận thấy người giám sát hoặc người quản lý có thể chấp nhận, SOP được trao cho giám đốc chất lượng phê duyệt và ban hành. Định dạng được sử dụng để viết các SOP phải có những điều sau đây khi thích hợp:

 • Nguyên tắc
 • Phạm vi
 • Trách nhiệm
 • Thiết bị
 • Thuốc thử
 • Quy trình
 • Kiểm soát chất lượng
 • Tính toán
 • Xử lý sự cố
 • Ghi chú
 • Tham khảo
 • Phụ lục (biểu đồ, bảng biểu, tài liệu viện dẫn vv…).

Dịch vụ bảo dưỡng thiết bị

Các quy trình để xác định, duy trì và giám sát hiệu suất thiết bị là một phần không thể tách rời của chương trình kiểm soát chất lượng khi tăng sự tin tưởng về kết quả phân tích. Mỗi quy trình được mô tả trong SOP thiết bị tương ứng. Tất cả các cuộc thử nghiệm thiết bị thiết yếu đều có hồ sơ SOP và bảo trì riêng của mình, ghi lại hoạt động, hiệu chuẩn và bảo dưỡng định kỳ. Nhân viên sử dụng thiết bị cần thiết phải có tài liệu đào tạo phù hợp được ghi trong hồ sơ đào tạo của họ.

Bảo dưỡng

Hướng dẫn lắp đặt hoàn thiện và chính xác; hướng dẫn vận hành; hướng dẫn sử dụng phụ kiện; hướng dẫn sử dụng dịch vụ và bảo đảm lưu giữ bằng văn bản hoặc hợp đồng cho từng thiết bị để đảm bảo chức năng hoàn hảo. Việc thực hiện chương trình bảo dưỡng phòng ngừa, bao gồm thử nghiệm thiết bị so sánh với các thông số kỹ thuật và quy trình để hiệu chuẩn thường xuyên, kiểm tra và làm sạch là rất cần thiết. Hiệu suất của các dụng cụ và thiết bị được đánh giá thường xuyên để đảm bảo thiết bị hoặc dụng cụ tiếp tục hoạt động đúng và có hồ sơ theo dõi phù hợp trong suốt quá trình kiểm tra và đánh giá đúng cách. Các nhiệm vụ bảo dưỡng định kỳ như làm sạch, điều chỉnh, thay thế các bộ phận hoặc bôi trơn được nhân viên có trách nhiệm thực hiện trên từng dụng cụ theo hướng dẫn trình bày trong hướng dẫn vận hành của thiết bị hoặc được xác định theo kinh nghiệm.

Nhân viên phân tích hoặc đại diện dịch vụ thực hiện tất cả các nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa và phải ghi chép trên bảng theo dõi dụng cụ hiện tại cho mỗi dụng cụ. Nhân viên phân tích phải báo cáo tất cả các sự cố ngay lập tức cho người chịu trách nhiệm đối với thiết bị và chỉ rõ rằng: “KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC” khi xảy ra sự cố.

Hiệu chuẩn

Hiệu lực của các kết quả phân tích đưa ra liên quan chặt chẽ với mức hiệu suất của thiết bị được sử dụng để phân tích. Do đó, điều cần thiết đối với mỗi dụng cụ và từng phương pháp, thiết lập các quy trình hiệu chỉnh thích hợp và ghi lại kết quả hiệu chuẩn và sử dụng làm cơ sở để đánh giá liên tục hiệu suất của thiết bị. Các yêu cầu hiệu chuẩn phương pháp bao gồm như là một phần của phương pháp. Cần ghi nhận thiết bị / hiệu chuẩn thiết bị và truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia. Lưu giữ tài liệu ghi nhận trong phòng thử nghiệm.

Hàng tồn kho

Hồ sơ hàng tồn kho lâu dài của tất cả các thiết bị được giám đốc / trưởng phòng thử nghiệm lưu giữ. Hồ sơ này bao gồm tên, số hiệu, số sê-ri, nhà sản xuất, ngày mua, chi phí ban đầu và tình trạng hiện tại, vv…

Phụ kiện và vật tư

Nhân viên phân tích phải duy trì lưu giữ một danh mục các phụ kiện thay thế là vô cùng cần thiết để giữ cho các dụng cụ hoạt động và phải theo dõi danh mục này ít nhất mỗi năm. Danh mục này sẽ được lưu giữ trong “Sổ theo dõi dụng cụ”.

Nhân viên chịu trách nhiệm

Một nhân viên chịu trách nhiệm được giao các thiết bị cần thiết. Người này thường là người dùng chính của hệ thống. Trong trường hợp thiết bị dùng chung, nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra và bảo trì hiệu suất trong khi nhân viên vận hành kiểm tra hiệu chuẩn, theo các tiêu chuẩn, vận hành thiết bị theo đúng cách, ghi lại dữ liệu theo yêu cầu và thông báo cho nhân viên có trách nhiệm về bất kỳ sự bất thường hoặc sự cố nào.

Nhiệm vụ của nhân viên chịu trách nhiệm như sau:

1) Thuần thục, thông qua đào tạo và kinh nghiệm, cùng với vận hành, bảo trì và sử dụng dụng cụ.

2) Hướng dẫn và hỗ trợ người khác trong việc sử dụng các dụng cụ.

3) Thực hiện kiểm tra hiệu suất thiết bị thường xuyên như đã nêu trong hướng dẫn sử dụng dụng cụ phòng thử nghiệm.

4) Thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn sử dụng thiết bị.

5) Đảm bảo cập nhật bảng theo dõi dụng cụ hoặc sổ theo dõi sau mỗi lần sử dụng.

6) Đảm bảo các hướng dẫn sử dụng thiết bị có sẵn và cần thiết cập nhật.

7) Thiết lập một danh mục các phụ kiện quan trọng để giữ cho thiết bị hoạt động và đảm bảo có một nguồn cung cấp đầy đủ các phụ kiện này. Ngoài ra, có thể thiết lập dịch vụ và hợp đồng bảo trì với một nhà thầu phụ thích hợp. Nên xác định người được chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ này khi vắng mặt nhân viên chịu trách nhiệm.

Sổ theo dõi dụng cụ

Mục đích chính sử dụng sổ theo dõi dụng cụ là cung cấp hồ sơ lâu dài về hiệu suất dụng cụ, làm cơ sở để xác thực dữ liệu và dự kiến nhu cầu sửa chữa và thay thế hoặc mua mới. Nếu áp dụng, phải ghi số hợp đồng dịch vụ vào sổ theo dõi. Mỗi lần sử dụng dụng cụ, nhân viên phân tích phải nhập thông tin theo yêu cầu trong sổ theo dõi để cung cấp hồ sơ cho phòng thử nghiệm về việc sử dụng thiết bị cũng như bất kỳ bảo dưỡng và sửa chữa nào.

