Hotline

0934 51 75 76

Hotline

Thiết kế phòng lab và vi sinh thực phẩm

các yêu cầu thiết kế phòng Lab và phòng vi sinh
Diện tích hiện có là 4 x 3.5 m, cao 3m , phòng nằm trong xưởng SX.
Các yêu cầu:
1.Phân tích vi sinh bao gồm các chỉ tiêu: Tổng số VKHK, Nấm men/ nấm mốc, Coliform.
2. Phân tích hóa lý: Độ ẩm, đường khử, hoạt độ, pH.
Các thiết bị như tủ sấy, tủ hấp có thể để ở vị trí phòng ngoài.

0934 51 75 76