Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab QC nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam
Địa điểm Đường Song Hành 1, KCN Nhơn Trạch 6 - Xã Long Thọ - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai
Chủ đầu tư Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam
Lĩnh vực Sản xuất plastic
Hạng mục Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam
Thời gian hoàn thành 2020

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam
Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam
Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam
Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam
Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam
Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam
Thiết kế phòng lab Color Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam
Thiết kế phòng lab Pilot Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam
Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Thiết kế phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Thiết kế phòng lab Color Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Thiết kế phòng lab Pilot Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

Xem thêm: Thi công nội thất phòng lab QC Nhà máy Công ty TNHH Samyang EP Việt Nam

0934 517 576