Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam

Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam
Địa điểm Lô A, Khu Công nghiệp Lộc An-Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam
Lĩnh vực Sản xuất và gia công sản phẩm bao bì cách nhiệt từ vải
Hạng mục Thi công lắp đặt bàn cắt vải
Thời gian hoàn thành 2022

Xem hình ảnh thi công thực tế phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam
Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam
Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam
Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam
Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam
Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam
Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam
Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam

QProducts & Services là công ty dẫn đầu ngành và là nhà cải tiến về bảo vệ nhiệt thụ động với hơn 25 năm kinh nghiệm bảo vệ hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ khi chúng di chuyển trong chuỗi cung ứng.

Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất và gia công sản phẩm bao bì cách nhiệt từ plastic.
Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam

Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam

Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam

Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam

Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam

Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam

Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam

Thi công lắp đặt bàn cắt vải Công ty TNHH Sản Phẩm Và Dịch Vụ Q Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề:

0934 517 576