Lab Dip là gì? Mục tiêu của Lab Dip? Quy trình làm Lab Dip?

Lab dip là gì

I. Lab Dip trong dệt may:

Lab dip là một mẫu vải nhuộm hoặc sợi được chuẩn bị để phê duyệt màu sắc. Đó là một quá trình mà mẫu hoặc mẫu vật do người mua cung cấp được đối sánh với tỷ lệ phần trăm thuốc nhuộm khác nhau trong phòng thí nghiệm có hoặc không có sự trợ giúp của máy đo quang phổ. Lab dip đóng vai trò quan trọng trong việc phối màu và đây là nhiệm vụ quan trọng trước khi nhuộm vải số lượng lớn.

Trước khi sản xuất nhuộm vải số lượng lớn lab dip được phê duyệt từ người mua. Lập công đoạn nhúng là một quá trình quan trọng và thiết yếu trong ngành dệt may. Hoạt động này được thực hiện bởi kỹ thuật viên phòng thí nghiệm và theo dõi bởi người bán hàng .

Quy trình gửi lab dip có thể khác nhau từ người mua này sang người mua khác. Thông thường, trước khi gửi lab dip, nhà cung cấp so sánh màu mẫu với tiêu chuẩn màu nhất định (có thể là mã màu Pantone hoặc mẫu vải) kiểm tra trong hộp đèn (tủ so màu) để xem màu sắc trông như thế nào dưới các cài đặt ánh sáng khác nhau, chẳng hạn như ánh sáng ban ngày so với đèn huỳnh quang của cửa hàng (xem hình bên dưới). Thông thường mẫu lab dip được làm từ các mảnh vải 6 inch x 6 inch. Sau khi phê duyệt lab dip, công thức sau đó được gửi đến sàn nhuộm để sản xuất số lượng lớn cùng với mẫu.

Lab Dip là một mẫu thử nghiệm vải được nhuộm để đạt tiêu chuẩn màu sắc. Đây là một quá trình mà mẫu màu do người mua cung cấp được khớp với tỷ lệ thuốc nhuộm khác nhau trong phòng thí nghiệm có hoặc không có sự trợ giúp của máy quang phổ. Lab Dip đóng một vai trò quan trọng trong việc kết hợp độ tươi sáng & đây là một nhiệm vụ quan trọng trước khi sản xuất hàng loạt. Trong bài viết trước của tác giả này, chúng ta phải tìm hiểu về sơ đồ dòng chảy trên phòng thí nghiệm nhuộm.

Đo màu mẫu dệt so với lab dip

Có nhiều hệ thống kết hợp khác nhau được theo dõi trong Labs. Đó là:

 1. Ống ánh sáng phù hợp.
 2. Ánh nắng mặt trời phù hợp.
 3. Ultra Violet phù hợp.
 4. Kết hợp ánh sáng natri (phòng hiển thị).
Tủ so màu vải
Tủ so màu vải

II. Mục tiêu của Lab Dip:

Các mục tiêu chính trong lab dip như sau:

 1. Để tính công thức nhuộm mẫu.
 2. Phát triển lab dip theo msuf sắc yêu cầu của người mua hoặc mẫu màu được cung cấp bằng cách sử dụng thuốc nhuộm, chất hỗ trợ và vải có sẵn trong kho.
 3. Để so sánh mẫu đã nhuộm với mẫu màu bằng hộp đèn (tủ so màu) hoặc Máy đo quang phổ.
 4. Tính toán sửa lại công thức nhuộm mẫu.
 5. Lab Dip cuối cùng đã được phê duyệt (Hạng: A, B, C và D)
 6. Tạo công thức theo màu sắc được người mua chấp thuận với tối ưu hóa chi phí phù hợp và độ lệch tối thiểu giữa nhuộm trong phòng thí nghiệm và nhuộm số lượng lớn.
 7. Cung cấp công thức đã được người mua phê duyệt cho bộ phận nhuộm để tiến hành nhuộm số lượng lớn.

III. Quy trình làm Lab Dip:

Lab Dip đóng một vai trò quan trọng trong quá trình nhuộm. Quá trình nhuộm số lượng lớn hoàn toàn phụ thuộc vào công việc phát triển lab dip. Lab Dip được quản lý hoàn toàn theo trình tự sau.

Chuyển đổi Lab Dip yêu cầu từ người mua

Nhập vào máy tính

Công thức đầu tiên được đưa ra bởi swatch / pantone số

Sửa chữa đầu tiên

Điều chỉnh thứ hai

Phân loại mẫu (A, B, C, D)

Sợi và đan mẫu gửi cho người mua

Được chấp thuận bởi người mua

Đơn đặt hàng cho sản xuất số lượng lớn

Phiếu sản xuất với mẫu và công thức được phê duyệt gửi đến phần sản xuất.

Biểu đồ quy trình hoạt động làm lab dip ở trên là biểu đồ quy trình điển hình gần như giống nhau trong toàn bộ ngành dệt may. Nhưng nó có thể thay đổi tùy thuộc vào quy trình riêng của kỹ thuật viên phòng thí nghiệm.

0934 517 576