Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Physical Lab and Dye Lab
Địa điểm Lô số 32-33, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 6 - Xã Long Thọ - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai
Chủ đầu tư American & Efird Vietnam Thread LLC
Lĩnh vực Sản xuất chỉ may, chỉ thêu và dệt may kỹ thuật.
Hạng mục Thiết kế nội thất phòng thí nghiệm vật lý và phòng thí nghiệm nhuộm chỉ may, chỉ thêu
Thời gian hoàn thành 2019

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

Thiết kế phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam

0934 517 576