Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng thí nghiệm Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản
Địa điểm Lô B5, cụm công nghiệp Mỹ Hiệp - Xã Mỹ Hiệp - Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp
Chủ đầu tư Công ty TNHH Thức ăn thủy sản Feed One
Lĩnh vực Thức ăn thủy sản
Hạng mục Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản
Thời gian hoàn thành 2022

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp
Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp
Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp
Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp
Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp
Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp
Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp
Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp
Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp
Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp
Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp
Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Thiết kế phòng lab nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại Đồng Tháp

Xem thêm: Thi công nội thất phòng thí nghiệm Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản tại đây

0934 517 576