Thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam)

Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai

Thông tin dự án

Tên dự án Phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam)
Địa điểm Nhà xưởng cho thuê D-4, Đường N1-2, KCN Long Đức, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam)
Lĩnh vực Sản xuất sản phẩm hoá chất
Hạng mục Thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) chi nhánh Đồng Nai
Thời gian hoàn thành 2023

Xem hình ảnh thi công thực tế phòng thí nghiệm

Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai
Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai
Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai
Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai
Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai
Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai
Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai
Kệ đặt thiết bị phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai

Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) – Chi nhánh Đồng Nai chuyên sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu, sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải

Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai

Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai

Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai

Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai

Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai

Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai

Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai

Hình thi công nội thất phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai

Kệ đặt thiết bị phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam) tại Đồng Nai

Xem thêm: Thiết kế phòng lab nhà máy sản xuất hóa chất phụ gia xử lý vải Công ty TNHH Cosmopolitan (Việt Nam)

 

Bài viết cùng chủ đề:

0934 517 576