Thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y – thủy sản UV Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LÝ SƠN SA KỲ hân hạnh được chọn là đơn vị cung cấp, thiết kế, thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y – thủy sản UV Việt Nam. Chúng tôi tập trung vào những giá trị cốt lõi, đặt chất lượng lên trên số lượng không ngừng xây dựng niềm tin với khách hàng. Góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu Việt.

 

Với mục đích nâng cao chất luợng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, công ty UV-Việt Nam chuyên kinh doanh sản xuất thuốc thú y – thủy sản, đã đưa nhà máy đạt chuẩn GMP vào họat động tại khu công nghiệp An Hạ, Tp.HCM. Nhằm đáp ứng với quy mô phát triển của công ty, công ty UV-Việt Nam đã đâu tư xây dựng phòng thí nghiệm hiện đại cho nhà máy tại địa chỉ: 18 Lô G, đường D1, Khu Công Nghiệp An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Tp. HCM

 

Bên dưới đây là một số hình ảnh thiết kế nội thất phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y – thủy sản UV Việt Nam để Khách hàng tham khảo.

Bố trí nội thất thiết bị thiết kế phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y – thủy sản UV Việt Nam
Phối cảnh 3D bố trí nội thất thiết bị thiết kế phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y – thủy sản UV Việt Nam
Phối cảnh 3D bố trí nội thất thiết bị thiết kế phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y – thủy sản UV Việt Nam
Phối cảnh 3D bố trí nội thất thiết bị thiết kế phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y – thủy sản UV Việt Nam
Phối cảnh 3D bố trí nội thất thiết bị thiết kế phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y – thủy sản UV Việt Nam
Phối cảnh 3D bố trí nội thất thiết bị thiết kế phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y – thủy sản UV Việt Nam
Phòng máy
Phòng chuẩn bị môi trường
Phòng mô thực vật
Phòng lưu mẫu hóa lý
Phòng hấp bỏ
Khu QC Probiotic
Phòng xử lý mẫu
Phòng R&D hóa lý
Phòng tủ hút
Phòng hấp
Phòng chuẩn bị môi trường
Khu CNSH
Phòng rửa dụng cụ
Phòng kho hóa chất
Phòng dụng cụ, Phòng Lưu mẫu
Phòng hấp
Phòng thử độ vô trùng
Phòng chuẩn bị môi trường
Phòng kiểm mẫu
Phòng nhiệt
Phòng cân
Phòng tiếp nhận mẫu
kho hóa chất
Phòng rửa
Phòng ủ
Phòng tủ hút
Phòng cấy
Phòng ủ độc