thiết kế phòng thí nghiệm xi mạ

Thiết kế phòng thí nghiệm xi mạ


Thiết kế phòng thí nghiệm xi mạ

Phòng thí nghiệm xi mạ được chia thành các phòng khu chính sau: Phòng máy Phòng hóa Phần phân tích 1 khu cho buret tự động 1 khu cho hullcell 1 khu cho pha chế hóa chất… Xem phối cảnh 3D thiết kế phòng thí nghiệm xi mạ Xem thiết kế phòng thí nghiệm khác

0936 056 005