Thi công nội thất phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thi công nội thất phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab R&D Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Địa điểm Lô EI-7, EI-8, EI-9, KCN Giao Long giai đoạn II, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Chủ đầu tư Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Lĩnh vực Sản xuất, sơ chế da
Hạng mục Thi công nội thất phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam
Thời gian hoàn thành 2020

Xem hình ảnh thi công thực tế phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm phòng lab R&D nhà máy sản xuất da
Bàn thí nghiệm áp tường có kệ để dụng cụ, mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm, bàn thí nghiệm áp tường
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để dụng cụ 2 tầng hộc tủ treo mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để dụng cụ 2 tầng hộc tủ treo mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để dụng cụ 2 tầng hộc tủ treo mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để dụng cụ 2 tầng hộc tủ treo mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm hộc tủ treo mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để dụng cụ 2 tầng hộc tủ treo mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm trung tâm mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Bàn thí nghiệm áp tường có bồn rửa và giá phơi dụng cụ
Bàn thí nghiệm áp tường có chậu rửa phòng lab ngành da
Tủ lưu mẫu nhiều ngăn đựng mẫu phòng thí nghiệm
Bàn thao tác kiểm tra việc phát triển mẫu trong phòng lab ngành da, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm
Dãy tủ hồ sơ cao và tủ hồ sơ thấp phòng lab
Bàn làm việc văn phòng
Bàn làm việc văn phòng

Công ty TNHH Coronet Việt Nam là công ty 100% vốn của Ý.
Nhà máy tại KCN Giao Long 2, huyện Châu Thành, Bến Tre, sản xuất giả da.

Công ty TNHH Coronet Việt Nam là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài có Chủ sở hữu là Công ty Coronet S.P.A, chuyên sản xuất da tổng hợp tại khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre. Dự án có tổng vốn đầu tư 16 triệu đô la với diện tích đất sử dụng 3 ha. Ước tính, trong giai đoạn 1, công ty sẽ đi vào sản xuất vào tháng 12/2020. Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy sẽ sử dụng 1.800.000m gia thuộc một năm. Sản phẩm chủ yếu được bán tại thị trường Việt Nam, giày và gia thuộc sẽ được xuất khẩu sang Châu Âu và Mỹ.

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm phòng lab R&D nhà máy sản xuất da

Bàn thí nghiệm áp tường có kệ để dụng cụ, mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm, bàn thí nghiệm áp tường

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để dụng cụ 2 tầng hộc tủ treo mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để dụng cụ 2 tầng hộc tủ treo mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để dụng cụ 2 tầng hộc tủ treo mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để dụng cụ 2 tầng hộc tủ treo mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm hộc tủ treo mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm có kệ để dụng cụ 2 tầng hộc tủ treo mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm trung tâm mặt bàn sử dụng tấm Phenolic dày 18mm, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Bàn thí nghiệm áp tường có bồn rửa và giá phơi dụng cụ

Bàn thí nghiệm áp tường có chậu rửa phòng lab ngành da

Tủ lưu mẫu nhiều ngăn đựng mẫu phòng thí nghiệm

Bàn thao tác kiểm tra việc phát triển mẫu trong phòng lab ngành da, trên mặt bàn được phủ kính cường lực dày 8mm

Dãy tủ hồ sơ cao và tủ hồ sơ thấp phòng lab

Bàn làm việc văn phòng

Bàn làm việc văn phòng

Xem thêm: Thiết kế phòng lab R&D Nhà máy Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề:

0934 517 576