Thi công nội thất phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa – Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Thi công nội thất phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Địa điểm 461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Lĩnh vực Bệnh viện
Hạng mục Thi công nội thất phòng xét nghiệm
Thời gian hoàn thành 2020

Xem hình ảnh thi công thực tế phòng thí nghiệm

Bàn đặt máy thí nghiệm phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bàn đặt máy thí nghiệm phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bàn đặt máy thí nghiệm phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bàn thí nghiệm trung tâm nội thất phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bàn đặt máy phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bàn đặt máy xét nghiệm phòng thí nghiệm y tế, nội thất phòng thí nghiệm y tế
Bàn thí nghiệm áp tường nội thất phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bàn thao tác phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bàn thao tác phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bàn đặt máy phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bàn thí nghiệm áp tường nội thất phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bàn đặt máy phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bàn đặt máy phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bàn đặt máy thí nghiệm phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bàn đặt máy thí nghiệm phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bàn đặt máy thí nghiệm phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bàn thí nghiệm trung tâm nội thất phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bàn đặt máy phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bàn đặt máy xét nghiệm phòng thí nghiệm y tế, nội thất phòng thí nghiệm y tế

Bàn thí nghiệm áp tường nội thất phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bàn thao tác phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bàn thao tác phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bàn đặt máy phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bàn thí nghiệm áp tường nội thất phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bàn đặt máy phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bàn đặt máy phòng xét nghiệm Phòng khám Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bài viết cùng chủ đề:

0934 517 576