Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam
Địa điểm Số 190, Đường Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)
Lĩnh vực Sản suất dầu nhớt
Hạng mục Phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam
Thời gian hoàn thành 2021

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)
Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)
Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)
Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)
Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)
Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)
Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)
Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)
Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)
Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Thiết kế phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Tham khảo thêm: Thi công nội thất phòng lab nhà máy Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa chất Việt Nam (Vilube)

Bài viết cùng chủ đề:

0934 517 576