Tại sao việc theo dõi nhiệt độ và độ ẩm lại quan trọng trong phòng thí nghiệm?

Tại sao việc theo dõi nhiệt độ và độ ẩm lại quan trọng trong phòng thí nghiệm?

Ngoài nhiệt độ và độ ẩm môi trường không có bụi là những thông số quan trọng cần được kiểm soát trong phòng thí nghiệm. Ngoài việc góp phần mang lại sự thoải mái và hiệu quả cho nhân viên phòng thí nghiệm, việc kiểm soát các thông số này còn góp phần mang lại khả năng tái tạo cao cho kết quả thử nghiệm.

Những lý do chính biện minh cho việc kiểm soát và giám sát nhiệt độ và độ ẩm là:

  • Hiệu chuẩn và vận hành các dụng cụ phức tạp
  • Hiệu chuẩn thiết bị đo thể tích
  • Bảo quản quả cân chuẩn và vật liệu chuẩn
  • Nghiên cứu độ ổn định
  • Nghiên cứu tăng trưởng vi sinh vật
  • Nghiên cứu động học phản ứng

Hiệu chuẩn và vận hành các dụng cụ phức tạp

Tất cả các nhà sản xuất thiết bị đều khuyến nghị phạm vi nhiệt độ và độ ẩm tối ưu trong đó thiết bị nên được vận hành. Một số thiết bị nhất định nhạy cảm với cả sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm vì những thay đổi như vậy có thể ảnh hưởng đến hoạt động của lớp phủ quang học, thiết bị điện tử và các bộ phận cơ khí. Cả việc hiệu chuẩn và vận hành thường lệ đều có thể cho thấy sự khác biệt dẫn đến kết quả không thể lặp lại

Hiệu chuẩn dụng cụ thủy tinh thể tích

Tất cả các phân tích đều yêu cầu chuyển khối lượng có thể lặp lại. Hiệu chuẩn dụng cụ thủy tinh được thực hiện ở 25°C +/- 2°C. Thủy tinh ở nhiệt độ này có hệ số giãn nở nhiệt rất thấp nhưng môi trường lỏng được sử dụng để hiệu chuẩn có thể cho thấy sự thay đổi thể tích đáng kể trên mỗi độ C thay đổi nhiệt độ.

Bảo quản quả cân chuẩn và vật liệu chuẩn

Các chất chuẩn dùng cho mục đích hiệu chuẩn như quả cân hoặc bộ lọc quang học cần được xử lý và bảo quản cẩn thận. Sự thay đổi độ ẩm ngoài giới hạn cho phép có thể dẫn đến hư hỏng do ăn mòn dần dần hoặc hư hỏng vật liệu chuẩn. Các kết quả phân tích mẫu chuẩn đã được chứng nhận không thể được đảm bảo nếu nhiệt độ và độ ẩm không được duy trì.

Nghiên cứu độ ổn định

Thời hạn sử dụng của dược phẩm và thực phẩm phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bảo quản. Các nghiên cứu về độ ổn định cấp tốc trên các sản phẩm này được tiến hành trong các buồng ổn định được thiết kế đặc biệt , nơi cả nhiệt độ và độ ẩm đều được kiểm soát trong thời gian dài từ vài ngày đến vài tháng.

Phân hủy vi sinh vật

Các nghiên cứu về sự phát triển của khuẩn lạc vi khuẩn trên mẫu thực phẩm hoặc dược phẩm đòi hỏi phải ủ ở nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát trong số ngày xác định.

Nghiên cứu động học phản ứng

Tốc độ phản ứng của các quá trình sinh hóa được kiểm soát bằng hóa chất và enzyme bị thay đổi đáng kể do thay đổi nhiệt độ. Kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ là cần thiết cho các nghiên cứu động học có thể lặp lại của các phản ứng như vậy

Làm thế nào để theo dõi nhiệt độ và độ ẩm?

Nhiệt độ và độ ẩm được theo dõi bằng cách ghi lại liên tục hoặc ít nhất hai lần một ngày vào đầu và cuối ngày bằng nhiệt kế và ẩm kế đã được hiệu chuẩn. Các thiết bị ghi và ghi dữ liệu kỹ thuật số cũng đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm hiện đại.

0934 517 576