Những lý do hàng đầu để theo đuổi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Những lý do hàng đầu để theo đuổi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Thiết kế và thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp (FSMS) có thể giúp các tổ chức cải thiện nhiều lĩnh vực ngoài nhiệm vụ được hệ thống xác định. Điều quan trọng đối với người quản lý phải điều chỉnh mục tiêu an toàn thực phẩm với nhu cầu kinh doanh để thực hiện chương trình thành công và có ý nghĩa. Dưới đây là một số lý do hàng đầu tại sao các công ty trong ngành công nghiệp thực phẩm có thể muốn theo đuổi việc phát triển và triển khai FSMS:

1. Hiểu biết và tin tưởng công ty đã làm mọi thứ có thể để duy trì hoạt động kinh doanh theo hình thức đáp ứng các quy tắc và quy định về an toàn thực phẩm.

Lợi ích cuối cùng và quan trọng nhất cho một tổ chức trải qua quá trình thiết kế và thực hiện FSMS phù hợp là biết tổ chức đã làm mọi thứ có thể để duy trì hoạt động kinh doanh của mình theo cách phù hợp với tất cả luật định, quy định và luật về an toàn thực phẩm, mỗi ngày cánh cửa rộng mở cho hoạt động kinh doanh. Đối với chủ doanh nghiệp, kiến thức đó là vô giá. Đây là cách thức xây dựng thương hiệu và duy trì lời hứa về an toàn thực phẩm với người tiêu dùng.

2. Đánh giá mô hình kinh doanh và FSMS một cách toàn diện.

Bằng cách áp dụng việc tự phản ánh và xác định các cơ hội cải tiến, người quản lý có thể dẫn đầu chịu trách nhiệm cho các hoạt động cải tiến tại các phòng ban của công ty. Mỗi cơ hội cải tiến này có tiềm năng giúp bạn đạt được kết quả cuối cùng và giảm khả năng chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm ngay bây giờ hoặc trong tương lai.

3. Giám sát và các vấn đề có xu hướng đáng lo ngại và/hoặc không tuân thủ, các hành động khắc phục từng tình huống được xác định thông qua chương trình hành động khắc phục/phòng ngừa đầy đủ chức năng.

Khi các nhân viên xem xét các vấn đề sửa lỗi, họ sẽ biết người quản lý quan tâm đến việc cải tiến liên tục. Điều này sẽ nhắc nhở nhân viên bắt đầu đưa ra các đề xuất cải tiến của chính họ. Những đề xuất này sẽ thúc đẩy sự cải tiến trong các lĩnh vực ngoài FSMS ban đầu.

4. Xác minh FSMS đang hoạt động và thực hiện theo thiết kế.

Bằng cách liên tục đánh giá từng chương trình và chức năng an toàn thực phẩm, tổ chức sẽ phát hiện những vấn đề đáng lo ngại và không phù hợp trước khi xảy ra sự cố hoặc cơ quan / cơ quan chứng nhận phát hiện. Việc đánh giá định kỳ, phi lợi nhuận cho phép công ty lựa chọn khung thời gian để giúp cải thiện tình hình mà không quá ảnh hưởng đến những người bên ngoài.

5. Xây dựng biện pháp giám sát và đo lường phù hợp.

Ngay khi hiểu biết tất cả các yêu cầu về an toàn thực phẩm, tổ chức sẽ có thể đánh giá hiệu quả an toàn thực phẩm dựa trên dữ liệu khoa học, các quy định và hướng dẫn hành động của tổ chức theo hướng cải tiến liên tục và phù hợp.

6. Tạo ra một chương trình đào tạo và giáo dục đi lên mạnh mẽ từ các quy trình bằng văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện công việc rõ ràng và xác định rõ các yêu cầu của công ty.

Lực lượng lao động được đào tạo tốt là lực lượng lao động năng động và hoạt bát. Doanh số giảm, tai nạn, sự cố bị giảm và tăng hiệu quả sản xuất. Nhân viên có nhận thức khi một tổ chức mất thời gian để đảm bảo mỗi công việc được yêu cầu hoàn thành theo cách an toàn nhất có thể.

7. Phát triển các mục tiêu có ý nghĩa và các mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả an toàn thực phẩm và có thể giảm các phụ phí.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có những mục tiêu khác nhau và hàng năm những mục tiêu này có thể sẽ thay đổi. Mục tiêu đảm bảo việc cải tiến liên tục về thực hiện an toàn thực phẩm đối với hoạt động kinh doanh theo thời gian.

8. Đảm bảo người quản lý thực tế hiểu, biết quy định và phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm hàng ngày.

Những yêu cầu này có thể là động lực để cải tiến liên tục bằng cách đảm bảo công ty có những quy trình và hướng dẫn công việc mới nhất cho nhân viên thực hiện theo từng ngày.

9. Xây dựng hướng dẫn và / hoặc thủ tục làm việc nhằm hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc và đảm bảo hoàn thành từng nhiệm vụ an toàn thực phẩm theo hình thức có kỷ luật và được người quản lý phê duyệt.

Điều này sẽ làm giảm rủi ro cho tổ chức có nhân viên vô tình gây ra lỗi về an toàn thực phẩm dẫn đến nhân viên đó hoặc người khác bị tổn hại (hoặc tồi tệ hơn). Nó cũng làm giảm rủi ro của công ty đối với việc kiểm tra nhà nước, phạt tiền, mất uy tín, và kinh doanh thua lỗ do có thể bị thu hồi.

10. Xác định và phân loại rủi ro về an toàn thực phẩm của tổ chức

Ngay khi nắm bắt thông tin này, người quản lý có thể ưu tiên và quyết định cách thức loại bỏ hoặc giảm rủi ro kinh doanh và trách nhiệm ở mức chấp nhận được. Những rủi ro này thường được kiểm soát tốt hơn thông qua việc quản lý đánh giá nghiêm ngặt. Vì một khoản thưởng, nhân viên sẽ trở nên hòa hợp hơn để cùng suy nghĩ về những rủi ro và giúp nâng cao quản lý toàn bộ các hoạt động.

Đỗ Quyên
Theo FoodSafety magazine

0934 517 576