Thi công nội thất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long

Thi công nội thất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Chi nhánh 2 Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Địa điểm Tổ 14, Ấp Chợ, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
Chủ đầu tư Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Lĩnh vực Sản xuất thứ ăn gia súc, gia cẩm
Hạng mục Thi công nội thất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Chi nhánh 2 Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Thời gian hoàn thành 2023

Xem hình ảnh thi công thực tế phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm trung tâm có chậu rửa nội thất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Bàn thí nghiệm trung tâm nội thất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Bàn thí nghiệm áp tường phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Bàn đặt thiết bị nội thất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Tủ hút khí độc phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Bàn đặt thiết bị phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Tủ hút hóa chất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long

 Hình thi công nội thất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long

Bàn thí nghiệm trung tâm có chậu rửa nội thất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long

Bàn thí nghiệm trung tâm nội thất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Bàn thí nghiệm trung tâm nội thất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Bàn thí nghiệm áp tường phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Bàn thí nghiệm áp tường phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Bàn đặt thiết bị nội thất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Bàn đặt máy nội thất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Tủ hút khí độc phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Tủ hút khí độc phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Bàn đặt thiết bị phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Bàn đặt thiết bị phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Tủ hút hóa chất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long
Tủ hút hóa chất phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long

Xem thêm: Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long

Bài viết cùng chủ đề:

0934 517 576