Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Địa điểm Lô A4,A5,A10,A11, đường Đại Đăng 3 khu công nghiệp Đại Đăng, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Lĩnh vực Sản xuất keo công nghiệp
Hạng mục Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Thời gian hoàn thành 2019

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm áp tường thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Bàn thí nghiệm áp tường thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Tủ lưu mẫu vật liệu inox SUS304 thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam
Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Bàn thí nghiệm áp tường thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Bàn thí nghiệm áp tường thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Tủ lưu mẫu vật liệu inox SUS304 thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Thiết kế phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam

Xem hình ảnh thi công nội thất Phòng lab R&D Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam tại đây

Có thể bạn nên xem:

0934 517 576