Phần 2 giới thiệu một số quy trình cơ bản để xác định chất dinh dưỡng và độc tố, nấm mốc…

Các quy trình chung – sử dụng đúng thiết bị phòng thử nghiệm

Các thiết bị phòng thử nghiệm bao gồm:

 • Hệ thống nồi hấp;
 • Thiết bị dẫn điện;
 • An toàn vi sinh BS12 (Phòng ngừa cấp độ 2);
 • An toàn độc tố nấm mốc (Phòng ngừa cấp độ 2);
 • Chân không/ Áp suất;
 • Thiết bị điện;
 • Nâng;
 • Chất lỏng dễ cháy;
 • Bình khí;
 • Đồ thủy tinh;
 • Đồ sắc nhọn;
 • Tủ hút khí độc;

Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho các tủ hút Perchloric

1. Hệ thống nồi hấp

• Nồi hấp hoạt động dưới áp suất hơi 18-20 psi (0,12–0,14 MPa). Kết quả nhiệt độ là 121oC hoặc hơn. Ngay cả khi quen với việc sử dụng thiết bị, nhân viên mới nên yêu cầu hỗ trợ quy trình vận hành, đóng gói, bốc xếp và dán nhãn trước khi sử dụng.

• Để quá trình hấp tiệt trùng nhằm khử trùng có hiệu quả, cần có đủ nhiệt độ, thời gian và tiếp xúc hơi nước trực tiếp. Phải loại bỏ hoàn toàn không khí khỏi buồng tiệt trùng và từ các vật liệu để cho phép thẩm thấu hơi nước cho hấp vật liệu ở nhiệt độ xử lý đủ thời gian để đạt được khử trùng.

• Áp suất của vỏ nồi hấp sẽ duy trì ở mức 18–20 psi (0,12–0,14 MPa) và 121oC. Áp suất buồng sẽ đạt 18-20 psi (0,12–0,14 MPa) và 121oC trong quá trình khử trùng.

• Chất lỏng cực nóng thường xuyên sôi sùng sục khi lắc nhẹ và có thể gây bỏng. Yêu cầu luôn luôn phải được bảo vệ để xử lý vật liệu nóng.

• Sử dụng chu trình thích hợp (lực hút hoặc chất lỏng) trong thời gian cần thiết cho hấp vật liệu.

• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thiết bị, hãy nói với người quản lý của bạn.

Đóng gói

• Sử dụng các thùng chứa có dán nhãn “Nguy hiểm sinh học” cho chất thải vi sinh.

• Không được đậy kín các thùng chứa hoặc túi…

• Không đặt các vật sắc nhọn như thủy tinh vỡ vào túi hấp.

• Bạn phải đặt một dải băng hấp (hiển thị thay đổi màu khi hấp ở nhiệt độ 121oC) trên bất kỳ hạng mục nào được hấp hoặc một chỉ báo phù hợp (ví dụ: Ống của Browne) để chỉ ra rằng, nhiệt độ đáp ứng yêu cầu.

Bốc xếp

• Đặt các thùng chứa có thể đun sôi hoặc có lỗ rò (đĩa thạch, vv…) bên trong một khay hấp.

• Không bao giờ đặt các vật hấp tiếp xúc trực tiếp với đáy nồi hấp.

• Không để quá tải; Để đủ chỗ cho tuần hoàn hơi nước.

• Đảm bảo plug screen ở đáy nồi hấp luôn sạch.

2. Thiết bị dẫn điện

– Thiết bị dẫn điện có thể là nguồn điện gây nguy hiểm chủ yếu trong phòng thử nghiệm. Điện áp cao và dây dẫn điện trong các thiết bị này có khả năng gây chết người.

– Nhiều người không biết về các mối nguy hiểm liên quan đến thiết bị này. Ngay cả một dòng dẫn điện tiêu chuẩn hoạt động ở 100 volt có thể gây ra một cú sốc gây chết người ở 25 milliamps. Ngoài ra, một lỗ rò nhỏ trong bình thiết bị có thể dẫn đến bị điện giật. Bảo vệ bản thân khỏi những mối nguy hiểm của dây dẫn điện và điện giật thông qua những biện pháp phòng ngừa:

 • Sử dụng các rào cản vật lý để ngăn ngừa tiếp xúc vô ý với thiết bị.
 • Sử dụng khóa liên động điện.
 • Thường xuyên kiểm tra tính toàn vẹn vật lý của thiết bị điện.
 • Sử dụng các bảng hiệu cảnh báo để cảnh báo cho mọi người về các dây dẫn điện tiềm ẩn.
 • Chỉ sử dụng các đầu nối chì cách điện.
 • Tắt nguồn trước khi kết nối các dây dẫn điện.
 • Đảm bảo rằng, bàn tay của bạn khô ráo khi kết nối các dây dẫn điện.
 • Giữ thiết bị tránh xa nước và nguồn nước.
 • Tắt nguồn trước khi mở nắp hoặc vào trong buồng.
 • Không ngắt thiết bị an toàn.
 • Làm theo hướng dẫn vận hành thiết bị.

3. An toàn vi sinh BS12 ( Phòng ngừa cấp độ 2)

• Hạn chế tiếp cận phòng thử nghiệm vi sinh đối với những cá nhân đang làm việc trong phòng thử nghiệm. Người giám sát phòng thử nghiệm phải đảm bảo đào tạo nhân viên làm việc trong phòng thử nghiệm BS12 phù hợp với nhiệm vụ của họ, các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn phơi nhiễm và các quy trình đánh giá phơi nhiễm. Phải ghi lại quá trình đào tạo trong hồ sơ đào tạo của cá nhân.

• Những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn (hệ miễn dịch bị tổn thương), hoặc những người bị nhiễm bệnh có thể gây hậu quả nghiêm trọng (như phụ nữ mang thai), có thể không được phép vào phòng thử nghiệm vi sinh hoặc có công việc cấm họ thực hiện. Trưởng phòng thử nghiệm có trách nhiệm cuối cùng để đánh giá từng tình huống và xác định ai có thể vào hoặc làm việc trong phòng thử nghiệm vi sinh.

• Nhân viên phòng thử nghiệm sẽ được chủng ngừa thích hợp hoặc xét nghiệm về các tác nhân được xử lý hoặc có khả năng hiện diện trong phòng thử nghiệm vi sinh.

• Khi thích hợp, xem xét xử lý (các) tác nhân, thu thập và lưu trữ mẫu huyết thanh ban đầu của nhân viên phòng thử nghiệm vi sinh và các nhân viên có nguy cơ khác.

• Hàng năm phải đào tạo nhân viên về an toàn cụ thể trong phòng thử nghiệm.

• Phải đào tạo thêm cho nhân viên khi có các thay đổi về quy trình hoặc chính sách.

• Tình trạng sức khỏe cá nhân có thể ảnh hưởng đến cá nhân đối với nhiễm trùng, khả năng tiếp nhận chủng ngừa hoặc can thiệp phòng ngừa. Do đó, nên cung cấp cho tất cả nhân viên phòng thử nghiệm và đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ các thông tin liên quan đến khả năng miễn dịch và các tình trạng có thể gây nhiễm trùng cho họ. Các cá nhân thuộc diện trên nên được khuyến khích liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của cơ sở để được tư vấn và hướng dẫn thích hợp.

