Thiết kế phòng xét nghiệm Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Bệnh viện Thống Nhất

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng xét nghiệm Bệnh viện Thống Nhất
Địa điểm Số 1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Bệnh viện Thống Nhất
Lĩnh vực Bệnh viện
Hạng mục Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học, Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất
Thời gian hoàn thành 2019

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất
Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất
Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất
Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất
Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất
Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất
Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất
Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất
Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất
Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất
Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất
Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất

Hình thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Huyết học Bệnh viện Thống Nhất

Xem hình: Thi công nội thất phòng xét nghiệm khoa huyết học Bệnh viện Thống Nhất

Hình thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất

Thiết kế phòng xét nghiệm Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất

Xem hình: Thi công nội thất phòng xét nghiệm Khoa Hóa sinh Bệnh viện Thống Nhất

0934 517 576