Thiết kế phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam
Địa điểm Lô A11, khu công nghiệp KSB-khu B, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam
Lĩnh vực Sản xuất bột đá
Hạng mục Thiết kế phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam
Thời gian hoàn thành 2020

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam

Xem thêm: Thi công nội thất phòng thí nghiệm R&D Công ty TNHH Apex Material Industrial Việt Nam

0934 517 576