• Nội quy khi vào phòng thử nghiệm:

– Mặc áo khoác phòng thử nghiệm sạch sẽ bất cứ khi nào bạn vào phòng thử nghiệm hoặc mặc ngay khi vào phòng thử nghiệm.

– Đeo găng tay bảo vệ trước khi xử lý các vật liệu có khả năng lây nhiễm.

• Các cá nhân không có tên trong danh sách nhân viên bên ngoài cửa ra vào, chỉ có giám đốc hoặc người giám sát phòng thử nghiệm vi sinh chấp nhận họ mới được phép vào và phải đi cùng một cá nhân có thẩm quyền.

• Thực hiện tất cả các quy trình cẩn thận để giảm thiểu việc tạo ra các tia lửa hoặc sol khí.

• Khử trùng tất cả các bề mặt làm việc khi hoàn thành công việc hoặc vào cuối ngày và sau bất kỳ sự cố tràn hoặc vật liệu vấy bẩn.

• Luôn phòng ngừa cấp độ cao với bất kỳ vật sắc nhọn bị nhiễm bẩn nào, bao gồm: kim tiêm, ống tiêm, ống trượt, ống mao dẫn và dao mổ.

• Đồ nhựa nên thay thế cho đồ thủy tinh bất cứ khi nào có thể.

• Chỉ sử dụng các ống chích kim tiêm hoặc các kim tiêm dùng một lần để tiêm hoặc hút các vật liệu nhiễm độc.

• Không được uốn cong, cắt, hủy, tháo kim dùng một lần từ các ống tiêm dùng một lần hoặc thực hiện khéo léo bằng tay trước khi vứt bỏ. Hơn nữa, chúng phải được đặt cẩn thận ở vị trí thuận lợi tránh bị đâm, sử dụng thùng chứa để xử lý vật nhọn.

• Không được xử lý đồ thủy tinh bị vỡ trực tiếp bằng tay, phải loại bỏ bằng các vật dụng cơ học như bàn chải và chổi quét hoặc kẹp. Phải khử trùng thùng chứa kim tiêm, thiết bị sắc và kính vỡ trước khi xử lý theo quy định của địa phương.

• Cấy vi sinh vật, mô, mẫu chất dịch cơ thể hoặc chất thải có khả năng lây nhiễm được đặt trong một thùng chứa có nắp đậy để tránh rò rỉ trong quá trình thu thập, xử lý, chế biến, lưu kho, vận chuyển.

• Phải khử trùng thiết bị bị ô nhiễm theo các quy định hiện hành trước khi gửi để sửa chữa hoặc bảo trì hoặc đóng gói để vận chuyển. Phải ghi chép lại việc khử trùng.

• Báo cáo ngay lập tức tất cả sự cố tràn và tai nạn dẫn đến phơi nhiễm quá mức với vật liệu truyền nhiễm cho giám đốc phòng thử nghiệm và cán bộ phụ trách an toàn.

• Cung cấp các đánh giá, giám sát và điều trị y tế phù hợp và lưu giữ biên bản.

• Báo cáo ngay lập tức tất cả sự cố tràn và tai nạn dẫn đến phơi nhiễm quá mức với sinh vật chứa DNA tái tổ hợp.

• Chương trình kiểm soát côn trùng và động vật gặm nhấm phải có hiệu quả.

• Tủ an toàn sinh học được bảo quản đúng cách phải sử dụng được bất cứ khi nào nếu cần.

• Không được đặt ghế vải trong phòng thử nghiệm vi sinh.

• Phải bảo vệ khuôn mặt (kính bảo hộ, khẩu trang, mặt nạ hoặc các loại bảo vệ khác) để tránh bắn hoặc phun các chất gây nhiễm hoặc các chất độc hại khác lên mặt khi phải thực hiện thử nghiệm vi sinh vật bên ngoài tủ an toàn sinh học.

• Luôn luôn đeo găng tay bất cứ khi nào xử lý các vật liệu có khả năng lây nhiễm, bề mặt hoặc thiết bị bị ô nhiễm.

•Thải bỏ găng tay bất cứ khi nào chúng bị ô nhiễm, khi hoàn thành công việc với vật liệu ô nhiễm, hoặc khi găng tay bị tổn hại. Găng tay dùng một lần không được giặt, tái sử dụng hoặc sử dụng để chạm vào các bề mặt “sạch”(bàn phím, điện thoại, vv…).

• Phải mặc áo phòng thử nghiệm trong khi ở trong phòng thử nghiệm vi sinh. Áo khoác phòng thí nghiệm bẩn phải được khử trùng và giặt sạch khi thích hợp. Nếu bạn đang dự định mặc áo khoác phòng thử nghiệm của bạn một lần nữa, treo nó lên giá áo trong phòng thử nghiệm vi sinh. Áo khoác phòng thử nghiệm không bao giờ được treo bên ngoài phòng thử nghiệm vi sinh, chúng phải được treo bên trong phòng thử nghiệm vi sinh.

• Áo khoác phòng thử nghiệm sẽ được nhân viên BSL2 đưa vào máy giặt.

• Không thực hiện hoặc trả lời các cuộc gọi điện thoại trong phòng thử nghiệm vi sinh.

• Các cá nhân rửa tay sau khi xử lý các vật liệu ô nhiễm, sau khi tháo găng tay và trước khi rời khỏi phòng thử nghiệm vi sinh.

• Nội quy khi rời khỏi phòng thử nghiệm:

– Tháo găng tay ra.

– Cởi áo khoác phòng thử nghiệm.

– Treo áo khoác phòng thử nghiệm hoặc gửi để khử trùng và giặt.

– Rửa tay.

• Nhân viên BSL2 sẽ thực hiện nhiệm vụ lưu ký dưới sự chỉ đạo của giám sát phòng thử nghiệm vi sinh.

• Vật liệu được khử nhiễm bên ngoài phòng thử nghiệm vi sinh ngay lập tức đặt trong một túi đựng chất thải sinh học nồi hấp bền, chống rò rỉ và đóng kín để vận chuyển.

• Tất cả các thùng chứa và lọ sẽ được tẩy sạch với 10% thuốc tẩy, 5% natri hypochlorite hoặc cồn 70% trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm BSL2 để lưu kho.

Lưu ý: Tránh dùng cồn lau các lọ để phòng ngừa xóa mất các dấu hiệu ID.

4. An toàn độc tố nấm mốc BS12( Phòng ngừa cấp độ 2)

• Hạn chế tiếp cận với phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc cho những người đang làm việc trong phòng thử nghiệm.

• Những người có rủi ro cao đối với sức khỏe do phơi nhiễm độc tố không được phép trong phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc. Giám đốc có trách nhiệm cuối cùng để đánh giá từng tình huống và xác định ai có thể vào hoặc làm việc trong phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc.

• Nhân viên phòng thử nghiệm sẽ được xét nghiệm y tế thích hợp đối với các tác nhân được xử lý hoặc có khả năng hiện diện trong phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc.

