Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Địa điểm Đường song hành 1, KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Lĩnh vực Sản xuất thiết bị điện, sản xuất màng hấp thụ
Hạng mục Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Thời gian hoàn thành 2019

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam (Sinoma Membrane Material Vietnam Company Limited) vốn đầu tư 100% nước ngoài, chuyên sản xuất màng ngăn dùng trong ắc quy.

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

Xem thêm: Thi công nội thất phòng lab R&D Công ty TNHH Vật Liệu Màng Sinoma Việt Nam

0934 517 576