Thi công nội thất phòng lab Trung tâm Kiểm định đạn dược T263


Thiết kế, thi công nội thất phòng lab Trung tâm Kiểm định đạn dược T263

Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng, hợp tác và lựa chọn sản phẩm Nội thất phòng lab Trung tâm Kiểm định đạn dược do Lý Sơn Sa Kỳ Lab tư vấn thiết kế, sản xuất và thi công lắp đặt gồm: bàn thí nghiệm trung tâm có kệ hóa chất, dụng cụ 2 tầng, bàn thí nghiệm áp tường khung thép sơn tĩnh điện mặt bàn chống hóa chất.

Trung tâm T263 hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động phòng thí nghiệm (Vilas) được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Phòng thí nghiệm được lắp đặt hệ thống thiết bị, máy móc, phương tiện kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ số; bảo đảm kiểm định chính xác các mẫu  thuốc phóng, thuốc nổ từ các đơn vị, kho tàng đưa về.hống máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS và ứng dụng các công nghệ phân tích chất lượng thuốc phóng, thuốc nổ bằng phương pháp áp kế trên thiết bị Vuncal và Lava.

Hiệu quả kiểm định không chỉ bó hẹp trong việc xác định các thông số đạn dược, vật liệu nổ có an toàn hay không, mà còn xác định chính xác hiệu suất, tính năng kỹ thuật tiêu diệt mục tiêu của mẫu kiểm định.

Lực lượng kiểm định viên của Trung tâm T263 thường xuyên bám sát các đơn vị, vừa thực hiện lấy mẫu kiểm định luân phiên theo định kỳ, vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn cho các kho, đặc biệt là các đơn vị chủ lực, nâng cao trình độ đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên quân khí ở các đơn vị.

Xem hình thi công nội thất phòng lab Trung tâm Kiểm định đạn dược sau khi lắp đặt hoàn thiện

Thi công nội thất phòng lab Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Thi công nội thất phòng lab Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm trung tâm nội thất phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm trung tâm nội thất phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm áp tường khung thép sơn tĩnh điện lắp đặt tại phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm áp tường khung thép sơn tĩnh điện lắp đặt tại phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm áp tường khung thép sơn tĩnh điện nội thất phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm áp tường khung thép sơn tĩnh điện nội thất phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ đựng hóa chất phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ đựng hóa chất phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ đựng hóa chất phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm trung tâm phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ đựng hóa chất phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ đựng hóa chất phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm trung tâm có bồn rửa và kệ đựng hóa chất phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm trung tâm có bồn rửa và kệ đựng hóa chất phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm áp tường Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm áp tường Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm khung thép áp tường Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm khung thép áp tường Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm áp tường khung thép tủ treo Trung Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm áp tường khung thép tủ treo Trung Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm khung thép Trung tâm Kiểm định đạn dược T263
Bàn thí nghiệm khung thép Trung tâm Kiểm định đạn dược T263

>> Xem thêm dự án nội thất phòng thí nghiệm khác công ty Lý Sơn Sa Kỳ Lab thực hiện tại đây!