• Khi thích hợp, xem xét (các) tác nhân được xử lý, sẽ thu thập và lưu trữ mẫu huyết thanh ban đầu của nhân viên phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc và các nhân viên nguy cơ khác.

• Tất cả các cá nhân làm việc trong phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc sẽ được đào tạo thích hợp về các mối nguy tiềm ẩn liên quan đến công việc, các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn phơi nhiễm, và các quy trình đánh giá phơi nhiễm.

• Nội quy vào phòng thử nghiệm

– Mặc áo khoác phòng thử nghiệm sạch sẽ bất cứ khi nào bạn vào phòng thử nghiệm hoặc mặc ngay khi vào phòng thử nghiệm.

– Đeo găng tay bảo vệ trước khi xử lý các vật liệu độc hại tiềm ẩn.

• Các cá nhân không có tên trong danh sách nhân viên bên ngoài cửa ra vào, chỉ có giám đốc hoặc người giám sát phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc chấp nhận họ mới được phép vào và phải đi cùng một cá nhân có thẩm quyền.

• Các mẫu độc tố tiêu chuẩn chỉ có thể ra khỏi phòng thử nghiệm độc tố BSL2 trong các lọ HPLC để được phân tích trên một dụng cụ phân tích, tất cả các công việc thử nghiệm độc tố khác phải được thực hiện trong phòng thử nghiệm độc tố BSL2.

• Tất cả các mẫu độc tố, chiết xuất và tiêu chuẩn phải được lưu trữ trong phòng thử nghiệm độc tố BSL2.

• Thực hiện tất cả các quy trình cẩn thận để giảm thiểu việc tạo ra các tia lửa hoặc son khí.

• Khử trùng tất cả các bề mặt làm việc khi hoàn thành công việc hoặc vào cuối ngày và sau bất kỳ sự cố tràn hoặc vật liệu vấy bẩn với các tác nhân khử hoạt tính có hiệu quả chống lại các độc tố. Đối với hầu hết các độc tố nấm mốc, hiệu quả khử độc tố sẽ là 10% thuốc tẩy, tiếp theo là 5% acetone.

• Luôn phòng ngừa cấp độ cao với bất kỳ vật sắc nhọn bị nhiễm bẩn nào, bao gồm mảnh thủy tinh, kim tiêm, ống tiêm, ống trượt, ống mao dẫn và dao mổ.

• Đồ nhựa nên thay thế cho đồ thủy tinh bất cứ khi nào có thể.

• Không được xử lý đồ thủy tinh bị vỡ trực tiếp bằng tay, phải loại bỏ bằng các vật dụng cơ học như bàn chải và chổi quét hoặc kẹp. Phải khử trùng thùng chứa kim tiêm, thiết bị sắc và kính vỡ trước khi xử lý theo quy định của địa phương.

• Các chất thải độc hại tiềm ẩn được đặt trong một thùng chứa có nắp đậy để tránh rò rỉ trong quá trình thu thập, xử lý, chế biến, lưu kho, vận chuyển.

• Phải khử trùng thiết bị bị ô nhiễm theo các quy định hiện hành trước khi gửi để sửa chữa hoặc bảo trì hoặc đóng gói để vận chuyển…

• Báo cáo ngay lập tức tất cả sự cố tràn và tai nạn dẫn đến phơi nhiễm quá mức với vật liệu truyền nhiễm cho giám đốc phòng thử nghiệm và cán bộ phụ trách an toàn.

• Cung cấp các đánh giá, giám sát và điều trị y tế phù hợp và lưu giữ biên bản.

• Chương trình kiểm soát côn trùng và động vật gặm nhấm phải có hiệu quả.

• Không được đặt ghế vải trong phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc.

• Luôn luôn đeo găng tay bất cứ khi nào xử lý các vật liệu có khả năng lây nhiễm, bề mặt hoặc thiết bị bị ô nhiễm.

• Thải bỏ găng tay bất cứ khi nào chúng bị ô nhiễm, khi hoàn thành công việc với vật liệu ô nhiễm, hoặc khi găng tay bị tổn hại. Găng tay dùng một lần không được giặt, tái sử dụng hoặc sử dụng để chạm vào các bề mặt “sạch”(bàn phím, điện thoại, vv…).

• Phải mặc áo phòng thử nghiệm trong khi ở trong phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc.

• Áo khoác phòng thí nghiệm bẩn phải được khử trùng và giặt sạch khi thích hợp. Nếu bạn đang dụ định mặc áo khoác phòng thử nghiệm của bạn một lần nữa, treo nó lên giá áo trong phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc. Áo khoác phòng thử nghiệm không bao giờ được treo bên ngoài phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc chúng phải được treo bên trong phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc.

• Áo khoác phòng thử nghiệm sẽ được nhân viên BSL2 đưa vào máy giặt, khử trùng trước nếu cần.

• Không thực hiện hoặc trả lời các cuộc gọi điện thoại trong phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc.

• Các cá nhân rửa tay sau khi họ xử lý các vật liệu ô nhiễm, sau khi tháo găng tay và trước khi rời khỏi phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc.

• Nội quy khi rời khỏi phòng thử nghiệm:

– Tháo găng tay ra.

– Cởi áo khoác phòng thử nghiệm.

– Treo áo khoác phòng thử nghiệm hoặc gửi để khử trùng và giặt.

– Rửa tay.

• Nhân viên BSL2 sẽ thực hiện nhiệm vụ lưu ký dưới sự chỉ đạo của giám sát phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc.

• Tất cả các dụng cụ thủy tinh và đồ nhựa cần được gửi đến nhà vệ sinh sẽ được khử nhiễm bằng thuốc tẩy trước khi đưa ra khỏi phòng thử nghiệm độc tố nấm mốc.

5. Chân không/áp suất

• Tắt chân không khi không sử dụng.

• Chỉ sử dụng ống hút chân không để kết nối với thiết bị chân không.

• Chỉ sử dụng chân không cho thủy tinh được chế tạo riêng cho mục đích đó và quấn bình bằng băng mềm (ống dẫn, điện, vv…) trước khi hút.

• Giảm chân không từ từ trong tất cả các bộ phận của hệ thống trước khi mở thiết bị.

• Kiểm tra tất cả các thiết bị chân không trước khi sử dụng. Vứt bỏ tất cả các dụng cụ thủy tinh chân không bị nứt hoặc vỡ.

6. Thiết bị điện

• Không sử dụng thiết bị điện nếu không hoạt động tốt. Kiểm tra dây nguồn bị sờn hoặc hư hỏng hoặc công tắc điều khiển bị hỏng.

• Kiểm tra an toàn điện cục bộ theo thời gian định kỳ (thông thường mỗi năm một lần).

• Tránh tiếp xúc với nước khi sử dụng thiết bị điện.

• Chỉ sử dụng các ổ cắm nối đất với bộ phận ngắt mạch. Không có dây nối.

• Đảm bảo rằng các thiết bị được sử dụng có cùng điện áp.

