Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng R&D Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam (Great World Ink Vietnam Co., Ltd)
Địa điểm Số 02 VSIP II-A, Đường số 29, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam (Great World Ink Vietnam Co., Ltd)
Lĩnh vực Sản xuất và gia công mực in nước và mực in dầu
Hạng mục Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in
Thời gian hoàn thành 2019

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D nhà máy sản xuất mực in Công ty TNHH Mực In Great World Việt Nam

0934 517 576