thiet ke phong xet nghiem tieu chuan iso 15189

Thiết kế phòng xét nghiệm diện tích 8.7x3m


Thiết kế phòng xét nghiệm diện tích 8.7x3m

Chuẩn chất lượng ISO 15189 Tiêu chuẩn này được sử dụng khi Phòng Xét nghiệm y tế cần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao năng lực kỹ thuật hoặc để được đánh giá công nhận theo VILAS hoặc tương đương. PHÒNG THÍ NGHIỆM Y TẾ − YÊU CẦU VỀ CHẤT

0936 056 005