• Đảm bảo rằng công tắc điện chính “TẮT” và thiết bị được rút phích cắm điện trước khi bảo trì, nếu có thể.

• Không bao giờ vượt qua bất kỳ một thiết bị an toàn nào.

• Không sử dụng các thiết bị điện như máy trộn hoặc bếp điện xung quanh các dung môi dễ cháy.

• Chỉ sử dụng carbon dioxide hoặc bình chữa cháy bột khô trong trường hợp có hỏa hoạn trong hoặc gần các thiết bị điện.

• Trong trường hợp mất điện, hãy tắt hoặc rút phích cắm thiết bị để tránh hư hỏng; nếu có khói đóng tủ hút và cửa ra vào. Di tản nếu cần thiết.

• Không sử dụng bất kỳ thiết bị điện hoặc thiết bị nào vượt quá cường độ dòng điện định mức của mạch điện. Hãy nhớ rằng bất kỳ thiết bị nào khác trên mạch đó cũng sẽ cần phải được xem xét khi tính tổng số amps. Nếu bạn không chắc chắn về các amps đánh giá cho một mạch nhất định, yêu cầu trợ giúp của nhân viên bảo trì thích hợp.

• Nếu trong quá trình thử nghiệm, một mạch bị ngắt, hãy tắt tất cả các thiết bị điện trên mạch đó và thông báo cho người giám sát của bạn

• Khi sử dụng nhiều đầu cắm cho ổ cắm điện, hãy cẩn thận không vượt quá cường độ dòng điện. Thiết bị cần có bộ ngắt mạch riêng.

7. Nâng

• Sự khác biệt về thể chất khiến không thực tế để thiết lập giới hạn nâng an toàn cho tất cả công nhân. Chiều cao và trọng lượng không phải là chỉ số quan trọng cho biết khả năng nâng.

• Để nâng một vật, hãy tuân theo các hướng dẫn sau:

Kiểm tra vật thể được nâng

– Chú ý và biết bạn đang di chuyển đến đâu.

– Mang thiết bị bảo hộ cần thiết, chẳng hạn như găng tay, tạp dề và giày bảo hộ.

– Nếu vật thể quá nặng hoặc cồng kềnh để bạn có thể xử lý một mình, hãy nhờ sự giúp đỡ.

– Theo công việc đòi hỏi hai hoặc nhiều người, làm việc cùng nhau. Chỉ định một cá nhân để gọi tín hiệu.

– Áp dụng các phương pháp nâng đúng:

+ Đánh giá sơ bộ trước khi nâng để chắc chắn rằng bạn có thể xử lý được.

+ Đặt chân vững chắc, một chân đặt gần ngay phía trước chân kia.

+ Cúi càng gần vật thể càng tốt.

+ Giữ thẳng lưng.

+ Hãy nắm chặt vật thể bằng lòng bàn tay.

+ Giữ nắm chắc vật thể khi đang di chuyển.

+ Trước khi bạn đặt vật thể xuống, hãy chú ý không để đè vào ngón tay hay ngón chân

+ Khi bạn phải thay đổi hướng, không được vặn mình; hãy sử dụng đôi chân của bạn để xoay người.

• Hãy sử dụng đai nâng cho vật nặng nếu có sẵn.

• Nên đào tạo theo quy trình xử lý thủ công thích hợp.

8. Chất lỏng dễ cháy

• Các bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) phải dễ dàng truy xuất được nguồn gốc tất cả các hóa chất / các chất lưu trữ trong phòng thử nghiệm.

• Tất cả các dung môi phải được xử lý cẩn thận, mặc dù xét về mặt hóa học tương đối, chúng có thể không hoạt động. Một số dung môi sử dụng thông thường là chất dễ bay hơi và có hại khi hít vào một lượng tương đối nhỏ. Một số hấp thụ dễ dàng qua da và hầu hết đều dễ cháy.

• Tránh phóng ra tĩnh điện khi chuyển một chất lỏng dễ cháy từ một thùng thông qua tiếp đất thùng đó.

• Lưu trữ lượng lớn chất lỏng dễ cháy trong một thùng chứa được thiết kế phù hợp chống cháy an toàn. Lưu trữ lượng chất lỏng dễ cháy tối thiểu trong phòng thử nghiệm. Sử dụng thuốc thử cũ trước. Phải lưu trữ tất cả các chất lỏng dễ cháy trong thùng chứa an toàn đã được duyệt. Không bao giờ chuyển
lại chất lỏng vào thùng chứa ban đầu.

• Giữ các chất lỏng dễ cháy tránh xa nhiệt, ánh sáng mặt trời trực tiếp và các chất oxy hóa mạnh chẳng hạn như axit cromic, permanganat, clo hoặc perchlorat.

• Xử lý vật liệu dễ cháy trong tủ hút khí độc, tránh sử dụng đồng thời các chất oxy hóa.

• Đảm bảo các bình dung môi được lưu trữ trên các khay nhỏ giọt.

9. Bình khí

• Đảm bảo nắp đậy chắc chắn khi lưu giữ hoặc di chuyển bình. (Điều này bảo vệ van gốc từ vô tình bị hỏng.) Di chuyển bình chứa khí bằng xe nâng tay thích hợp. Phải vặn nắp bảo vệ trước khi di chuyển bình.

• Luôn luôn buộc bình khí bằng dây đai, xích hoặc đặt đúng vị trí để tránh chúng bị rơi.

• Đóng tất cả các bình và van khi không sử dụng.

• Đảm bảo sử dụng bộ điều chỉnh thích hợp trên mỗi bình khí.

• Không bao giờ sử dụng một bình mà không thể xác định bình đó có đảm bảo an toàn hay không.

• Không bao giờ được ép van bình.

• Không bao giờ sử dụng dầu hoặc mỡ trên bộ điều chỉnh hoặc van bình.

• Không sử dụng bộ điều chỉnh hoặc bình nếu dầu hoặc mỡ bị ô xi hóa.

• Các chất dễ cháy tiếp xúc với chất oxy hóa trở thành chất nổ.

• Các phản ứng yêu cầu các bình khí độc, dễ cháy hoặc khí phản ứng, phải thực hiện trong tủ hút khí độc và phải có giá đỡ phù hợp để giữ các bình.

• Trong trường hợp hỏa hoạn, tắt khí dễ cháy, sau đó khí oxy hóa nếu có thể!

• Không dập tắt ngọn lửa liên quan đến khí dễ cháy cao cho đến khi nguồn khí đã bị tắt. Nếu không, nó có thể kích hoạt lại và gây nổ.

• Hủy bỏ bộ điều chỉnh từ bình gần như trống rỗng và đồng thời thay thế nắp bảo vệ. Sử dụng băng hoặc thẻ, gắn nhãn bình là “trống rỗng”.

• Phải sử dụng và kiểm tra thường xuyên đối với các bình được sử dụng trong bộ bẫy ẩm phân tích GC / HPLC.

10. Đồ thủy tinh

• Đeo găng tay chịu nhiệt hoặc sử dụng kẹp khi xử lý đồ thủy tinh hoặc thiết bị được làm nóng.

