trung tâm lab hiếm muộn ivf

Thiết kế trung tâm LAB HIẾM MUỘN IVF


Thiết kế trung tâm lab hiếm muộn ivf

Thiết kế trung tâm lab hiếm muộn ivf có những phòng chức năng sau: Phòng lab IVF Phòng thủ thuật 1 Phòng thủ thuật 2 Phòng điệm Phòng xét nghiệm nam khoa Phòng lưu trữ Kho sạch lab Phòng tiêm thuốc Kho dơ Xem thêm: Thiết kế phòng lab IVF bệnh viện Từ Dũ

0936 056 005