Thiết kế phòng lab và vi sinh thực phẩm


các yêu cầu thiết kế phòng Lab và phòng vi sinh
Diện tích hiện có là 4 x 3.5 m, cao 3m , phòng nằm trong xưởng SX.
Các yêu cầu:
1.Phân tích vi sinh bao gồm các chỉ tiêu: Tổng số VKHK, Nấm men/ nấm mốc, Coliform.
2. Phân tích hóa lý: Độ ẩm, đường khử, hoạt độ, pH.
Các thiết bị như tủ sấy, tủ hấp có thể để ở vị trí phòng ngoài.