• Khi làm sạch thủy tinh, hãy mang đến khu vực rửa và xác định phương pháp làm sạch cụ thể.

• Bôi trơn tất cả các bề mặt tiếp xúc và đeo găng tay bảo vệ chống cắt / chém khi lắp kính; để lực chèn kính cách xa bạn.

• Không sử dụng lực quá mức.

• Không đậy nắp bình thủy tinh có thể ngưng tụ hơi nóng.

• Vứt bỏ các thủy tinh bị sứt mẻ hoặc bị vỡ trong ngăn chứa kính vỡ. Tất cả các thủy tinh vỡ phải được quét ngay lập tức và đưa vào thùng chứa thủy tinh vỡ.

• Không được cho bất kỳ đồ thủy tinh nào vào các thùng chứa chất thải thông thường.

• Thông báo cho người giám sát của bạn về bất kỳ sự cố vỡ thủy tinh nào.

• Đồ thủy tinh vỡ có thể được đặt trong một hộp chứa cứng, kín. Gắn nhãn hộp chứa “Kính bị vỡ”.

11. Đồ sắc nhọn

• Cẩn thận không để bị kim đâm.

• Không đặt các ống tiêm đã qua sử dụng vào khay có chứa ống hút hoặc các dụng cụ thủy tinh khác.

• Không đóng nắp lại kim đã qua sử dụng.

• Vứt bỏ các kim tiêm trong thùng tiệt trùng đã được duyệt.

• Đảm bảo thùng đựng vật sắc nhọn được tiệt trùng trước khi vứt bỏ.

• Sau khi tiệt trùng thùng đựng vật sắc nhọn, có thể thêm thạch cao của Paris và để khô trước khi xử lý, điều này sẽ cố định các vật sắc nhọn và đảm bảo an toàn.

• Kim, lưỡi dao, vv… được coi là nguy hiểm ngay cả khi chúng vô trùng, bao bọc và trong thùng đựng ban đầu.

12. Tủ hút khí độc

• Phải tắt tủ hút và đóng sash khi không sử dụng. Nếu tủ hút là loại tủ hút có tốc độ dòng khí thay đổi thì không thể tắt, chỉ cần chắc chắn rằng sash được đóng lại khi không sử dụng.

• Nên đặt thiết bị và các vật liệu khác cách phía sau sash tối thiểu 15 cm (6 inch). Việc đặt này sẽ giảm tiếp xúc khu vực phòng thử nghiệm với khí độc hóa học do sự nhiễu loạn không khí.

• Khi sử dụng tủ hút, sash cần được giữ ở độ cao dòng khí tối ưu. Dán nhãn trực tiếp bên cạnh sash cho biết chiều cao này. Sash là rào cản cơ bản để bảo vệ chống cháy nổ có thể xảy ra trong tủ hút khí độc.

• Không được phép để giấy và các vật liệu khác vào ống xả của tủ hút. Các vật lạ có thể được hút vào ống dẫn quạt hút và sẽ ảnh hưởng không tốt đến hiệu suất của tủ hút.

• Tủ hút không dành cho việc lưu trữ hóa chất hoặc thiết bị. Tất cả các hóa chất và thiết bị dư thừa nên được lưu trữ trong các khu vực lưu trữ lâu dài.

• Không được cất thiết bị và các vật liệu khác vào khu vực vách ngăn (khe ở mặt sau của tủ hút). Baffle này để dòng không khí thông qua tủ hút khí độc. Nếu bị chặn, luồng chuyển động không khí của tủ hút sẽ không phù hợp.

• Thiết bị lớn đặt trong tủ hút phải được kê cao tối thiểu 3 – 4 cm (1½ “) trên bề mặt làm việc để cho phép chuyển động không khí bên dưới thiết bị thông thoáng.

• Trong khi nhân viên đang sử dụng tủ hút, thì sash phải được kéo xuống một mức để bảo vệ mặt và ngực trên của người đó. Chỉ có thời gian phải mở sash tủ hút khí độc hoàn toàn khi đặt thiết bị.

• Trước khi bắt đầu công việc phải kiểm tra xem có đủ lưu lượng trong tủ hút hay không.

• Nếu bạn băn khoăn liệu tủ hút có hoạt động đúng hay không, hãy gọi cho Sở Y tế và An toàn Môi trường.

13. Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho các tủ hút perchloric

• Những người sử dụng axit perchloric phải hoàn toàn quen thuộc với sự nguy hiểm của nó.

• Axit perchloric bị đổ phải được rửa kỹ với rất nhiều nước.

• Tránh sử dụng vật liệu hữu cơ hoặc hóa chất trong tủ hút.

• Không được sử dụng ngọn lửa hoặc bồn chứa dầu trong tủ hút.

• Phải sử dụng kính bảo hộ hoặc mặt nạ, cũng như sử dụng sash tủ hút khí độc bất cứ khi nào có thể để tăng sự an toàn.

Quy trình rửa sạch axit perchloric trong tủ hút khí độc:

1. Quy trình này phải được thực hiện sau mỗi lần sử dụng axit perchloric.

2. Rút tất cả các thiết bị trong tủ hút khí độc.

3. Đóng sash.

4. Bật vòi xịt phun rửa.

5. Vòi xịt rửa phải được bật ít nhất 15 phút.

Quy trình phân tích

Giới thiệu

Chăn nuôi động vật tối ưu chủ yếu do nguồn dinh dưỡng động vật đầy đủ quyết định nhìn từ quan điểm sinh lý, kinh tế và sinh thái. Nhằm cung cấp cho động vật các chất dinh dưỡng cần thiết đáp ứng các yêu cầu để duy trì, tăng trưởng, sinh sản, sản xuất thịt, sữa, trứng, len và lao động, giảm nguy cơ cho sức khỏe động vật, giảm thiểu sự bài tiết và phát thải gây ô nhiễm môi trường, cần hiểu biết đúng giá trị dinh dưỡng của thức ăn được sử dụng trong chế độ ăn.

Hầu hết thức ăn chăn nuôi như theo lứa tuổi và các sản phẩm phụ do sản xuất thực phẩm của con người và sản xuất năng lượng sinh học đều có chất lượng thay đổi, cần thiết phải phân tích mỗi lô. Khi các yêu cầu dinh dưỡng bắt đầu từ việc áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn, điều cực kỳ quan trọng là hàm lượng dinh dưỡng của thức ăn được phân tích theo một phương pháp chuẩn hoặc tương tự. Hơn nữa, việc sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn cải thiện tính minh bạch của dữ liệu giữa các phòng thử nghiệm, các viện và các công ty.

