Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng thí nghiệm Nông Trại và Nhà máy Công ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)
Địa điểm Thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)
Lĩnh vực Chế biến sữa, chăn nuôi
Hạng mục Thiết kế phòng thí nghiệm Nông Trại và Nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)
Thời gian hoàn thành 2020

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)
Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)
Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)
Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)
Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)
Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)
Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)

Thiết kế phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)

Xem thêm: Thi công nội thất phòng thí nghiệm nhà máy sữa Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (Dalatmilk)

0934 517 576