Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab R&D nhà máy Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)
Địa điểm Số 18 VSIP II-A, đường số 23 Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)
Lĩnh vực Sản xuất và cung cấp keo dán công nghiệp
Hạng mục Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)
Thời gian hoàn thành 2020

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

Xem thêm: Thi công nội thất phòng lab R&D nhà máy sản xuất keo dán công nghiệp Công ty TNHH Techbond MFG (Việt Nam)

0934 517 576