Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab R&D Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Địa điểm Lô EI-7, EI-8, EI-9, KCN Giao Long giai đoạn II, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Chủ đầu tư Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Lĩnh vực Sản xuất, sơ chế da
Hạng mục Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Thời gian hoàn thành 2020

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Xem hình thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Xem thêm: Thi công nội thất phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

0934 517 576