Trong phần thứ hai của sách hướng dẫn này, các phương pháp thường được sử dụng để xác định thành phần hóa học và khoáng chất của thức ăn, cũng như một số độc tố nấm mốc quan trọng. Mô tả các phương pháp theo thứ tự cố định của các hạng mục bắt đầu với nguyên tắc, phạm vi, trách nhiệm, thiết bị, thuốc thử, quy trình, tính toán, kiểm soát chất lượng, nhận xét, can thiệp, xử lý sự cố và tài liệu tham khảo. Trong bài chỉ đưa ra ví dụ: Quy trình phân tích tro thô. Ngoài ra, có quy trình phân tích chất khô, tro không hòa tan trong axit hydrochlorIc, vv.. Đối với thiết bị và thuốc thử, chỉ cần theo các nhu cầu cụ thể của phòng thử nghiệm. Quy trình được mô tả ngắn gọn, chi tiết hơn có thể được bổ sung theo các tiêu chí cụ thể của từng phòng thử nghiệm. Trong quy trình, không mô tả việc chuẩn bị mẫu, nhưng đã nêu trong phần đầu của sách hướng dẫn. Liên quan đến kiểm soát chất lượng, việc sử dụng mẫu kiểm soát trong mỗi lần thử là cực kỳ quan trọng để đảm bảo độ chính xác.

Kể từ khi Henneberg và Stohmann phát triển kế hoạch phân tích Weende vào năm 1860, các thành phần hóa học chính của thức ăn chăn nuôi được phân tích bằng các phương pháp thực nghiệm, tức là độ ẩm, protein thô, xơ thô, chất béo thô và tro thô, trong khi phần còn lại của chiết xuất nitơ tự do được tính theo chênh lệch. Năm 1963, Van Soest đã phát triển kế hoạch phân tích cụ thể có ý định mô tả đặc tính tốt hơn về bản chất của thành tế bào.
Việc xác định độ ẩm theo sau là tro thô trong thức ăn, dẫn đến hàm lượng chất hữu cơ có chứa các chất dinh dưỡng cho động vật. Tro thô bao gồm tro không hòa tan, vô dụng cho động vật, khoáng chất và nguyên tố vi lượng. Protein thô được xác định là nitơ và có nguồn gốc từ protein thực, chủ yếu là amino axit, peptide, không có protein như amoniac, urê, nitrat, amin đảm bảo chất lượng cho dinh dưỡng động vật. Trước đây, là các khối xây dựng trực tiếp cho sự hình thành protein động vật, Nitơ không protein (NPN) cho thấy, năng lượng kích thích sự phát triển của vi khuẩn dạ cỏ, một nguồn protein chất lượng cao cho động vật.

laboratory food analysis cereals test

Chất béo thô chủ yếu chứa các axit béo và đôi khi là các chất màu và sáp, cung cấp năng lượng, nhưng cũng xây dựng các khối để hình thành chất béo động vật và là một nguồn vitamin. Phần lớn nhất trong hầu hết các nguồn cấp là carbohydrate, cũng cung cấp năng lượng và có thể rất đa dạng về các chất. Có sự khác biệt cấu trúc của carbohydrate và phi cấu trúc. Có một số phương pháp để mô tả các cấu trúc của carbohydrate. Sợi thô chủ yếu bao gồm cellulose, polymer tuyến tính của glucose và lignin, polymer của axit phenolic. Chất tẩy rửa trung tính (NDF) đại diện cho toàn bộ thành tế bào: hemicellulose, cellulose và lignin. Chất tẩy rửa axit (ADF) tương tự như xơ thô. Sự khác biệt giữa NDF và ADF là một thước đo của hemicellulose, là một polymer phân nhánh của các loại đường khác nhau. Sự khác biệt giữa ADF và lignin là một thước đo của cellulose. Hemicellulose và cellulose được tiêu hóa một phần bởi động vật nhai lại, nhưng hầu như không tiêu hóa được đối với động vật dạ dày đơn. Khả năng tiêu hóa của chúng chủ yếu phụ thuộc vào mức độ lignification. ADF có thể chứa nitơ như là kết quả của sự biến tính protein bằng cách tạo màu nâu enzyme (phản ứng Maillard). Pectin cũng là polysaccharides ma trận, nhưng chúng rất dễ tiêu hóa. Trong số các carbohydrate phi cấu trúc, tinh bột, fructosans và đường là những thành phần quan trọng.

Việc xác định hàm lượng năng lượng thô của thức ăn cho một ý tưởng về nhiệt trị của chúng. Thức ăn được thu hoạch trong điều kiện khí hậu tốt, có thể cho ăn trong giai đoạn tăng trưởng kém. Trong quá trình làm sạch, các loại đường được lên men chủ yếu là axit lactic và axetic, một số etanol và đôi khi là axit butyric ít hấp dẫn hơn. Đặc tính của các sản phẩm lên men giúp đánh giá chất lượng ủ chua và cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh hàm lượng DM của silo để làm mất các chất dễ bay hơi trong quá trình sấy lò. Bên cạnh protein và năng lượng, động vật cần khoáng chất và nguyên tố vi lượng. Canxi và phốt pho không những là hai khoáng chất rất quan trọng cho sự phát triển xương của động vật, mà còn cho việc sản xuất sữa và trứng. Các khoáng chất quan trọng khác là magie, natri và kali. Bởi vì hầu hết các nhà máy cung cấp đủ natri cho thức ăn chăn nuôi và có thể thiếu hàm lượng clorua thích hợp, bổ sung muối là một phần quan trọng của chế độ dinh dưỡng cân bằng dinh dưỡng cho động vật. Các nguyên tố rất cần thiết đối với các phản ứng enzym trong cơ thể. Khả năng sinh học của chúng có thể thay đổi đáng kể. Những chất quan trọng nhất là sắt, đồng, kẽm, mangan, coban, iốt và selen.
Vì động vật nhai lại có thể tiêu hóa thức ăn và thức ăn ít tiêu hóa hơn như rơm rạ và cám, phương pháp tiêu hóa trong ống nghiệm có thể là thông tin để đánh giá thức ăn. Bên cạnh các chất dinh dưỡng, thức ăn cũng có thể chứa các chất không mong muốn. Các hợp chất được định nghĩa là các chất hoặc sản phẩm, có mặt trong và/hoặc trên sản phẩm dành cho thức ăn gia súc và có nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe động vật, sức khỏe con người, môi trường hoặc có thể ảnh hưởng xấu đến sản xuất chăn nuôi. Điển hình nhất là dioxin, PCB, kim loại nặng và độc tố nấm mốc. Tuy không thể loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của chất gây ô nhiễm thông thường nhưng điều quan trọng là nên giảm các chất này trong các sản phẩm dành cho thức ăn gia súc, liên quan đến độc tính cấp tính của chất, khả năng tích lũy sinh học và khả năng tiêu hóa, để ngăn chặn các tác dụng không mong muốn và có hại.

Quy trình phân tích tro thô

1. Nguyên tắc
Xác định trọng lượng tro là phần cặn sau khi đốt ở nhiệt độ 550oC.

2. Phạm vi: Quy trình này được áp dụng để xác định tro trong thành phần thức ăn và thức ăn. Không thể sử dụng phương pháp này đối với hỗn hợp khoáng sản.

3. Trách nhiệm: Các nhà phân tích trong phòng thử nghiệm sẽ thực hiện phân tích theo phương pháp này. Đó là trách nhiệm của các nhà phân tích phòng thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ tất cả các điều kiện đặt ra trong phương pháp này. Phải ghi chép lại bất kỳ sai lệch nào so với quy định trong phương pháp này và thông báo cho người giám sát.

