Thi công nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Thi công nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Địa điểm Thôn Tân Bình, Xã Sông Bình, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Lĩnh vực Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Hạng mục Thi công nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Thời gian hoàn thành 2023

Xem hình ảnh thi công thực tế phòng thí nghiệm

Thi công nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Thi công nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn thí nghệm áp tường chữ L có kệ nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Giá phơi dụng cụ phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Thi công nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn áp tường chữ L phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Dãy bàn áp tường chữ L nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn chậu rửa phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn áp tường chữ L mặt bàn kháng hóa chất nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn làm vệc phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn thí nghiệm áp tường chữ L nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn áp tường chữ L nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Tủ chuyển mẫu passbox phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn làm việc phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn làm việc phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bồn rửa mắt kết hợp vòi sen tắm khẩn cấp phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Nhà máy chế biến sữa Thông Thuận sẽ mang đến thêm cơ hội lựa chọn các sản phẩm từ sữa, nước uống tinh khiết và nước giải khát các loại, chất lượng cao cho người tiêu dùng. Đồng thời cũng mở ra cơ hội cho hàng ngàn hộ nông dân tham gia vào chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch an toàn, nâng cao đời sống và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Hình thi công nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Thi công nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn thí nghiệm trung tâm nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Thi công nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Thi công nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn thí nghệm áp tường chữ L có kệ nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn thí nghệm áp tường chữ L có kệ nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Giá phơi dụng cụ phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Giá phơi dụng cụ phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Thi công nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Tủ hút khí độc lắp đặt tại phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Bàn áp tường chữ L phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Dãy bàn áp tường chữ L nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Bàn chậu rửa phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn chậu rửa phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn áp tường chữ L mặt bàn kháng hóa chất nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn áp tường chữ L mặt bàn kháng hóa chất nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn làm vệc phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bàn làm vệc phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Bàn thí nghiệm áp tường chữ L nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Bàn áp tường chữ L nội thất phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Tủ chuyển mẫu passbox phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Tủ chuyển mẫu passbox phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Bàn làm việc phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Bàn làm việc phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Bồn rửa mắt kết hợp vòi sen tắm khẩn cấp phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận
Bồn rửa mắt kết hợp vòi sen tắm khẩn cấp lắp đặt tại phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Xem thêm: Thiết kế phòng lab QC Nhà máy chế biến sữa Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận

Bài viết cùng chủ đề:

0934 517 576