thiết kế phòng thí nghiệm nuôi trồng thủy sản

Thiết kế phòng thí nghiệm nuôi trồng thủy sản


Thiết kế phòng thí nghiệm nuôi trồng thủy sản

Phòng thí nghiệm nuôi trồng thủy sản để phân tích mẫu nhằm phục vụ ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản bằng cách cung cấp thông tin, chẩn đoán kịp thời và đáng tin cậy các bệnh khác nhau trong nuôi cá, tôm nước ngọt và tôm biển. Phòng thí nghiệm sinh lý động vật

0936 056 005