thiết kế phòng xét nghiệm bệnh viên

Thiết kế phòng xét nghiệm bệnh viện


Thiết kế phòng xét nghiệm bệnh viện

Tiêu chuẩn thiết kế, Phòng xét nghiệm, Khoa xét nghiệm, Trung tâm xét nghiệm Quyết định số 35/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Tiêu chuẩn thiết kế – các khoa xét nghiệm. Tiêu chuẩn được áp dụng để lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Thiết kế phòng Xét nghiệm Di truyền Sản Nhi Quảng Ninh


Thiết kế phòng Xét nghiệm di truyền Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Thiết kế phòng Xét nghiệm Di truyền Sản Nhi Quảng Ninh Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là một bệnh viện nằm trên quốc lộ 18A, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là bệnh viện chuyên khoa, tuyến chuyên môn cao nhất về khám chữa bệnh trong lĩnh vực sản

Thiết kế phòng XÉT NGHIỆM


Thiết kế phòng xét nghiệm

Là đơn vị hỗ trợ cung cấp thiết kế mô hình 3D về các labo xét nghiệm trong lĩnh vực huyết học miễn dịch sinh hoá sinh học phân tử các dịch vụ xét nghiệm y khoa cho các bệnh viện trung tâm dịch vụ xét nghiệm uy tín trong nước.

0936 056 005