Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Địa điểm 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Lĩnh vực Trường học
Hạng mục Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa y
Thời gian hoàn thành 2020

Xem hình ảnh thi công thực tế phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm trung tâm phòng lab Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ phòng lab Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Bàn thí nghệm trung tâm có kệ hóa chất nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Bàn thí nghệm trung tâm có kệ nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Bàn thí nghiệm giáo viên mặt bàn bằng đá marble màu trắng dày 18mm
Bàn chậu rửa đôi mặt bàn bằng đá marble màu trắng dày 18mm
Bàn chậu rửa đôi mặt bàn bằng đá marble màu trắng dày 18mm
Bàn bồn rửa đôi mặt bàn bằng đá marble màu trắng dày 18mm
Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Bàn thí nghiệm thực hành ngành y
Bàn chậu rửa phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm trung tâm phòng lab Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ phòng lab Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Bàn thí nghệm trung tâm có kệ hóa chất nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Bàn thí nghệm trung tâm có kệ nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Bàn thí nghiệm giáo viên mặt bàn bằng đá marble màu trắng dày 18mm

Bàn chậu rửa đôi mặt bàn bằng đá marble màu trắng dày 18mm

Bàn chậu rửa đôi mặt bàn bằng đá marble màu trắng dày 18mm

Bàn bồn rửa đôi mặt bàn bằng đá marble màu trắng dày 18mm

Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thi công nội thất phòng thí nghiệm Khoa Y Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Bàn thí nghiệm thực hành ngành y

Bàn chậu rửa phòng thí nghiệm

Bài viết cùng chủ đề:

0934 517 576