Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Địa điểm Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty xăng dầu khu vực II TNHH MTV
Lĩnh vực Xăng dầu
Hạng mục Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Thời gian hoàn thành 2020

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Bàn thao tác trung tâm Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Tủ hút khí độc thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Tủ hút khí độc thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Bàn đặt máy thí nghiệm thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Bàn chậu rửa thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Bàn cân chống rung thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)
Bàn đặt máy thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng lab Trung tâm thử nghiệm xăng dầu Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Saigon)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Bàn thao tác trung tâm Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Tủ hút khí độc thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Tủ hút khí độc thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Bàn đặt máy thí nghiệm thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Bàn chậu rửa thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Bàn cân chống rung thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Bàn đặt máy thiết kế phòng hóa nghiệm Trung tâm thử nghiệm xăng dầu (Petroleum Laboratory Center)

Xem thêm: Thi công nội thất phòng thí nghiệm Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Saigon)

0934 517 576