tiết kế phòng lab trung tâm nghiên cứu

Thiết kế phòng lab trung tâm nghiên cứu và phát triển thực phẩm


Thiết kế phòng lab trung tâm nghiên cứu và phát triển thực phẩm

Thiết kế phòng lab trung tâm nghiên cứu và phát triển thực phẩm Công ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu có những phòng chức năng sau: Phòng UHT Phòng mảng ngọt Phòng mảng mặn Phòng BAKERY Phòng PANTRY Kho nguyên liệu ngọt Kho nguyên liệu mặn Phòng họp Phòng làm việc nhân viên văn

0936 056 005