Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab QA, QC, R&D Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A
Địa điểm Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A
Lĩnh vực Dược phẩm
Hạng mục Thiết kế phòng lab QA, QC, R&D Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A
Thời gian hoàn thành 2021

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A
Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A
Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A
Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A
Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A
Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A
Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A
Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A
Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D, QA, QC, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

Xem thêm: Thi công nội thất phòng thí nghiệm Nhà máy Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

0934 517 576