Thi công nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV

Thi công nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab R&D nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV
Địa điểm Lô số 18, Khu G, Đường D1, khu công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần UV
Lĩnh vực Sản xuất chế phẩm sinh học - thuốc Thú Y và Thủy Sản
Hạng mục Thi công nội thất phòng lab Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV
Thời gian hoàn thành 2021

Xem hình ảnh thiết kế phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để hóa chất dụng cụ
Bàn thí nghiệm trung tâm có chậu rửa phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y
Bàn thí nghiệm trung tâm có chậu rửa mặt bàn kháng hóa chất
Bàn thí nghiệm trung tâm có bồn rửa, có kệ hóa chất để dụng cụ
Bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp phòng thí nghiệm
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo khung thép sơn tĩnh điện
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo khung thép sơn tĩnh điện
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV
Bàn thí nghiệm áp tường chữ l nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV
Bàn thí nghiệm áp tường có bồn rửa nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV
Passbox chuyển mẫu, bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo kích thước: 1200x750x800mm DxRxC nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú
Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y
Bàn thí nghiệm áp tường chữ l hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y
Bàn thí nghiệm sát tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y
Bàn cân chống rung nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y
Bàn thí nghiệm sát tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y
Bàn thí nghiệm sát tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y
Bàn thí nghiệm sát tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y
Bàn thí nghiệm sát tường chữ l có bồn rửa nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y
Bàn thí nghiệm áp tường phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Thi công nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y UV Việt Nam
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để hóa chất dụng cụ

Bàn thí nghiệm trung tâm có chậu rửa phòng lab nhà máy sản xuất thuốc thú y

Bàn thí nghiệm trung tâm có chậu rửa mặt bàn kháng hóa chất

Bàn thí nghiệm trung tâm có bồn rửa, có kệ hóa chất để dụng cụ

Bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo khung thép sơn tĩnh điện

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo khung thép sơn tĩnh điện

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV

Bàn thí nghiệm áp tường chữ l nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV

Bàn thí nghiệm áp tường có bồn rửa nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV

Passbox chuyển mẫu, bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y Công ty Cổ Phần UV

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo kích thước: 1200x750x800mm DxRxC nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú

Bàn thí nghiệm áp tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Bàn thí nghiệm áp tường chữ l hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Bàn thí nghiệm sát tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Bàn cân chống rung nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Bàn thí nghiệm sát tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Bàn thí nghiệm sát tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Bàn thí nghiệm sát tường hộc tủ treo nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Bàn thí nghiệm sát tường chữ l có bồn rửa nội thất phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Bàn thí nghiệm áp tường phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất Thuốc Thú y

Tham khảo thêm: Thiết kế phòng lab R&D, QC Nhà máy sản xuất thuốc Thú Y và Thủy Sản Công ty Cổ Phần UV

Bài viết cùng chủ đề:

0934 517 576