Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Địa điểm 889 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Lĩnh vực Sản xuất các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại cây có dầu
Hạng mục Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thời gian hoàn thành 2021

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)
Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Thiết kế phòng lab R&D Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

Tham khảo thêm: Thi công nội thất phòng thí nghiệm Công ty Cổ Phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco)

0934 517 576