Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)
Địa điểm Tầng 12A, Số 8-10, Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)
Lĩnh vực Mỹ phẩm
Hạng mục Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)
Thời gian hoàn thành 2020

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)
Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)
Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)
Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)
Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)
Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)
Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam) Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)

Xem thêm: Thi công nội thất phòng lab R&D mỹ phẩm Công ty TNHH Connell Bros (Việt Nam)

0934 517 576