thiết kế trung tâm R&D

Thiết kế trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm giấy và bột giấy


Thiết kế phòng lab trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm giấy và bột giấy

Nội thất phòng thí nghiệm gồm: BÀN TRUNG TÂM / CENTRAL BENCH BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG / WALL BENCH BÀN CÂN CHỐNG RUNG / ANTI-VIBRATION BALANCE BENCH VÒI SEN KHẨN CẤP / EMERGENCY SHOWER AND EYESWASH TỦ TREO TƯỜNG / WALL – MOUNTED WOODEN CABINET TỦ ĐỰNG QUẦN ÁO PHÒNG THÍ NGHIỆM TỦ AN

0936 056 005