Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam
Địa điểm Đường N1-1, KCN Long Đức, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam
Lĩnh vực Thực phẩm
Hạng mục Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam
Thời gian hoàn thành 2021

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam

Tham khảo thêm: Thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất phụ gia thực phẩm Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam

0934 517 576