Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy hải sản Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Địa điểm Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Chủ đầu tư Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Lĩnh vực Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Hạng mục Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy hải sản Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thời gian hoàn thành 2020

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long
Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Dự án của Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long tại KCN Hòa Phú (giai đoan 2)

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư từ nước ngoài, được thành lập từ năm 2018 để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy hải sản Vĩnh Long tại lô II-7, KCN Hoà Phú (giai đoạn 2), xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 nhưng Công ty vẫn quyết định đầu tư thêm 62,75 tỷ đồng tương đương 2,7 triệu USD (tăng từ 20 triệu USD lên 22,7 triệu USD) để đầu tư thêm 01 dây chuyền sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm với quy mô sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tăng thêm 50.000 tấn/năm (tăng từ 500.000 tấn/năm lên 550.000 tấn/năm).

Hiện nay, dự án đang trong quá trình hoạt động của giai đoạn 01 với doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 là 1.021,62 tỷ đồng, ước lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 là 69,77 tỷ đồng và đang sử dung 217 người./.

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy hải sản Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

Thiết kế phòng lab Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long

0934 517 576