Thiết kế cải tạo thi công phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LÝ SƠN SA KỲ hân hạnh được chọn là đơn vị cung cấp, thiết kế cải tạo thi công phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN. Chúng tôi tập trung vào những giá trị cốt lõi, đặt chất lượng lên trên số lượng không ngừng xây dựng niềm tin với khách hàng. Góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu Việt.

Hình ảnh thiết kế 3D thiết kế cải tạo thi công phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN

3D thiết kế cải tạo thi công phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN

Hình ảnh phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại
Hình ảnh tủ hút khí độc phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại
Hình ảnh phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại
Tủ trưng bày mẫu sản phẩm sau khi được thiết kế lại
Tủ trưng bày sản phẩm chưa được thiết kế
Hình ảnh phòng thí nghiệm chưa được thiết kế
Hình ảnh phòng thí nghiệm chưa được thiết kế
Hình ảnh tủ hút khí độc phòng thí nghiệm chưa được thiết kế
Hình ảnh phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại
Hình ảnh phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại
Hình ảnh phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại
Hình ảnh phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại
Hình ảnh phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại
Hình ảnh phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại
Hình ảnh phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại
Hình ảnh phòng thí nghiệm sau khi được thiết kế lại
Thiết kế cải tạo thi công phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN
Thiết kế cải tạo thi công phòng thí nghiệm thuốc sát trùng VN