Ngành chăn nuôi, thú y và thủy sản

Ngành chăn nuôi, thú y và thủy sản

Những năm qua, ngành Chăn nuôi – Thú y và Thủy sản đã phát triển cả về quy mô và tính chuyên môn hóa, từ chăn nuôi nhỏ lẻ đang dịch chuyển dần sang chăn nuôi tập trung, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

0934 517 576