Thiết bị cho phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm đơn áp tường : Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 1800 x 750 x 830
Bàn thí nghiệm trung tâm : Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) : 3600 x 1500 x 830
Tủ truyền mẫu (PassBox) :Kích thước (Rộng x Sâu x Cao : 500 x 500 x 500