Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam)
Địa điểm Số 1A, Đường 6A, KCN Việt Nam-Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Chủ đầu tư Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam)
Lĩnh vực Dệt sợi, sản xuất và gia công sản xuất vải dệt thoi
Hạng mục Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2
Thời gian hoàn thành 2020

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2
Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2
Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2
Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2
Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2
Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2
Bàn áp tường chữ l thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2
Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2
Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2
Bàn thao tác trung tâm thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2
Bàn thí nghiệm áp tường thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Bàn áp tường chữ l thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Bàn thao tác trung tâm thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Bàn thí nghiệm áp tường thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

Xem thêm: Thiết kế phòng lab Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) Giai đoạn 2

0934 517 576