4.Thiết bị:

– Đĩa lò đốt

– Cân phân tích điện tử

– Lò múp, có khả năng duy trì nhiệt độ đến 550 ± 20oC

– Bình hút ẩm

5. Các chất thử: Không

6. Quy trình:

– Đĩa lò đốt khô (4.1) ở 103oC trong ít nhất 2 giờ, sau đó chuyển từ lò đốt và làm mát trong bình hút ẩm.

– Cân đĩa rỗng (4.1) chính xác đến 0.1 mg (W1).

– Thêm khoảng 5 g mẫu vào đĩa và cân chính xác đến 0,1 mg (W2).

– Đặt đĩa vào lò đốt ở 550 ± 20oC (4.3) trong 3 giờ.

– Kiểm tra bằng mắt thường xem cặn có chứa các hạt cacbonat hay không (xem chú thích 9).

– Chuyển đĩa vào bình hút ẩm (4.4) và làm mát bằng nhiệt độ trong phòng (khoảng 45 phút).

– Cân đĩa chính xác đến 0.1 mg (W3).

7. Tính toán

Phần trăm AIA (% AIA) % AIA = (W3 – W1) x 100 / (W2 – W1)

Theo đó:

W1 = Cân đĩa rỗng (g),

W2 = Cân đĩa có mẫu (g), và

W3 = Cân đĩa tro sau khi đốt (g).

8. Kiểm soát chất lượng

Trong mỗi lô, phải phân tích tiêu chuẩn kiểm soát (mẫu QC). Mẫu phòng thử nghiệm QC có thể được thực hiện từ mẫu thức ăn chăn nuôi/thức ăn gia súc tương tự như trong các mẫu được phân tích. Lấy 3-4 kg mẫu QC đã chọn, xay qua một rây có kích thước lỗ 1 mm và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Phân tích mẫu QC 15–20 lần, lấy số trung bình và cho phép chấp nhận dung sai ± 2 SD. Các mẫu phải được phân tích trùng lặp. Sự khác biệt giữa các giá trị của hai phép xác định song song được thực hiện trên cùng một mẫu không được vượt quá 10% so với giá trị cao hơn và với chênh lệch lớn nhất là 0,5% đơn vị.

9. Nhận xét

Dư lượng chứa các hạt cacbonat, làm ẩm bằng nước cất, bay hơi nước để khô cẩn thận cẩn thận ở 103 ± 2oC và đốt trong 1 giờ ở 550 ± 20oC.

10. Can thiệp, khắc phục sự cố và an toàn

– Không cho phép mẫu tro được làm nguội dưới 200oC trong lò tro trước khi chuyển sang bình hút ẩm vì mẫu có thể hấp thụ độ ẩm.

– Không để mẫu ở trong bình hút ẩm bằng nhiệt độ phòng nhiều hơn 2 giờ trước khi cân.

– Cẩn thận khi mở bình hút ẩm để tránh mất tro.

– Chất hút ẩm phải được giữ kín và bình hút ẩm được đậy kín bằng mỡ chân không cao, dầu bôi trơn silicon.

– Đảm bảo rằng tất cả các bề mặt mà các chén nung tiếp xúc đều sạch sẽ, đặc biệt là các bộ hút ẩm khi sử dụng mỡ chân không.

– Cân lại giữa mỗi lần cân.

– Lò không được làm nóng trước. Để ngăn chặn sự bắt hơi nóng nhanh của mẫu và mất độ ẩm chậm. Bắt hơi nóng nhanh có thể gây cháy và mất độ ẩm nhanh chóng có thể gây ra hiện tượng tán xạ mẫu; cả hai tình huống này có thể dẫn đến mất mẫu.

– Lưu ý rằng một số bọt mẫu tràn ra khỏi nồi nấu. Nếu điều này xảy ra, phân tích lại bằng cách sử dụng cát rửa axit và/hoặc sử dụng chén lớn hơn.
NGUY HẠI: Sử dụng kẹp và găng tay để bảo vệ chống bỏng cho cánh tay và bàn tay khi bốc dỡ lò đốt nóng. Đứng sang một bên và thận trọng mở cửa lò nửa chừng. Không mở lò nóng trước khi mẫu đã cháy hoàn toàn.

11. Tài liệu tham khảo

Aoac 942.05.2000. Tro thức ăn gia súc. Gaithers-burg, MD, USA.ISo5984.2002.

Thức ăn chăn nuôi – Xác định tro thô. Geneva, Thụy Sĩ. quy định (ec) số 152/2009 ngày 27 tháng 1 năm 2009. Nêu các phương pháp lấy mẫu và phân tích để kiểm soát thức ăn chính thức. Phụ lục III, M, Tạp chí chính thức của Liên minh Châu Âu L54/1 từ 26/02/2009.

Mọi lĩnh vực của ngành chăn nuôi, các dịch vụ liên quan và phúc lợi cả động vật và con người đều bị ảnh hưởng bởi thức ăn chăn nuôi. Sự có sẵn dữ liệu phân tích chính xác, đáng tin cậy và có thể tái sản xuất là bắt buộc phù hợp công thức thức ăn. Chỉ khi phân tích đáng tin cậy mới có thể dẫn đến việc tạo ra dữ liệu khoa học tin cậy.

Tài liệu này cung cấp toàn diện về thực hành tốt phòng thử nghiệm, các quy trình đảm bảo chất lượng và các ví dụ về các quy trình vận hành chuẩn như được sử dụng trong các phòng thử nghiệm chuyên nghiệp. Việc áp dụng thực hành và quy trình này sẽ giúp các phòng thử nghiệm trong việc đạt được sự công nhận của cơ quan thẩm quyền để chứng nhận hoặc công nhận và nâng cao chất lượng báo cáo dữ liệu bởi các phòng thử nghiệm phân tích thức ăn chăn nuôi.

Ngoài ra, đảm bảo thực hành tốt phòng thử nghiệm được trình bày trong tài liệu sẽ nâng cao sự an toàn của nhân viên phòng thử nghiệm. Tài liệu sẽ hữu ích cho các nhà phân tích trong phòng thử nghiệm, quản lý phòng thử nghiệm, nghiên cứu sinh, giáo viên và hy vọng rằng sẽ cho phép công nhận trong ngành chăn nuôi, bao gồm cả ngành nuôi trồng thủy sản, đánh giá cao tầm quan trọng của dữ liệu đáng tin cậy đã được chứng minh và đảm bảo chất lượng. Triển khai và áp dụng các phương pháp, nâng cao khả năng nghiên cứu và đào tạo của sinh viên tốt nghiệp từ các tổ chức R&D và thúc đẩy tốt hơn môi trường giữa các nền kinh tế phát triển và phát triển. Điều này sẽ mang lại lợi ích lâu dài và thúc đẩy đầu tư vào cả ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi và tổ chức R&D.

Tố Quyên dịch
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO)

0934 517 576